ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ  В  ОСВІТІ

BondarevaВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ  В  ОСВІТІ

Бондарєва Неля

В статті досліджуються аспекти використання комп’ютерних технологій  та можливостей інтернет мережі. Доводиться необхідність застосування нових освітніх технологій у навчальному процесі у зв ’язку з розвитком ІКТ.

Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, мережа Інтернет

 

Актуальність. Інформатизація та комп’ютеризація вимагають від людини нових знань, умінь та навичок, які будуть адаптовані до умов інформаційного суспільства. Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовища співпраці та спілкування людей, що є найбільшою та популярною комп’ютерною мережею, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті. Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи навчальні дистанційні курси, дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки і т. ін. Мережа Інтернет є джерелом самої різноманітної інформації. Виходячи з навчальної мети це можуть бути, наприклад, освітні ресурси, яких нині є багато і в подальшому кількість їх збільшується. Майже всі навчальні заклади, дослідницькі установи мають свої сайти, які постійно поповнюються інформацією.

Можна використовувати наступні форми проведення занять: презентація, дослідження, віртуальний експеримент, лабораторна робота, тематичний проект, електронна вікторина, контроль знань, факультатив, мережевий проект, індивідуальне навчання, консультації. Можливі інші форми проведення занять: мережева гра, «віртуальна екскурсія», прес-конференція, творчий звіт, дистанційні олімпіади, телекомунікаційні проекти, Веб-квести та ін. Ресурси Інтернет можна використовувати  для підвищення своєї кваліфікації, наприклад, за допомогою мережевих методичних об’єднань, віртуальних педагогічних рад, дистанційного навчання, участі у мережних проектах, Веб-квестах та ін.

Сучасний освітній процес вимагає впровадження в практику нових перспективних педагогічних технологій. Вони сприяють розвитку критичного мислення учнів, формують творчий підхід до процесу навчання, як у вчителя, так і в учнів, активізують навички самостійної роботи школярів, формують основи функціональної грамотності учнів

 З появою комп'ютера і мультимедійного обладнання  з'явилися нові можливості зробити урок цікавішим.

Використання інформаційних технологій на уроках  дозволяє активізувати візуальний канал сприйняття навчальної інформації, урізноманітнити сам навчальний матеріал, розширити форми і види контролю навчальної діяльності. Інформаційні технології можуть застосовуватися  на уроках  різних типів, а також на різних етапах уроку.

На своїх уроках я впроваджую тестування знань учнів. Одна з програм, що дає змогу створювати тести – програма MyTest. Тестуваня ставить всих учнів в рівні умови. Програма  MyTest  складається з трьох модулів: Модуль тестування(MyTestStudent), Редактора тестів(MyTestEditor) і Журнала тестування(MyTestServer). MyTest працює з десятьма типами завдань, кожному завданню можна визначити рівень складності.

Інформатизація та комп’ютеризація вимагають від людини нових знань, умінь та навичок, які будуть адаптовані до умов інформаційного суспільства. Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовища співпраці та спілкування людей, що є найбільшою та популярною комп’ютерною мережею, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті

Cьогодні, коли майже кожен має доступ до інтернету,  використовую можливості Google-диску. Учні можуть пройти тест вдома в будь-який час.  (Тести з фізики для 9 класу).

Мережа Інтернет  відкриває перед вчителем та учнем нові можливості.Мережеві ресурси здатні значно доповнити перелік тих матеріалів, які вчитель і учні можуть використовувати для навчання і самопідготовки.

Цікавим для учнів є робота з вправами, що створені на сайті https://learningapps.org/. Даний ресурс дає можливість як створювати свої дидактичні матеріали, так і використовувати вже готові вправи.

   Робота учнів в Інтернеті охоплює різні види діяльності:

 • самостійну роботу з інформацією ;
 • самостійну навчальну діяльність (у режимі самоосвіти);
 • для поглиблення знань у певній галузі, ліквідацію прогалин,
 • підготовку до іспитів;
 • навчальну діяльність під керівництвом віддаленого вчителя в курсі дистанційного навчання;
 • спілкування в мережі .

Кожен з цих видів діяльності має свою специфіку. Найбільш затребуваною виявляється робота з інформацією. Кожен, хто хоч раз спробував увійти в глобальну мережу Інтернет, встиг переконатися, що це океан інформації, в якому дуже легко потонути. Важливо визначити, де, при вирішенні яких дидактичних завдань послуги, що надаються Інтернет, і його ресурси можуть бути максимально ефективно використані в навчальному процесі.

Зрозуміло, специфіка кожного навчального предмета диктує свої вимоги до роботи з інформацією, в тому числі і фізика. У результаті вивчення фізики учень повинен вміти проводити самостійний пошук інформації природничо змісту з використанням різних джерел (навчальних текстів, довідкових та науково-популярних видань, комп'ютерних баз даних, ресурсів Інтернету), її обробку та подання до різних формах (словесно, за допомогою графіків, математичних символів, малюнків і структурних схем) .

Матеріали інформаційних Інтернет-ресурсів можуть використовуватися:

 • · Для самостійного вивчення учнями додаткового матеріалу;
 • · Для самостійної роботи учнів на уроці;
 • · Для самостійної діяльності учнів у позаурочний час.

