ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

TcarenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Царенко Тетяна

 

Останнім часом люди почали все більше використовувати технічні засоби у сфері навчання, адже XXI століття безпомилково можна назвати технічним «бумом». Велика кількість програм, підручників, відео матеріалів, які допомагають нам швидко оволодіти необхідною інформацією. Науково-технічний прогрес не обділив своєю увагою і навчання у школі.

Сьогодні є велика кількість матеріалів, за допомогою яких можна швидко підібрати необхідну інформацію до тієї чи іншої теми, які ще ми називаємо електронний освітній ресурс.

Електронний освітній (навчальний) ресурс (ЕОР) (англ. Digital learning objects; DLO) — навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами [1].

Електронні освітні ресурси забезпечують навчальну діяльність учнів і є одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

Актуальність використання ЕОР у процесі викладання англійської мови є безмежною, оскільки дає можливість учням швидко знайти необхідний матеріал. Так, наприклад, за допомогою електронних словників (електронний словник — електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними) учень має змогу швидко знайти необхідне слово та його переклад, створити власний словник та історію, в якій він зможе швидко зорієнтуватися та знайти необхідний йому матеріал. Електронні словники, в наш час, складають конкуренцію друкованим виданням, оскільки набагато спрощують  навчальний процес. Також деякі  електронні словники мають функцію прослуховування слова, що дає змогу учневі не лише знайти переклад, але і прослухати, що найголовніше для вивчення іноземних мов, носія мови.

Як стверджує дослідник з теми про електронні словники – Кульчицький І. М. [2], особливої уваги заслуговує автоматизація лексикографічної діяльності. Саме за допомогою електронних словників можна вирішувати такі завдання:

1.     Своєчасно слідкувати за змінами вживання лексики у текстах, генерувати тексти і текстові комплекси для їх багатократного та різнопланового вживання.

2.     Робити деякі теоретичні узагальнення та проводити різноманітні лексикографічні роботи в автоматичному режимі при втіленні та моделюванні традиційних словників на комп'ютерах.

3.     Проводити комплексний аналіз раніше виданих словників та створювати необхідні авторські словники, чим забезпечується лексична повнота реєстру загальномовних тлумачних словників та підвищується якість виправлення при перевиданні всього спектру словників.

4.     Створювати науко обґрунтовану базу лексики певної мови з класифікацією її належності до типу словника і проводити багатокритеріальний аналіз для формування реєстру словника у перекладному словництві та узгоджувати реєстри двомовних словників одного типу для різних мов.

5.     У термінографії:

– укладати словники, що найповніше відбивають суть понять, повністю відповідають нормам і правилам сучасної мови;

– уніфікувати терміносистеми з дотриманням вимог цілісності, експлікованості, повноти та несуперечливості;

–  Створювати автоматизовані банки термінів.

6.    Уніфікувати та впорядкувати існуючі величезні масиви фактологічних даних для підготовки різних видань енциклопедичного характеру [2].

Отож, актуальними залишаються проблеми розробки сучасних комп'ютерних технологій у лексикографії. Особливістю електронних словників є те, що вони неможливі без технічної підтримки. Зокрема, завдання, які виконують такі видання, формують їх переваги, через що вони відповідають читацьким потребам.

Велике значення у викладанні англійської мови відіграють електронні підручники.

Електронний підручник — електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі [1].

Всім відомо, що школа покликана не лише для того, щоб навчати учнів, розвивати мораль та духовність, але й зберегти найголовніше – здоров'я. Велика кількість друкованих підручників, як свідчить статистика, розвиває у дітей деформацію постави та іноді призводить до розвитку різноманітних захворювань, наприклад сколіоз. На зміну тяжким шкільним ранцям можуть прийти  електронні підручники, які є зручними у використанні, містять все необхідне для продуктивного навчання учнів. Головною перевагою цього електронного носія є – портативність. Учні матимуть змогу не лише читати, а також прослуховувати текст, що паралельно перетворює підручник у аудіокнигу, змінювати величину шрифту та читати при різному освітленні. Це ще не повний перелік функцій електронних підручників. Учні зможуть переглядати необхідні відеоматеріали до уроку та різноманітні зображення, що пришвидшить засвоєння навчального матеріалу. Крім того вони мають охайний зовнішній вигляд, що відіграє неабияку роль.

Звичайно у використанні цього новітнього винаходу є не лише переваги, але й недоліки. Не кожен може дозволити собі придбати такий електронний носій, що призведе до проблем, які іноді виникають і при використанні друкованої продукції.

Одним із найпопулярніших видів ЕОР слугують електронні тести.

Комп'ютерний тест — стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм [1].

Яку роль вони відіграють у процесі навчання? Комп'ютерні тести набули неабиякого поширення у сфері навчання, оскільки дають змогу учневі швидко зорієнтуватися у завданні, не вимагають особливого пояснення. При виконанні такого роду тестових завдань дитина зможе одразу дізнатися свій результат у балах, але, на жаль, і ніби в такому досконалому варіанті маємо суттєвий недолік: ПК не зможе пояснити учневі, де саме він помилився і чому допустив ту, чи іншу помилку.

Інноваційні технології сьогодення стають в пригоді не лише учневі, але і вчителю. Так сьогодні набули неабиякої популярності та поширення електронні конструктори уроку( електронні конструктори уроку – це комп'ютерна програма для створення уроків з готових дидактичних матеріалів (конспекти, презентації, таблиці [1]). На деяких сайтах можна навіть спробувати створити власний урок за допомогою конструктора уроку [3]. Але не забуваємо про те, що не всі школи в даний час мають вільний доступ до інтернету та його ресурсів.

Отже, підводячи підсумки хочеться сказати, що ЕОР в період науково-технічного прогресу відіграє неабияку роль в навчанні англійської мови, дає величезні можливості та стимулює зацікавлення учнів, але як і все нове має свої переваги і недоліки. Для вільного використання ЕОР у навчанні необхідно мати технічне забезпечення (комп'ютери, смарт-дошки, проектори). Слід пам'ятати, що не кожен вчитель має змогу користуватися даними технічними засобами. Тому для того, щоб мати змогу користуватися даним досягненням людства не достатньо мати лише одне бажання.

Список використаної літератури:

 1. Положення про електронні освітні ресурси.
 2. Кульчицький І. М. Компютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем, 2002, – 57 с. 7.
 3. http://demo14.qwer.com.ua/osvita_online_konstruktor3/online_designer.html

 

 

 

 

 

Comments

 1. "…для того, щоб мати змогу користуватися даним досягненням людства не достатньо мати лише одне бажання" – а от у своїх учнів спостерігаю відсутність бажання бажання робити хоч щось (у т.ч. вивчати англійську), бо немає мотивації.

  Хоча один юнак, якому подобається складати реп, планує створити монетизований канал, щоб заробляти гроші. От тут і потрібно знати англійську. No English – No Knowledge – No Money. І навпаки: English – Knowledge – Money.

 2. Можна  створити безліч завдань  різного рівня складності для розвитку навичок усного мовлення, письма та аудіювання із використанням ІКТ, але є інша проблема – наявність мережі  інтернет в навчальному закладі.

   

  1. В своїй роботі я також акцентую увагу на тому, що технічне забезпечення школи відіграє неабияку роль у використанні новітніх технологій, тому цілковито підтримую Вас.

 3. Тетяно Борисівно, в програмі Мастер-Тест можна створити тести, у яких при перевірці учень побачить правильну відповідь і зробить висновки, де помилився.

Залишити відповідь