ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

VolkodavВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Волкодав Віта

У статті  охарактеризовано  доцільність, результативність, актуальність використання ІКТ під час викладання української мови і літератури в  навчальних закладах України, наведені приклади   застосування навчальних серверів.

Інформатизація  істотно вплинула на процес здобуття знань. Нові технології навчання  дозволяють збільшити швидкість сприймання, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Визначення сучасного етапу розвитку суспільства, інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини – усе це визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій у системі освіти в цілому та при викладанні української мови і літератури зокрема. 

 На думку доктора технічних наук, професора, академіка НАПНУ В.Ю.Бикова «…на основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності людини. Використання цих технологій у процесі навчання створює додаткові умови і зумовлює появу нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня  формування і розвиток їхньої власної освітньої траєкторії» [1,с.15].

 Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій.

  Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіовізуальний формат, надають такі можливості, які традиційні підручники надати не можуть.

Вони  дозволяють задіяти майже всі органи чуття учнів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків [3, с. 137].

Існують певні проблеми щодо застосування ІКТ, які є загальними для багатьох навчальних закладів України. Це, насамперед, недостатня матеріально-технічна база, яка не дозволяє широко використовувати ПК для вивчення предметів, недостатнє програмне забезпечення, відсутність відповідних науково-методичних засобів, необхідних для організації самостійної роботи учнів [2, с. 2], обмеженість доступу до мережі Інтернет.  

Найчастіше  використання ІКТ має вигляд підготовки мультимедійних презентацій, прослуховування записів, перегляд відеороликів, буктрейлерів тощо. Для учителя-мовника  цікавим є сервіс learninqapps.orq (Web 2.0) . Це своєрідний конструктор, створений для підтримки навчання і процесу викладання з допомогою інтерактивних модулів. Вони, у свою чергу, можуть бути включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати чи створювати в оперативному режимі. Основна ідея інтерактивних завдань  даного серверу полягає в тому, що учні мають можливість перевірити та закріпити здобуті знання  в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу . Які ж вправи пропонує вищезгаданий сервер?  Пазл «Вгадай-но», гра «Парочки», «Заповніть таблицю», вікторина з вибором правильної відповіді, «Розташуй по слідовно», «Заповніть пропуски», хронологічна лінійка тощо. Усі ці види завдань може використовувати учитель-мовник за умови наявності ПК та доступу до мережі Інтернет.

 

Наприклад, гра « Пазл» може бути застосована на уроках української мови і літератури  під час наступних етапів уроку:

  •  узагальнення вивченого матеріалу з теми «Частини мови». Розподіливши запропоновані слова відповідно до вивчених частин мови, учень складе пазл-картинку, яку вчитель може обрати самостійно. Це може бути ілюстрація до вивченого літературного твору або репродукція творів відомих українських художників.
  •  повторення стильових течій та напрямів. Учитель запрограмовує прізвища письменників і течії, учень має знайти правильні відповіді.

Під час підготовки учнів до ЗНО вчитель може використати конструктор-гру «Парочки». Наприклад, установити відповідність між автором твору і його назвою абоілюстрацію до твору і автором. Такі вправи тренують пам’ять учнів , у тому числі і зорову, сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу, розвивають образно-асоціативне мисленняі є цікавими для виконавців.

Надзвичайно важливою у використанні ІКТ на уроках та поза ними є роль учителя. Необхідно, щоб кожен педагог зрозумів: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний учитель чи аналог викладача, а засіб навчання, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що учитель бажає отримати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати. Тому педагог має бути інформаційно та інформативно компетентним.

Отже, усім нам, працівникам освітньої ниви, слід усвідомити, що без удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері використання інформаційних технологій,  ми можемо залишитися позаду своїх учнів і тим самим втратити авторитет учителя. Сучасний педагог– це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію для учня і побудувати його діяльність так, щоб у останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

Література:

  1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В.Ю. Биков. – К.: Атака, 2008. – 684 с.
  2. Основні положення доповіді Міністра освіти і науки України Василя Кременя // Освіта. – 3–4 березня 2004. – №11. – С. 2.
  3. Давиденко Ю.Є., Онищенко М.Ю. Програми з електронного листування як засіб формування мовленнєвих компетенцій / Ю.Є. Давиденко, М.Ю. Онищенко // Збірка: «Преподавание языков в вузе на современном этапе. Межпредметные связи». – Харків. – Випуск 12. – С.117-125.
  4. Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

  1. Дякую за статтю. Згодна, що інтерактивні вправи стали незамінним ресурсом у підготовці до ЗНО. Я використовую їх також як домашнє завдання, розміщуючи на блозі.   

  2. Завдяки інтерактивним вправам учні навіть не здогадуючись про це краще і ефективніше можуть підготуватись до ЗНО. Цілком погоджуюсь з вашою статею! Бажаю успіхів у  роботі!!!!

Залишити відповідь