При самостійному вивченні нового матеріалу на уроці, за умови, що кожен учень працює за комп'ютером, методика роботи з Інтернет -ресурсами даної групи принципово не відрізнятиметься від роботи з електронними версіями або відповідним паперовим носієм.

Учитель формулює завдання: прочитати, записати, коротко законспектувати

за даним планом, знайти в тексті підтвердження чогось, навести приклади з тексту або придумати самостійно на основі прочитаного і так далі.

 При організації самостійного вивчення учнями додаткового матеріалу вчитель повинен чітко сформулювати завдання для учнів і вказати адреси сайтів, які містять інформацію за відповідною темі . Крім занять у класі, учні можуть вести пошук додаткової інформації самостійно. Також школярі можуть обмінюватися отриманими знаннями, об'єднуватися з іншими класами, осмислювати отриману інформацію і публікувати свої авторські матеріали в Інтернет.

 Тобто навчання за допомогою ресурсів Мережі неминуче призводить учнів

до виходу за рамки уроку і предмета. Прикладом використання можливостей Інтернет мережі на уроках є проведені з учнями веб-квести.

 Результат роботи з веб-квестом – публікація робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів. В минулому навчальному році, мною організовано  і проведено два веб-квести:

Урок з фізики в 9 класі « Напівпровідники та їх застосування», (конспект уроку)

Веб-квест  « Електричні лампи. Ціна чи якість –обирай сам!» проведений членами гуртка « Кіборг».

У результаті використання сучасних освітніх технологій підвищилася якість навчання, в учнів проявляється тяга до творчості і пізнання, активність сприйняття, учні самостійно роблять глибокі висновки на уроках, що свідчить про розвиток творчого мислення.

Застосування сучасних освітніх технологій дозволяє школі з упевненістю дивитися в майбутнє. Адже все в школі підпорядковано єдиній меті – щоб якість підготовки учнів відповідало потребам суспільства не тільки сьогоднішнього, але й завтрашнього дня.

Література:

1. Іванова Н.Ю. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі для активізації творчого потенціалу учнів.

2. Литкіна Н.П. Підвищення пізнавального інтересу учнів на уроках фізики з використанням інформаційних технологій навчання.

3. Майер Р.В. Застосування інформаційних технологій при вивченні фізики.

4. Самойлова Е.А. Використання комп'ютерних технологій на уроках фізики.

5. Інтернет-ресурси

 

Comments

 1. Щиро рада за досягнення колеги Нелі Петрівни!

  Матеріал цікавий та актуальний, елементи досвіду можна використати і на власних уроках

  З повагою, Громко Людмила

 2. Була присутня на уроці в 9 класі, коли Неля Петрівна проводила веб-квест. В учнів проявляється тяга до творчості і пізнання; вони самостійно роблять висновки; активно працюють; їх здобутті знання виходять за рамки програмового матеріалу. Можливості сучасних інформаційних технологій змінюють освітній процес, у якому учень від "споживача знань" переходить до ролі активного дослідника "відкривача знань".
   

 3. Була присутня на уроці в 9 класі, коли Неля Петрівна проводила веб – квест.В учнів проявляється тяга до творчості і пізнання; вони самостійно роблять висновки; активно працюють; їх здобутті знання виходять за рамки програмового матеріалу. Можливості сучасних інформаційних технологій змінюють освітній процес, у якому від «споживача знань» переходить до ролі активного дослідника «відкривача знань».

   

 4. Підтримую думку Нелі Петрівни, що використання інформаційних технологій на уроках  дозволяє активізувати візуальний канал сприйняття навчальної інформації, урізноманітнити сам навчальний матеріал, розширити форми і види контролю навчальної діяльності. Інформаційні технології можуть застосовуватися  на уроках  різних типів, а також на різних етапах уроку.

   

 5. Нелічка Петрівна завжди прагнула і прагне передавати учням знання, уміння і навички та пробудити в них цікавість до предмета різними способами. Ось настала черга і глобальної мережі інтернет, яку Педагог успішно застосовує у процесі навчання та виховання учнів.

  Автор статті влучно підмітила, що сучасне суспільство це інформаційне суспільство, і вчитель повинен постійно розвиватися самому і залучати дітей.

  Дякую, за досвід роботи, яким ви щедро ділитесь. Бажаю успіхів у підкоренні глобальної мережі інтернет.
   

 6. Неля Петрівна, як завжди йде вперед. Вона завжди прагне передавати учням знання, уміння і навички та пробуджувати в них цікавість до вивчення свого предмета. Особисто сама відвідувала урок у 9 класі, де було проведено веб-квест.

  Я погоджуюся з Нелею Петрівною, що сучасне суспільство це інформаційне суспільство, і вчитель повинен постійно розвиватися сам і залучати учнів.

  Дякую Вам за досвід роботи. Бажаю Вам у подальшому натхнення, творчості і продовжувати в тому ж напрямку. Так тримати!!!!

 7. Погоджуюсь з тим, що з появою комп'ютера і мультимедійного обладнання  з'явилися нові можливості зробити урок цікавішим. Використання інформаційних технологій на уроках  дозволяє активізувати візуальний канал сприйняття навчальної інформації, урізноманітнити сам навчальний матеріал, розширити форми і види контролю навчальної діяльності. Інформаційні технології можуть застосовуватися  на уроках  різних типів, а також на різних етапах уроку.

Залишити відповідь