ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

KonstantinovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Константінова Наталія

Розвиваються технології – змінюються і вимоги, що пред’являються до змісту навчального процесу. У даний час ми, вчителі, повинні не стільки давати знання, скільки вчити учнів вчитися, самостійно знаходити джерела поповнення знань. У зв’язку з цим виникла необхідність в новій моделі навчання, побудованої на основі сучасних інформаційних технологій, які не тільки полегшують доступ до інформації, але і дозволяють по-новому побудувати освітню систему.

Впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної та індивідуальної роботи учнів. Сьогодні, щоб процес навчання був повноцінним, необхідно, щоб кожен вчитель міг підготувати і провести урок з використанням різних електронних освітніх ресурсів, тому що їх використання здатне зробити урок більш яскравим, цікавим, насиченим, більш ефективним.

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках української мови та літератури дозволяє урізноманітнити форми роботи, діяльність учнів, активізувати увагу, підвищує творчий потенціал особистості. Побудова схем, таблиць, презентацій дозволяє економити час, більш естетично оформити матеріал. Використання кросвордів, ілюстрацій, малюнків, різних цікавих завдань, тестів, виховують інтерес до уроку, роблять його цікавішим.

Застосування ІКТ на уроках дозволяє використовувати різноманітний ілюстративно-інформаційний матеріал. Причому матеріал можуть знаходити і самі учні в Інтернеті і на дисках. Формується інформативна компетенція учнів. Використання інтерактивних тестів допомагає не тільки економити час вчителя, але і дає можливість учням самим оцінити свої знання, свої можливості.

Використання мультиплікації і анімації урізноманітнять уроки, активізують учнів. Цікаво звучить на уроці лекція з використанням мультимедіа проектори, коли лекція супроводжується демонстрацією учням барвистих схем, для пояснення використовуються різні звуки і анімація (але при цьому потрібно пам’ятати, що зайва анімація заважає сприйняттю), швидкі посилання на раніше вивчений матеріал. Важливо продумати, де і як доцільно використовувати інформаційні технології на уроці.

Використання електронних освітніх ресурсів підвищує наочність, інтерактивність. Це анімовані малюнки та ілюстрації; інтерактивні визначення, правила, таблиці, навчальні тексти; електронні завдання, тести, словники і довідники.

Мені б хотілося зупинитися на тих ресурсах, які найчастіше використовуються на уроці.

Найчастіше  використовую презентації. Використовувати їх можна і при поясненні нового матеріалу, при закріпленні знань, і при виконанні творчих завдань і фізхвилинок. У презентацію можна вставити все, що тільки можливо: і малюнки, і схеми, і тести, і відео, і посилання на інший електронні освітні ресурси. Порівняно з іншими ресурсами презентацію можна вважати універсальним.

Анімації та ілюстрації, наприклад, використовую при поясненні нового матеріалу: ці ресурси наочно демонструють навчальний матеріал, дозволяють спостерігати різні явища мови. Також ці ресурси можна використовувати для організації творчої роботи (скласти розповідь на основі картинки, наприклад).

На уроках узагальнення і повторення доцільно використовувати інтерактивні таблиці, схеми; вони допомагають систематизувати вивчений матеріал. Утім, їх можна використовувати і при поясненні нового матеріалу. За допомогою таблиць діти вчаться аналізувати мовні явища, робити висновки й узагальнення, схематично представляти мовний матеріал. Таблиці допомагають згадати орфограму або пунктограму. На відміну від друкованих, електронні таблиці мають підвищену наочністю. Одну і ту ж таблицю можна використовувати протягом усього періоду вивчення якоїсь теми, так як таблиці бувають багаторівневі, що містять повну інформацію з будь-якого розділу (наприклад, «Іменник» або «Займенники», або «Дієслово»)

На етапах повторення і закріплення матеріалу використовую інтерактивні тести. Перевага електронних тестів високий ступінь інтерактивності: і контролюють рівень знань, і в разі потреби допомагають пригадати правило.

Висновок. Отже електронні освітні ресурси можна використовувати на всіх етапах уроку і при будь-якій організації навчального процесу. При цьому змінюється не тільки зміст навчального процесу, але і зміст діяльності вчителя: вчитель перестає бути просто «репродуктором» знань, а стає розвитком нових технологій навчання, що, звичайно ж, підвищує його творчу активність, але і вимагає високого рівня методичної підготовки.

 

 

Бібліографія

1. Воробцова В.В. Використаня інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури //http:// www.nbav.gov.ua

2.Скуратівський Л. В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів в процесі навчання української мови в основній школі // Українська мова та література в школі.- 2005.- №4.- с. 7-10

3.    Уліщенко А. Комп’ютер і вивчення української словесності //Дивослово.-2006.-№10.-с.7

4. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін..; За заг. ред.. О.М. Пєхота) – К.:А.С.К., 2001 – 256с.

 

Comments

Залишити відповідь