ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

MalikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ.

Тетяна Малик

 

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства ХХІ століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація та наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних грамотно працювати з інформацією. Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.

З кожним днем все частіше в освітньому процесі використовують інформаційно-комунікаційні технології. Учнівський колектив живе в електронній культурі, але для більшого розуміння дитини вчителем, йому необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями. Новітні технології розширюють методичні можливості уроку, навчання, освіти, а вчителі можуть створювати власні конспекти уроків, спираючись на електронні освітні ресурси, самостійно готуючи програми чи використовувати їх уже готовими.

При використанні таких технологій є дві сторони медалі: одна позитивна, а друга – негативна. До позитивних якостей належать такі, як: посилення навчальної самостійності школярів: містяться матеріали, орієнтовані на роботу з інформацією, представленою в різних формах; завдання з нестандартними способами рішення; навчальна діяльність, що орієнтується на придбання досвіду розв’язання життєвих проблем на основі знань, умінь та навичок, отриманих з даного предмету. До негативних якостей належать такі, як: незадовільне забезпечення Інтернет ресурсами; з програмного забезпечення є тільки стандартні програми. [1, 98-257]

У процесі викладання я використовую багато електронних освітніх ресурсів, але більш за все мені подобається використовувати уроки із застосуванням Інтернет технологій, що дозволяє залучити для участі у проведенні їх в режимі реального та безпосереднього діалогу учнів з викладачами.

Використовуючи інтерактивні, музичні чи з голосовим супроводом слайди, презентації, скрайб-презентації, відеоролики, інфографіку, онлайн-тести, Googl Диск та TCExam платформу посилили наочність уроків, дала можливість оживити урок, викликати в учнів інтерес до даного предмета, підключила одночасно декількох каналів представлення інформації. Завдяки електронним освітнім ресурсам економиться до30-40% навчального часу, ніж при роботі у класної дошки. [3, 4-39]

Підготовка до будь-якого уроку з використанням електронних ресурсів, кропітка та вимагає ретельної обробки різноманітного матеріалу, але ж у той час стає творчим процесом, який дозволяє інтегрувати знання в інноваційному форматі. А яскравість та новизна комп’ютерних елементів уроку поєднанні з іншими методичними прийомами роблять урок незвичайним, захоплюючим та незабутнім. Застосування ресурсів виправдано, але необхідно створити умови для творчої та дослідницької діяльності учнів з різним рівнем розвитку.

Найчастіше на уроках допомагає інфографіка – це зображення, яке візуально представляє інформацію, дані та знання. Це такі графіки, в яких використовується комплексна інформація, необхідна для швидкого представлення великої кількості даних. Одним з прикладів можна використовувати при вивченні статистики та відсотків у 9 класі. Також допомагає скрайбпрезентація, тобто презентація, де мова виступаючого ілюструється рисунками фломастером на білій дошці. Отримується ніби ефект паралельного слідування, коли ми бачимо і чуємо майже те саме, при цьому графіка фіксується на ключових моментах звуку. Скрайбпрезентацію можна використовувати для подання нового матеріалу, мотивації чи висновку.

На даний час не можна обійтися без Googl Диску, що дозволяє зберігати файли одночасно на комп’ютері та в Інтернеті. Цей додаток я використовую для віртуального кабінету математики, де розташовані нормативні документи, дидактичні матеріали, методична література, позакласна робота, організаційні матеріали та інше.

Для контролю знань на уроці, в кінці семестру, в кінці року допомагає тестування, де викладачі виставляють оцінки своїм учням. Наслідки цих оцінок можуть бути різними – від морального ефекту до впливу на долю людини. При цьому всі розуміють, що вони є суб’єктивними і часто дуже наближеними. Принципово змінити ситуацію може лише підхід до оцінювання знань як до процесу об’єктивного вимірювання, результати якого можна обробляти спеціалізованими комп’ютерними програмами.

Однією з таких програм є TCExam, написана на PHP мові, вона може бути встановлена практично на будь-якому існуючому Веб – сервері. Для запуску, ніякого додаткового платного програмного забезпечення не потрібно. Після установки є два режими: адміністрування та проходження тесту. У режимі адміністрування відбувається додавання користувачів, призначення їм рівня доступу, створення навчальних груп, зв'язування навчальних груп з певним набором тестів. Ну і, зрозуміло, створення і редагування тестів так само відбувається в цьому режимі.

База даних системи побудована таким чином, що як тільки який-небудь тест пройшов хоча б одна людина (тобто результати тестування зв'язуються з певними питаннями в тесті), цей тест видалити не можна, так само, як і його питання. Таким чином завжди можна відстежити, на чому саме "завалився" той чи інший атестований.

Програма дозволяє складати питання з будь-яким набором відповідей, підтримує чотири типи тестових завдань, які схожі на ті, що використовуються в ЗНО. Питання, що є сильною стороною програми, можуть супроводжуватися не тільки завантаженими на сервер графічними ілюстраціями, але й формулами у форматі TeX. Їх можна генерувати, міняти місцями варіанти відповідей, що дозволить вчителеві за короткий час розробити безліч варіантів, а також дуже легко здійснюється їх перевірка та автоматичне виставлення балів. Таким чином питання набувають універсальний характер з точки зору вибору області знань. [2, 24]

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Башмаков М.І. інформаційне середовище навчання/ М.І. Башмаков, С.Н. Позняков, Н.А. Резник. – СВІТЛО, 1997. – 400 с.
  2. Котяк В.В. Веб-орієнтована система тестування TCExam – Кіровоград, КДПУ ім..В.Винниченка, 2012. – 60 с.
  3. Полат Є.С. сучасні педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: навчальний посібник/ Є.С. Полат, М.Ю. Бухаркін. – М.:Академія, 2007. – 42 с.

Comments

  1. Дякую Тетяно Вікторівно за цікаву інформацію. Підкажіть, будь-ласка, тестування учні можуть проходити і вдома, і чи можна прослідкувати хто саме з учнів виконував тестування? 

    1. тестування учні можуть проходити де підключений інтернет, якщо вони зареєстровані, при відкритті Вашої сторінки на платформі буде видно хто коли проходив тестування і відмічено які правильні відповіді на питання.

Залишити відповідь