ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

GulichkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тетяна Гуличко

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки та проведення уроків зарубіжної літератури. Використання електронних освітніх ресурсів дозволить підвищити ефективність уроку літератури, дасть можливість полегшити процес самонавчання.

 

 

Свого часу Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Мабуть, цей час настав. Сьогодні дітям не обов’язково сидіти в школі аби отримати інформацію, вони можуть самостійно її знайти в інтернеті.

Тому у ХХІ столітті успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна бути вчорашнім вчителем завтрашньої школи! Безумовно, використання комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти.

Урок літератури – це урок образного сприйняття світу. Він змушує працювати фантазію, уяву, розвиває творчі та розумові здібності, формує особистість кваліфікованого читача. Метою сучасного уроку зарубіжної літератури стає не нагромадження знань, а пошукова діяльність.

Використання електронних освітніх ресурсів дозволить підвищити ефективність уроку літератури, дасть можливість полегшити процес самонавчання, самореалізації, створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності.

Арсенал дидактичних можливостей електронних засобів навчального призначення можна стисло визначити так:

 • Посилення мотивації навчання;
 • Урізноманітнення форм подання інформації;
 • Урізноманітнення типі навчальних завдань;
 • Широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності;
 • Широке застосування ігрових технологій.

Ефективне використання електронних освітніх ресурсів може бути досягнутим за умови оволодіння вчителями – предметниками основами комп’ютерної грамотності – знаннями та уміннями, необхідними кожному в умовах інформатизації суспільства: не тільки знання сучасних технічних засобів та вміння з ними працювати, але й певного рівня критичного мислення, навичок самостійної творчої роботи, пов’язаної з пошуком, обробкою і презентацією інформаційного матеріалу.

Упровадження електронних освітніх ресурсів на заняттях зарубіжної літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

Детальніше зупинимось на способах застосування комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури:

 • Аудіоматеріали – дають унікальну можливість звукового оформлення уроків. Допомагає почути «звучання» епохи.
 • Відеоматеріали – перегляд фрагментів екранізації літературних творів використовується як ілюстрація до художньої книги, для співставлення авторського та режисерського бачення. Разом з тим учні не просто дивляться відео, а їм попередньо даються певні завдання, які потрібно виконати протягом або після перегляду фільму.
 • Тестова технологія. Велика кількість учителів категорично відкидали таку форму навчання та перевірки знань з літератури. Час іде, розробляються нові технології тестування, які дозволять зробити цю форму опитування не лише контрольною, але й навчальною. Комп’ютерні тестові програми є значною частиною навчання, а їх достоїнства – технологічність, комп’ютерність,   великий об’єм матеріалу, економія навчального часу, безсторонність оцінки, що істотно підвищує рівень навчання.

Використання ілюстративного матеріалу з освітніх електронних ресурсів – це не «додаток» до уроку літератури, а додаткове джерело навчальної інформації, за допомогою якого може вивчатися художній твір.

Вивчаючи окремі теми лірики можна використати наочні комп’ютерні засоби навчання у вигляді динамічної опорної схеми. Наприклад, вивчаючи тему «Романтизм» у 9 класі можна використати динамічну опорну схему «Основні риси романтизму». Це сприятиме кращому поданню складного навчального матеріалу з теорії літератури

Цікавим є завдання «Збери розсипаний вірш». Воно сприяє розвитку пам’яті, художнього смаку.

Ефективним засобом навчання є «віртуальні екскурсії». Їх доцільно використовувати при вивченні біографії письменника («Гоголівські місця України», «Дорогами Дон Кіхота», «Культура Античності»).

Сучасні комп'ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї «педагогіки співпраці». Об'єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння.

Отже, всесвітня електронна мережа сьогодні надає великі можливості для саморозвитку, самоосвіти і дітей, і вчителів, є міцним засобом для індивідуального, групового та колективного спілкування й навчання.

 

Бібліографія

 1. Андрєєва О. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. — 2008. — № 6. — С. 12-25.
 2. Дячок С. Комп’ютерні технології осучаснюють урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11-12. – С. 22.
 3. Мадзігон В.М.. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К., 2006. –  112 с.
 4. Пошук в Інтернет. РГПУ. 2001. – http://rspu.edu.ru/search.htm.

 

 

 

Comments

 1. Шановна Тетяно,у статті Ви намагалися на конкретних технологіях показати,що електронні освітні ресурси-це дійсно актуальна вимога часу.Ви ще раз наголосили,що урок літератури буде значно повнішим,якщо використовувати можливості електронної мережі.

Залишити відповідь