ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

TroshinskayaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

Трощинська Ольга 

 

Урок – це дзеркало

загальної і педагогічної

культури вчителя,

мірило його інтелектуального

багатства, показник

його світогляду і ерудиції.

В. Сухомлинський

Розвиваються технології – змінюються вимоги, що пред’являються до змісту навчального процесу. В даний час ми, вчителі, повинні не стільки давати знання, скільки вчити учнів вчитися, самостійно знаходити джерела поповнення знань. У зв’язку з цим виникла необхідність у новій моделі навчання, побудованій на основі сучасних інформаційних технологій, які не тільки полегшують доступ до інформації, але і дозволяють по-новому побудувати освітню систему.

Вивчення в школі предметів «Біології» та «Хімії» на вербальному рівні не створює правильного уявлення про досліджувані об'єкти і хімічні явища. Тому головним завданням вчителів є розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання

Впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної і індивідуальної роботи учнів. Сьогодні, щоб процес навчання був повноцінним, необхідно, щоб кожен вчитель міг підготувати і провести урок з використанням різних електронних освітніх ресурсів, тому що їх використання здатне зробити урок більш яскравим, цікавим, насиченим, більш ефективним.[2.c.3]

У сучасній школі вчитель повинен працювати одночасно з 25 учнями, які мають різні знання, уміння, темп навчання та інші індивідуальні якості. Інформаційні технології дозволяють кожному учню працювати самостійно, збільшується якість наочності в учбовому процесі реалізувати міжпредметні зв’язки хімії та біології з іншими предметами.

І для того щоб урок був цікавим, вчитель повинен володіти сучасними освітніми технологіями і засобами навчання. Онлайнові сервіси Web 2.0 дають прекрасну можливість моделювати такі уроки.

Одним з таких сервісів, які я використовую на уроках, є LearningApps.org. Він дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати при роботі з інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів.

На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використати на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль.[1]

Дидактичні можливості  сервісу LearningApps.org:

  • урізноманітнення типів навчальних завдань;
  • забезпечення негайного зворотного зв'язку;
  • широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів;
  • широке застосування ігрових прийомів;
  • широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності;
  • активізація навчальної роботи учнів, посилення мотивації навчання.[3.c.10-11]

Комп‘ютер – це знаряддя праці, ефективність якого залежить від уміння викладача застосувати його для досягнення педагогічних цілей. Практичні можливості комп‘ютера як засобу навчання є величезними, саме тому не використовувати або зволікати з його використанням буде великою помилкою.

Отже, головна мета вчителя на уроці – створити сприятливі умови для активного розвитку пізнавальної діяльності, успіх якої значною мірою залежить від різноманітності пізнавального простору.

 

Використана література та Інтернет-ресурси

1.https://learningapps.org/about.php

2. Водолажченко Т. В. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології» Навчально-методичний вісник. № 15 (1) В-во: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області, с.3.

3. Шлабан Р.Я. «Дидактичний потенціал соціальних сервісів веб 2.0. та їх використання на уроці історії» Методичний вісник №1/2012  Львів 2012 с.10-11

Comments

  1. З вами погоджуюсь, для того, щоб урок був цікавим, учитель повинен володіти сучасними освітніми технологіями і засобами навчання.

Залишити відповідь