Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

ZinovyevВикористання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

        Зіновʼєв Геннадій

                                                                                                 «Найбільше значення має не те,

що учень використовує  нові технології,

а те, як це використання сприяє підвищенню його освіти». 
С. Ерманн 

        Такий навчальний предмет, як фізика,  покликаний знайомити дітей з навколишнім світом, його законами, новими технологіями. Але вчитель фізики сьогодні має наступний результат:  застарілі прилади, наполовину розукомплектовані, розбиті і перспективу: викинути всі прилади і вивчати фізику з допомогою крейди і ганчірки.

Адже фізика – наука експериментальна і тому дослід замінити чимось складно. Тому використання електронних ресурсів на уроці можливо один з найкращих варіантів. Якщо раніше єдиним джерелом інформації був шкільний підручник, то сьогодні Інтернет надає інформаційне поле для пошуку джерел, які далеко виходять за обмежений обсяг шкільного підручника. 

Робота з електронними освітніми ресурсами легко вписуються в традиційний урок і дозволяє вчителю організовувати нові види навчальної діяльності. Необхідно також відзначити, що використання комп'ютерів на уроках фізики перетворює їх на справжній творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвиваючого навчання. Є можливість у відповідності з уроком відібрати необхідний матеріал, подати його яскраво, наочно і доступно. Використовуючи ПК для організації та проведення уроків фізики, переконався в тому, що з його допомогою можна вирішити ряд проблем, які завжди існували у викладанні шкільної фізики.

На уроках фізики комп'ютер можна використовувати: в якості технічного засобу навчання; для моделювання різноманітних фізичних процесів, адже багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані: явища мікросвіту, або швидко протікаючі процеси, чи досліди з приладами, яких в кабінеті немає в наявності,  наприклад флеш-анімації.Zin1

При цьому слід підкреслити, що комп'ютерна демонстрація фізичних явищ розглядається не як заміна реального фізичного демонстраційного досвіду, а як його доповнення.

Навчальні програми для самостійної роботи школярів, діагностики і контролю їх знань.

zin2   Поряд з цим, комп'ютер – це засіб, що дозволяє оперативно вирішувати завдання з наочністю, з допомогою ПК підключеного до інтернету вчитель може коригувати свою діяльність безпосередньо під час уроку і здійснювати пошук необхідної інформації.

 Виконання фронтальних лабораторних робіт і лише в тому випадку коли вона забезпечує явну перевагу порівняно з «живим» виконанням роботи.

zin3

       Комп'ютер здатний підвищити інтерес до предмета, оживити сухі рядки підручника, наочно уявити явища, спостереження яких неможливо організувати в школі з технічних або природним умовам. Вдала навчальна програма змусить учня зайняти активну позицію дослідника, відчути значимість досліджуваного предмета для його життя.

       Використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки вчителя до уроку та покращує його якість, оскільки наочно-образні компоненти мислення грають виключно важливу роль в житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу підвищують ефективність навчання.

       Комп'ютерна творчість допомагає розвивати різноманітні здібності учнів у процесі виконання самостійних нестандартних завдань, навички використання інформаційних технологій і різних джерел інформації для вирішення і самостійного пошуку пізнавальних завдань, вміння вести індивідуальну роботу, допомагає формувати інтерес до фізики. Адже є учні яких цікавить не тільки результат, а і сам процес виконання завдання. 

            Методика навчання фізики завжди була складніше методик викладання інших предметів. Використання комп'ютерів у навчанні фізики змінює методику її викладання як в бік і в бік полегшення роботи вчителя. Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета підвищення ефективності навчання, так, являє собою сприятливу сферу для застосування ІКТ.

               На сьогодні в своїй роботі я працюю в основному за декількома напрямками, основними з яких на сьогодні є використання комп'ютерних демонстрацій окремих фізичних явищ і застосування мультимедійних лабораторних робіт . Комп'ютерні демонстрації проводяться під час уроку в кабінеті фізики за допомогою ПК, що звичайно не дає такого ефекту, як застосування  інтерактивної дошки чи проектора. Для демонстрацій застосовуються кілька типів цифрових матеріалів: короткі відеофільми та анімації різних фізичних процесів, фотографії та наочні схематичні малюнки, презентації.

      Завдання, які стоять перед учителем фізики – створення умов для підвищення інтересу учнів до фізики, залучення учнів в активну творчу, дослідницьку діяльність, розвиток творчого початку в діяльності дитини, формування в нього позитивної мотивації до навчального предмету.

   У висновку хочеться зазначити, що інтерактивні засоби навчання на уроках фізики розширюють можливості вчителя у виборі і реалізації засобів і методів навчання, істотно підвищують зацікавленість учнів у вивченні предмета, є додатковим мотивуючим фактором, дозволяють розвивати творчі та дослідницькі здібності учнів.

Література:

  1. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.
  2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
  3. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики.

Корисні посилання:

  1. http://somit.ru/index2009.htm
  2. http://fizikasoloosh.blogspot.com/p/blog-page_39.html
  3. http://physics.nad.ru/
  4. https://yadi.sk/d/g_iDzoijGN8t6
  5. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/924489d8-c480-448b-aa6f-e24ad77606a6/?interface
  6. https://sites.google.com/site/matematicnatropa/moie-interaktivni-vpravi/interaktivni-vpravi-fizika-7

Comments

  1.  Шановний Геннадіє Юрійовичу! Ваша стаття змістовна та цікава. Справді, оскільки фізика – експериментальна наука, важко обійтись без демонстрації якогось явища чи процесу, що дуже гарно вдається завдяки використанню ЕОР у навчальному процесі.

Залишити відповідь