ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

NagorniyВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

Нагорний Вадим Олександрович

Анотація: У даній статті описано використання ІКТ технологій при підготовці вчителя математики до уроку, а саме – конструювання завдань з наперед визначеними властивостями, наведено один з прикладів використання Maple для розв’язання задачі.

Використання ІКТ під час уроків вже не є новиною. Більшість сучасних, ефективних та цікавих уроків стають такими завдяки використанню ІКТ, творчій роботі вчителя з електронними ресурсами.

У навчальному процесі під час вивчення математики електронні ресурси стають нам в нагоді при побудові графіків функцій, діаграм, геометричних фігур, побудові перерізів, проведенні складних обчислень та перетворень.

У даній статті описується прийом використання електронних ресурсів до конструювання прикладів з наперед визначеними властивостями. Даний прийом є корисним для вчителів при підготовці до уроку, формуванні банку завдань.

Для застосування даного прийому потрібні основи володіння MAPLE-технологією, що потребує використання інтегративних знань з математики та основ інформатики (програмування). З  математики потрібно розуміти процес розв’язування завдань, а з інформатики побудову відповідної моделі.

Задача яка ставиться – це конструювання математичного прикладу (об’єкту) з наперед визначеними властивостями. У задачах конструювання математичних об’єктів визначеного виду з множиною параметрів Ω провідну роль відіграє метод математичного моделювання, тобто задача конструювання визначеного математичного об’єкту зводиться до створення математичної моделі цього об’єкту, котра буде містити множину параметрів Ω (невідомих), і відшукування числових значень цих невідомих, які задовільнятимуть математичну модель, будемо називати розв’язком моделі. Числові значення параметрів математичного об’єкту й будуть визначати сам шуканий об’єкт.[2. С. 31]

Розглянемо процес створення прикладу:

nagorniy

Використовуючи програму для математичних обчислень отримаємо (Рис1. Результат виконання програми)

Результат_програми

Прикладів можна сконструювати і більше, змінюючи значення параметра j . Даний прийом буде корисним коли маючи готову програму можна за малий проміжок часу створити велий банк завдань при цьому ми розуміємо, що вони матимуть той чи інший метод розв’язання. Дану технологію можна використовувати для констуювання многочленів та рівнянь та їх систем.

Використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки вчителя до уроку. Більше того, дає можливість «конструювати» шкільні уроки й інші навчальні заняття, визначаючи оптимальний зміст, форми і методики навчання; сприяє організації навчального процесу не тільки в традиційно-урочної, але і в проектній, дистанційній формах навчання.

 

Список використаних джерел

  1. Кушнір  В.  А.  Методика  конструювання  систем  лінійних  алгебраїчних  рівнянь  з  заздалегідь визначеним  властивостями  з  використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій  (ч.  1,2) / В. А. Кушнір // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 10, № 11.
  2. Кушнір В. А. Конструюванння навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми.// Інформаційні технології в освіті.- 2014. – №18

 

 

 

Comments

  1. Вадиме Олександровичу, хочеться дізнатися більше про конструювання вправ за допомогою MAPLE-технології. Треба запланувати тему на семінар чи засідання творчої групи. Дякую за інформацію. Обов'язково спробую.

  2. Дякую Вадиме Олександровичу за цікаву інформацію стосовно Maple-технології. Скажіть, готові приклади потім можна роздруковувати?

Залишити відповідь