ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

PraviyВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Правий Віктор 

У статті розглянуто застосування освітніх електронних ресурсів для надання фахової допомоги вчителям, директорам, поширення авторської методики викладання, ведення прямих діалогів з авторами підручників, забезпечення зв'язку  між провідними фахівцями по кожному з предметів, методистами, вчителями.

    Освітні електронні ресурси – це інформаційні ресурси, що можуть бути представленні у вигляді текстових, графічних, звукових, відеоданих або їх комбінацій призначаються для забезпечення процесу навчальних формувань знань, вмінь та навичок учнів. Освітні електронні ресурси можна характеризувати за призначенням:

  • програмно-методичні;
  • навчально-методичні;
  • навчально-дидактичні;
  • допоміжні;
  • контролюючі.

    За групою користувачів освітні електронні ресурси розділяються для школярів та вчителів. Останнім часом все більшої популярності набувають веб-ресурси. Це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщуються у веб-просторі локальної чи глобальної мережі, які представляються у різних форматах: текстового, графічного, аудіо, відео, т.д.

    Зупинюсь лише на деяких освітніх електронних ресурсах, які використовуються у практичній діяльності. Зовсім нещодавно було запроваджено український проект «Якість освіти». Мета даного електронного ресурсу – надати фахову допомогу вчителям, директорам, поширювати авторські методики викладання, вести прямий діалог з авторами підручників, забезпечувати зв'язок  між провідними фахівцями по кожному з предметів, методистами, вчителями. Це веб-ресурс.

    В рамках даного проекту можна звернутись до авторів українських підручників, де у вигляді відео-презентації автор доносить до вчителя авторську концепцію власного підручника. Даний продукт унікальний тим, що на ньому можливі для перегляду авторська методика, допомога експертів, макет поурочного планування.prav

Для керівників існують нормативні документи по організації навчально-виховного процесу в школі. Даний освітній електронний ресурс дає можливість використовувати його як в початковій школі так і в середній та старшій. Кожен вчитель може відправити запит на методичну розробку конкретної теми, отримати роз’яснення щодо роботи з конкретним параграфом підручника. Так у розділі «Авторські методики» пропонуються авторські концепції підручника з фізики для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів під редакцією Засєніної Т.М. В режимі відео автор підручника звертається до вчителів, батьків, учнів з поясненнями власного бачення використання підручника з різних точок зору. Освітній ресурс LearningApps.org володіє безкоштовним сервісом, який дозволяє створювати інтерактивні вправи або використовувати вже готові для виконання індивідуальних вправ учнями. На сайті доступна велика база завдань розроблених вчителями з різних країн. Кожен із ресурсів можна використовувати на своєму уроці, змінити на власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль. На основі LearningApps.org можна створити власні вправи за завданнями: вибір (виділити слово, знайти слово), розподіл (знайти пару, класифікація, пазл, таблиця відповідностей), послідовність (розставити за порядком, числова пряма) і т.д.

    Даний освітній ресурс має можливість показати сучасну наукову, методичну літературу, яку можна придбати в торговому домі «Освіта-Центр», що наближає користувачів з периферії до вивчення сучасних методик.

    При використанні освітніх електронних ресурсів на уроках фізики переслідуються такі цілі в навчанні:

  • розширити політехнічні знання учнів;
  • узагальнити вивчений матеріал;
  • виділити головне;
  • виробити в учня вміння робити розрахунки типових задач;
  • протестувати знання з основних розділів фізики.

    Використання освітніх електронних ресурсів на уроках фізики дає можливість підняти процес навчання на якісно новий рівень. Знання в галузі комп’ютерної техніки вже стають елементами технічної культури учнів, систематизують мислення, допомагають логічно мислити. Я використовую освітні електронні ресурси на уроках фізики в таких напрямках:

1. Програмоване навчання;

2. Машинний контроль знань учнів;

3. Обробка результатів експерименту;

4. Використання програм, що моделюють фізичні процеси, які не спостерігаються в реальних умовах;

5. Комп’ютерне дослідження приладів, законів теорії на основі освітніх електронних ресурсів.

Кабінет фізики Користівської школи має змогу використовувати  наступні освітні електронні ресурси, виробником яких є фірма «Квазар-мікро».

1. ОЕР „Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 7-9 клас”,

2. ОЕР „Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 10-11 клас”,

3. ОЕР „Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9 клас”,

4. ОЕР „Фізика 8”,

5. ОЕР „Фізика 9”.

Завданням цих методичних електронних посібників є організація виконання віртуальних лабораторних робіт з фізики у 7-11 класах. У навчально-виховному процесі фізики даний електронний посібник виступає як керівництво до дії учнів та як засіб планування їх навчальної діяльності та контролю навчальних досягнень.

Залишити відповідь