ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ NEARPOD ТА LEARNINGAPPS НА УРОКАХ ФІЗИКИ

SvetsВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ NEARPOD ТА LEARNINGAPPS НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Швець Анна

У тезах наведено можливості використання он-лайн ресурсів на уроках фізики та використання електронних освітніх ресурсів як аналог інтерактивних форм навчання.

 

Під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені в комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, у частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій [3].

Завданням сучасної школи є формування цілісної системи універсальних знань, умінь і навичок, а також досвіду самостійної діяльності та особистої відповідальності учнів, що і визначає якість змісту освіти. Проте підвищення якості освіти має здійснюватися не за рахунок додаткового навантаження на учнів, а через вдосконалення форм і методів навчання, відбору змісту навчання, через впровадження нових освітніх технологій, орієнтованих не на передачу готових знань, а на формування комплексу особистісних якостей учнів [5].

При використанні Інтернет-технологій та електронних медіа значно змінюється роль учителя і учня, характер самого навчання, його методи і зміст.

Наявність у навчальному закладі підключення до глобальної мережі Інтернет дозволяє вчителям значно урізноманітнити форми та методи роботи з дітьми. На даний момент є багато безкоштовних легкодоступних сервісів, які дозволяють індивідуалізувати роботу учня, можливість творчо проявити себе.

Використання он-лайн ресурсу Nearpod.com [2] значно спрощує роботу вчителя,особливо,якщо в нього немає проектора та дошки,а потрібно вивести на екран якусь презентацію чи наочність. Використовувати його можна як на стаціонарних комп’ютерах, так і на планшетах та звичайних учнівських смартфонах. Суть роботи полягає в тому, що вчитель створює презентацію та зберігає її на сайті ресурсу, до якої він матиме доступ у будь-який момент, коли є доступ до мережі Інтернет. Для того, щоб учні могли з нею попрацювати, учителю потрібно запустити презентацію на виконання, дати учням код, увівши його у відповідне поле сайту, тоді школяр зможе переглядати розміщені там матеріали та виконувати інтерактивні завдання.

Nearpod.com надає можливості не просто створювати презентації, а й додавати до них різний конитент (відео, аудіо, зображення) та завдання (вибір однієї правильної відповіді, вибір кількох відповідей, питання з відкритою відповіддю та можливість написання тексту). Усі ці можливості є зручними, оскільки вчитель контролює роботу кожного учня, рівень засвоєння ними матеріалу, зменшує рівень шуму на уроці та підвищує мотивацію до роботи, адже діти набагато краще сприймають різні інновації та здатні активно їх використовувати.

Ще одним плюсом використання ресурсу є те, що вчитель не прив’язується до свого робочого місця. Він може запостути презентацію з власного планшету чи смартфону, якщо той має вихід до мережі Інтернет та керувати нею з будь-якої точки класу. Цим самим учитель може стежити не лише відповідями учнів,а й безпосередньо за самою їхньою роботою.

Ще один зручний ресурс, який можна використовувати на уроках – LearningApps.org [1]. Він має багато різних можливостей: створення кросвордів, вікторин, вибір множинних відповідей, створення ігор «Перший мільйон», «Знайди пару», «Вгадай слово», «Пазл» та багато інших. Застосування цих вправ на уроці частково видозмінює такі інтерактивні форми як продовжи речення, знайди пару, кросворд та інші. Їх зручніше використовувати на початку уроку на етапі актуалізації та мотивації знань. Наприклад, під час вивчення теми «Електричний струм у різних середовищах» з використанням даного ресурсу можна заховати назви різних носіїв струму та інші терміни з теми та поняття з інших тем для того, щоб діти вміли розрізняти різні теми.

Використовуючи вправу «Пазл», можна замаскувати портрет ученого-фізика під термінами з різних розділів фізики, відгадавши , учні знайомляться з цим вченим, його біографією, діяльністю та ін.

Для використання даного ресурсу не потрібна попередня реєстрація учнів на ньому, але необхідно,щоб учитель завчасно створив список класу, в якому для кожного учня генерується логін та пароль, який можна використовувати багато разів для роботи на уроках (з різними темами та, виконувати різні завдання).

Окрім виконання готових вправ учні можуть створювати їх самостійно, проявляючи при цьому творчий підхід та власні знання. Використання таких завдань можна організовувати на уроках узагальнення та систематизації знань.

Даний ресурс зручний ще й тим, що на ньому є відкритий доступ до завдань, розроблених іншими вчителями. Будь-який учитель-предметник може обрати вже готові завдання та використовувати їх на своїх уроках.

Отже, застосування електронних освітніх ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій у галузі освіти стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечує поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників [4].

Бібліографія

  1. LearningApps.org [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://learningapps.org/
  2. Nearpod [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nearpod.com/
  3. Положення "Про електронні освітні ресурси" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://egov.at.ua/publ/informacijne_suspilstvo/osvita_v_informacijnomu_supilstvi/poloj_eor/21-1-0-98
  4. Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/sokol.pdf
  5. Тукало М.Д. Електронні освітні ресурси для Інтернет-підтримки сучасного уроку хімії в профільній школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Flib.iitta.gov.ua%2F1043%2F1%2F%25D0%25A2%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE_%25D0%259C.%25D0%2594._%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F_2013.pdf&name=Тукало_М.Д._Стаття_2013.pdf&lang=uk&c=561fbe6e66f1

 

 

Comments

Залишити відповідь