ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

bondarenkoIrinaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Бондаренко Ірина 

У статті розглянуто можливості використання електронних освітніх ресурсів у процесі формування інформаційної компетентності учнів на уроках фізики.

Загальновизнано, що серед навчальних предметів середньої і старшої школи фізика займає одне з провідних місць. Вона  відкриває фундаментальні закони природи і є  основою сучасної техніки, багатьох сучасних виробництв та технологій.

Особливістю вивчення фізики як навчального предмету – теорія і експеримент мають однакову вагу. Сучасний урок фізики повинен враховувати досягнення науки і техніки, але цього важко досягти використовуючи лише застаріле обладнання. Про недостатнє забезпечення шкіл навчальним обладнанням, зокрема фізичних кабінетів, 5 жовтня 2015 року, на засіданні Парламенту, Міністр освіти і науки Сергій Квіт сказав: «Ми не зможемо розвивати середню освіту, якщо не будуть обладнані кабінети фізики, біології, хімії. Уряд знайшов цю можливість виділити на обладнання кабінетів кошти»[1]. Проте не варто очікувати, що вже завтра кожна школа матиме обладнаний, відповідно до вимог, фізичний кабінет.

Мабуть ніхто не стане заперечувати перефразоване висловлювання, що в сучасному інформатизованому суспільстві, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому головними завданнями уроку фізики, на мій погляд, є розширення інтелектуальних можливостей учня, з одного боку, а з іншого – розвиток інформаційної компетентності, яка пов'язана з формуванням умінь самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її. Тому вчитель на уроці, поряд з традиційними методами викладання фізики, повинен використовувати додаткові засоби навчання для формування саме інформаційних компетентностей учнів.

До таких засобів навчання належать електронні освітні ресурси. Під електронними освітніми ресурсами (ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

До таких засобів відносяться: електронні документи, електронні видання, електронні аналоги, електронні дидактичні демонстраційні матеріали, депозитарії електронних ресурсів, комп’ютерні тести, електронні словники, електронні бібліотеки цифрових об’єктів, електронні навчальні посібники, електронні методичні матеріали, курси дистанційного навчання, електронні лабораторні практикуми тощо[2].

Варіанти використання ЕОР в навчальному процесі для розвитку інформаційної компетентності учня:

  1. Урок з мультимедійною підтримкою – один комп’ютер з проектором чи  мультимедійною дошкою, яким користується не тільки вчитель (демонстрація презентацій, дослідів, навчальних відеофільмів тощо), а й учні, наприклад,  для демонстрації проектів;
  2. Урок з комп’ютерною підтримкою – декілька комп’ютерів або комп’ютерний клас, під час якого учні працюють парами, групами  чи одночасно, в залежності від співвідношення учнів і кількості учнів у класі, а також завдань даного уроку. Це такі види робіт: виконання лабораторних робіт, експериментів, знаходження інформації, дослідження графіків функцій, виконання тестів, тренувальних вправ тощо. Ідеальним варіантом проведення такого уроку є урок у smart-класах від Samsung, якими забезпечуються школи  у рамках Загальнонаціонального навчального проекту  «Samsung назустріч знанням»;
  3. Інтегровані уроки фізики і інформатики. Вони дають можливість учням вивчити можливості різних програм для виконання одних і тих самих завдань, наприклад, побудова графіків руху одночасно у програмах Advanced Grapher та MS Excel;
  4. Робота учнів з електронними підручниками та посібниками.

До найпоширеніших електронних освітніх ресурсів з фізики можна віднести: ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9», ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 10-11», ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 10-11», електронні підручники ППЗ «Фізика 7кл.»,  ППЗ «Фізика 8кл.», ППЗ «Фізика 9кл.», ППЗ «Електронний задачник. Фізика 7-9», матеріали з Internet-джерел, а також матеріали, створені власноруч вчителем або учнями.

Багато вчителів у підготовці до уроків використовують методичні комп'ютерні посібники із серії "Електронний конструктор уроку. Фізика". Ці програмні засоби призначені для використання у загальноосвітніх закладах і  охоплюють чинну навчальну програму з фізики, затверджену Міністерством освіти та науки України. Архіви цих освітніх ресурсів містять конспекти усіх уроків у форматі .doc (Microsoft Word) і медіа-презентації до кожного з них у форматі .ppt (Microsoft PowerPoint). Особливістю цього ресурсу є те, що всі уроки і презентації вчитель, за бажанням, може редагувати і використовувати в своїй роботі вже власну редакцію уроку.

Основною формою прояву інформаційної компетності є проектна діяльність учнів. За новою програмою з фізики учні починають створювати навчальні проекти у 7 класі. Важливою складовою частиною будь-якого проекту є вміння користуватися різними джерелами інформації, зокрема мережею Internet. Від вчителя цей вид навчальної діяльності потребує створення ретельно перевіреної бази рекомендованих джерел інформації. Учнів треба залучати до такого виду роботи, адже всі  знання і навички, отримані при створенні навчальних проектів з фізики, учні зможуть використати у підготовці проектів із інших предметів, чи при написанні роботи у МАНі.

Безумовно, ефективність уроку залежить від електронних засобів навчання, але при цьому необхідно пам’ятати, що згідно рекомендаціями російського дослідника Слевко Г.К., максимальна частота і тривалість застосування даних засобів  у навчальному процесі визначається віком, їх змістом і не повинна тривати на уроці більше 20  хвилин. Крім того, на таких уроках доцільно використовувати спеціально розроблені вправи для заняття напруги від роботи з комп’ютером [3].

У сучасній школі неможливо уявити викладання фізики без використання електронних освітніх ресурсів. Цей вагомий інструментарій із кожним роком поповнюється, урізноманітнюється за рахунок створення нових програмних продуктів, презентацій, та інших ресурсів як навчальними лабораторіями, так і творчо працюючими вчителями, а також їх учнями.

 

Література:

 

  1. Міністр освіти і науки України Сергій Квіт відповів на запити народних депутатів [Електронний ресурс] http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/10/09/ministr-osviti-i-nauki-ukrayini-sergij-kvit-vidpoviv-na-zapiti-narodnix-deputativ/
  2. Положення про електронні освітні ресурси: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060
  3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. – М.:НИИ школьных технологий, 2005 г.

Comments

  1. Ірино Володимирівно, Ви дуже грунтовно проаналізували варіанти використання ЕОР в навчальному процесі. Скористаюсь наданою інформацією.

Залишити відповідь