ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

TarovikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Таровик Ольга

В статті описано власний досвід використання електронних освітніх ресурсів під час викладання геометрії та алгебри у 8 класі.

Педагогу у всі часи належала важлива роль у суспільстві – не лише давати необхідні знання підростаючому поколінню, а й формувати у дітей позитивні якості особистості. Тому суспільство ніколи не залишалося осторонь, завжди проявляючи інтерес до процесу навчання. Підвищити якість навчання і виховання, зміцнити зв'язок теоретичних знань з практичною діяльністю – це соціальне замовлення нашого суспільства педагогу.

І ще щоб вчитель виховував і навчав на рівні, відповідному вимогам суспільства, умів правильно і кваліфіковано оцінювати свою діяльність, правильно і ефективно вибирати методи і прийоми навчання, вмів творчо застосовувати їх у своїй роботі. Для цього він повинен постійно вдосконалювати свою педагогічну та методичну майстерність, бути в курсі останніх досягнень науки, техніки і культури.[1]

У наш час вчитель повинен не тільки навчити школяра вчитися, але і виховати особистість, орієнтовану на саморозвиток. Успішно вчитися і вчити в сучасній школі допомагають електронні освітні ресурси. На допомогу педагогам і дітям створюються електронні освітні ресурси, розміщені в мережі Інтернет, на CD дисках. Там навчальні об’єкти представлені безліччю різних способів: за допомогою тексту, графіків, фото, відео, звуку та анімації. Таким чином, використовується всі види сприйняття; закладається основа мислення і практичної діяльності дитини.

Інтерактивні засоби навчання надають унікальну можливість для самостійної творчої і дослідницької діяльності учнів. Учні дійсно отримують можливість самостійно вчитися.

Електронні освітні ресурси дозволяють вирішити завдання:

 • індивідуалізації та диференціації навчання;
 • стимулювання різноманітної творчої діяльності учнів;
 • виховання навичок самоконтролю, звички до рефлексії;
 • зміни ролі учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.

Використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки вчителя до уроку. Більше того, дає можливість «конструювати» шкільні уроки й інші навчальні заняття, визначаючи оптимальний зміст, форми і методики навчання; сприяє організації навчального процесу не тільки в традиційно-урочної, але і в проектній, дистанційній формах навчання. Це особливо важливо для навчання обдарованих дітей, дітей, що пропустили велика кількість занять через хворобу.

Використання електронних освітніх ресурсів у навчанні школярів дозволяють не тільки зробити урок яскравим, нестандартним, але і створюють передумови для освоєння способів діяльності. Оскільки наочно-образні компоненти мислення грають виключно важливу роль в житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу підвищують ефективність навчання:

 •  графіка і мультиплікація допомагають учням розуміти складні логічні математичні побудови;
 • можливості, що надаються учням, маніпулювати (досліджувати) різними об’єктами на екрані дисплея, змінювати їх розмір, колір і т. д. дозволяють дітям засвоювати навчальний матеріал з найбільш повним використанням органом почуттів і комунікативних зв’язків головного мозку.[2]

Розглянемо електронні освітні ресурси, які можна використовувати під час викладання курсу алгебри та геометрії у 8 класі.

 1. Віртуальна математична лабораторія «Жива геометрія». Вона розрахована на підтримку шкільного курсу геометрії та алгебри. Саме динамічність зображень дозволяє учням зрозуміти та узагальнити основні властивості об’єктів, наприклад, під час вивчення теми «Чотирикутники».
 2. Google – форми – тести для перевірки рівня засвоєння учнями даної теми, які розміщую на сайті школи. Учні після вивчення даної теми проходять тестування і вчитель, йдучи на наступний урок, бачить рівень учнів, помилки, недоліки, що учні не зрозуміли (http://novoukrainka-school8.edukit.kr.ua/dlya_uchniv/8_klas/)
 3.  Інтерактивні вправи, створенні в середовищі Learningapps. Наприклад, вправа «Чотирикутники» – http://LearningApps.org/1415610, вправа «Додавання та віднімання раціональних виразів» – http://LearningApps.org/1758623
 4. Презентації для пояснення, закріплення, узагальнення матеріалу. Наприклад, презентація на тему «Чотирикутники» в середовищі Prezi.https://drive.google.com/file/d/0B3MDOhyXhMaESDVYbDJvSndfbTg/view?usp=sharing < > Використання освітніх ресурсів Інтернету для вивчення математики. Наприклад, для закріплення учнями матеріалу вдома використовуємо сайт Вивчаємо математику (http://www.testmath.com.ua/), для відпрацювання вмінь виконувати дії над раціональними виразами використовуємо сайт Шкільний помічник (http://www.testmath.com.ua/Хмари тегів для перевірки теоретичного матеріалу. Наприклад, знайти відомі поняття та дати їх визначення    ( https://tagul.com/)

Використання електронних освітніх ресурсів на уроці для учнів – це мотивація до вчення і істотне розширення можливостей самостійної роботи, розвиток логічного, абстрактного та критичного мислення, а для  вчителя – значне полегшення і скорочення часу підготовки до уроку,  збільшення часу спілкування з учнями, самовдосконалення.

Але не варто перетворювати урок математики на урок, де комп’ютер замінює вчителя. Використання електронних освітніх ресурсів повинно бути дозоване, доречне і приносити результат. 

 

 

Бібліографія

 1. Андрєєв, А.А. Комп'ютерні та телекомунікаційні технології в сфері освіти / А.А. Андрєєв / / Шкільні технології. – 2007. – № 3. – С. 151-170.http://resursy.com/zastosuvannya-elektronnih-osvitnih-resursiv-na-urokah-matematiki
 2. Електронний ресурс: http://resursy.com/zastosuvannya-elektronnih-osvitnih-resursiv-na-urokah-matematiki

Comments

 1. Серед видів ЕОР, на мою думку, перевагу слі надавати саме навчальним, навчально-ігровим, інформаційно-пошуковим, демонстраційним, тренувальним засобам. Адже саме вони формують ключові компетенції учнів  і  є найбільш простими і зручними у використанні. Дякую Ольго Іванівно за роботу. Стаття цікава і корисна.

Залишити відповідь