ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ChemoydanВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Алла Чемойдан

У сучасному світі Інтернет є повсякденною реальністю як для школярів так і для вчителів, а інформаційно-комунікаційні технології створили відповідне середовище, в якому не лише спілкуються а й будують професійні та особистісні стосунки. Отже Інтернет став невід'ємною частиною сучасної дійсності.

Використання нових інформаційних технологій у викладанні англійської мови одна із найважливіших аспектів вдосконалювання процесу, збагачення методичних засобів і прийомів,які  дозволяють урізноманітнити форми праці та зробити урок цікавим і пам'ятними для  учнів.

 У зв’язку з цим , є унікальна можливість для  вивчаючих іноземну мову користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися із носіями мови. Доступ до Інтернету дає можливість скористатися величезною кількістю додаткових матеріалів, що дозволяють збагатити уроки різноманітними ідеями і вправами.

Програми Power Point, Microsoft Office дозволяють створювати якісні навчальні матеріали для реалізації конкретних навчальних задач нарівні з навчальними вітчизняними та аутентичними комп’ютерними програмами та електронними навчальними посібниками.

Інтернет-технології відіграють позитивну роль у формуванні англомовної комунікативної компетенції учнів.

Ресурси Інтернет є основою застосування інноваційних технологій в навчальному процесі (оскільки простір Інтернету багатий на аутентичні матеріали).

 Основна мета вивчення англійської мови в школі – формування комунікативної компетенції. Тому комунікативний підхід полягає в навчанні спілкування і формуванні здібностей до міжкультурної взаємодії, що в свою чергу є основою функцією Інтернету.

 В сучасному суспільстві, освіта і використання Інтернету, інноваційних підходів є невід’ємними речами.

В навчальному  процесі  використовуються такі типи електронних освітніх ресурсів: демонстраційні матеріали (ілюстрації, фотографії, плакати, презентації, схеми з текстовим супроводом), інтерактивні таблиці, правила, навчальні словники.

Форми роботи з допомогою презентацій Microsoft Power Point під час уроків іноземних мов включають:

 •  вивчення лексики,
 • навчання діалогічної і монологічною промови,
 • відпрацювання граматичних явищ.

Вони дозволяють тренувати різні види мовної роботи і поєднувати в різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні і мовні дії.

Впровадження в навчальний процес використання програми Microsoft Power Point не виключає традиційні засоби навчання, а гармонійно узгоджується з усіма етапами навчання: ознайомлення, тренування, застосування, контроль.

Однією з можливих шляхів використання електронних освітніх ресурсів під час уроків англійської мови в навчальному закладі ми бачимо при використанні комп'ютерних навчальних програм:

 •  у процесі під час введення і активізації мовних форм і структур;
 •  під час навчання мовної діяльності;
 •  забезпечення контролю над рівнем сформованості мовних і мовних навичок;
 • моделювання ситуацій спілкування;
 • організацію ігрових завдань;
 • контроль й оцінку знань.(Конструктор тесту)

 

Використання електронних ресурсів є одним  із найважливіших результатів інноваційної роботи на уроці,яке дозволяє здійснити задумане, зробити урок сучасним.

Завдяки  використання комп'ютерних технологій у процесі навчання зростає професійна компетентність вчителя, що сприяє значного підвищення якості освіти.

Використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє:

– забезпечити позитивну мотивацію навчання;

– проводити уроки на вищому естетичному і емоційному рівні (музика,    анімація);

– забезпечити високий рівень диференціації навчання (майже індивідуалізацію);

– підвищити обсяг виконаної на уроці роботи у 1,5 – 2 разу;

– вдосконалити контроль знань;

– раціонально організувати навчальний процес, збільшити ефективність уроку;

– формувати навички дослідницької діяльності;

– забезпечити доступ к різним довідковим системам, електронним бібліотекам, іншим інформаційним ресурсам.

 

 Що ж до результативності, то ті учні, які систематично працюють із комп'ютерними навчальними програмами, займаються проектної діяльністю, підвищують якість знань. виявляють стійкий інтерес до вивчення англійської, беруть участь у конкурсах і олімпіадах і показують хороші результати.

Comments

 1. Дякую за матеріал. Згоден. У Гаївці та Веселівці (в селах) чи не єдина мотивація говорити англійською – це друзі з усього світу в мережі.

 2. Дійсно, без автентичних текстів вивчати англійську мову складно. А спілкування з однолітками, носіями мови, допомагають удосконалити навички письма і говоріння.

 3. Вважаю, що спілкування із закордонними друзями для більшості сучасних учнів не є мотивацією. Використання Всесвітньої мережі на уроках має багато переваг та дозволяє значно урізноманітнити процес навчання, зв'язати його з реальним життям. Навчальний матеріал краще сприймається і легше запам'ятовується. 

Залишити відповідь