ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

DubokВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Дубок Тетяна

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

 

Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, які реалізуються в школі, створенням інноваційного середовища у навчальному закладі – системи стосунків, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес.

Стратегічна мета школи очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості дитини. Цього можна домогтися через інноваційний розвиток закладу, насамперед через системне використання ІКТ.

В останні роки стало очевидним: потрібне цілеспрямоване системне використання в навчально-виховному процесі електронних освітніх ресурсів (ЕОР)–інформаційних ресурсів, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок.

ЕОР  поділяються на:

програмно-методичні (навчальні плани і навчальні програми);
–    навчально-методичні (методичні вказівки, що містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт);

–  навчально-дидактичні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій);

–  допоміжні (практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, книги для читання, довідники);

–    контролюючі (тестові програми, бази даних);

Цифрові навчальні ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їхнім використанням створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, досягти практично будь – якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.

Активність мислительних процесів пов’язана з цікавістю до предмета, а засоби мультимедіа підвищують зацікавленість та мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують процес активного засвоєння. Образне, яскраве та динамічне представлення інформації підвищує швидкість і якість мислительних процесів.

За допомогою інтернет-ресурсу у процесі викладання української мови та літератури можна формувати навчальні компетенції шляхом пошуку додаткової інформації (музичне та фото оформлення, історичний та біографічний коментар), створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, мовно-літературних флешмобів, буктрейлерів, створення сайтів, блогів тощо.

Цікавими  та простими у використанні для вчителя-мовника є сервіси Google, які дозволяють не тільки виконувати пошук у середині сервісу, а й легко переходити від одного сервісу до іншого. Зосереджу увагу на деяких з них.

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи з мови та літератури. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів.  Донедавна на сайті http://learningapps.org/ не було доступної української версії інтерфейсу. Зараз українську мову додано до переліку мов інтерфейсу сервісу: перекладені загальні текстові рядки та всі рядки, що стосуються різноманітних вправ. Усі вправи поділено на категорії, які відповідають виду завдання, яке потрібно буде виконати учням:
•    вибір;
•    розподіл;
•    послідовність;
•    заповнення;
•    онлайн-ігри;
•    інструменти.

У кожній групі доступно кілька шаблонів вправ, опис та зразки яких можна попередньо переглядати перед тим, як створити власний навчальний ресурс. На сайті http://learningapps.org/ можна детальніше ознайомитись із різними вправами та спробувати створювати власні.Dubok1

Не менш цікаві та корисні ресурси Prezi та Thinglink, Padlet, які дозволяють вчителю створювати презентації в режимі онлайн, інтерактивні картинки та плакати, наповнювати електронну стіну різноманітними аудіо, відео та графічними матеріалами.

Dubok2

Надзвичайно важливою у використанні ЕОР на уроках української мови та літератури є необхідність  розуміння того, що комп’ютер у навчальному процесі — не «механічний педагог», а засіб навчання, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що вчитель бажає одержати в результаті використання ЕОР, необхідно запрограмувати. Попри це, існує гострий дефіцит методичної підтримки вже створених продуктів. Методику використання електронних навчальних посібників ще потрібно створити. Тому вчитель має бути інформаційно й інформативно компетентним.

Отже, нові засоби навчання і нові інформаційні технології вимагають високого ступеня підготовленості, навченості і готовності вчителів застосовувати різні досягнення інформаційних технологій у процесі навчання. Педагогам слід усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері використання інформаційних технологій вони можуть відстати від своїх учнів і тим самим втратити авторитет викладача.

Сучасний учитель — це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію для учня і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

 

Література:

 1. Гончаренко Л. М., Костенко О. І. Використання ІКТ для підвищення якості навчання [Електронний ресурс] / Л. Гончаренко, О.Костенко. – Режим  доступу:http:osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/.
 2. Карташова, Л. А. Сучасні віртуально-тренінгові технології навчання в професійній діяльності вчителя [Текст] / Л. А. Карташова // Молодь і ринок. – 2009. – № 53, червень. – С. 51–56.
 3. Карташова, Л. А. Інформаційні технології – в навчання! : особистий сайт Л. Карташової [Електронний ресурс] / Електронний освітній ресурс (ЕОР) [укл. Л. А. Карташова]. – 2008–2011 рр. – Режим доступу: http://lkartashova.at.ua
 4. Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 51. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – С. 140-141.
 5.  Положення про електронні освітні ресурси : затверджене наказом

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1060 від 01.10.2012 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

 

 

Comments

  1. Дякую. Приємно, що мої матеріали стали в нагоді. На жаль, з Інтернетом у нашій школі також проблемно, хоча  є дуже гарні та  корисні  ресурси. Велика вдячність Ірині Андріївні та іншим колегам, які допомагають опановувати все нові можливості ЕОР.

 1. Дякую за коментар  освітніх  ресурсів. Їх використання сприяє новому підходу до вивчення предмету. Згодна, що інтерактивні вправи, виставлені на блог, допомагають учням оцінити рівень усвідомлення навчального матеріалу, вчать бачити помилки та розвивають  вміння їх виправляти. А ресурс Padlet – узагальнює й систематизує.  

 2. Дякую за пізнавальну статтю.Головне зацікавити учнів навчальним матеріалом та показати, що Інтернет – не лише ігри, а ще корисне, оригінальне вивчення предмета.

   

Залишити відповідь