ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

NevkritaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ірина Невкрита

 

Анотація. У статті розкрито сутність роботи над творами літератури з використанням електронних освітніх ресурсів, показано принципи текстової діяльності, зосереджено увагу на текстових стратегіях.

Ключові слова: читання, перед текстові стратегії, електронні освітні ресурси, текстова діяльність, післятекстова діяльність.

 

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків зарубіжної літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

У державних вимогах мовленнєва  лінія визначається як засіб спілкування і впливу. Учні повинні розуміти, запам’ятовувати, всебічно аналізувати зміст і форми прочитаного тексту, вміти висловлювати власну думку про прочитане, самостійно працювати з текстом, користуватися різними видами читання [1, 9].

Кудрявцев В.Т. називає читання – складним процесом, «у якому безпосередню участь беруть вищі психічні функції. Розуміння тексту – це процес перекладу змісту цього тексту у будь-яку іншу форму його закріплення. Це може бути процес парафрази, переказу тієї ж думки іншими словами або процес перекладу на іншу мову, процес змістової компресії (стиснення), у результаті якого може утворитись «міні-текст» (який міститиме у собі зміст основного тексту)  чи процес формування емоційної оцінки подій, чи процес вироблення алгоритму операцій, що вимагає текст [2, 59].

Учитель повинен навчити дітей сприймати і осмислювати художній твір як факт мистецтва. А цього не можна зробити без захоплення, без радісного відчуття краси, без сердечного хвилювання, яке б передалося школярам, без використання електронних освітніх ресурсів. Читання має дати учням насолоду, радувати і хвилювати. Учитель, навчаючи дітей правильно читати, водночас вчить їх розуміти художні твори».

І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна  вважають, що «для роботи з текстом на кожному етапі  (передтекстовому, текстовому та післятекстовому) читач має обирати свої стратегії. Метою передтекстових стратегій (пошук інформації та розуміння прочитаного) є визначення сенсу та задач читання, актуалізація або знайомство з важливими поняттями, термінами, ключовими словами, актуалізація попередніх знань, діагностика, формування установки на читання за допомогою питань або завдань, підвищення швидкості читання і кількості прочитань, мотивування читача, включення механізму антиципації – прогнозованого змісту, тематичної та емоційної направленості, формування уміння та звички думати над змістом тексту для прочитання [3, 98].

На цьому етапі можливе використання таких електронних освітніх ресурсів: бібліотека, підручники, словники

http://31.131.24.128/data/sb/07/7_klas_svitova_literatura_nikolenko_2015.pdf

http://pidruchnyk.com.ua/649-svtova-lteratura-voloschuk-7-klas.html

http://www.nbuv.gov.ua/node/550

http://sum.in.ua/

http://eslovnik.com/

Доцільним  буде використання відеороликів про країну, де народився письменник. Так, під час вивчення китайської казки «Пензлик Маляна», щоб доторкнутися до дивовижного Сходу, можна переглянути відеоролик «Тисячорука Гуань-Інь»:  https://www.youtube.com/watch?v=HHIwHWIoSos

На етапах уроку знайомства з життям поета чи письменника та роботою над  текстом використовую перегляд презентацій:

https://prezi.com/otl3uod3lpyi/presentation/

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzYWp0bmV2a3JpdG9pZWlyaW5pc2VyZ2lpZXZuaXxneDo2ZGFmNmFlNDYxYmZjZThm

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzYWp0bmV2a3JpdG9pZWlyaW5pc2VyZ2lpZXZuaXxneDpmODYzY2Y2MTk0MTJlZTM

Основним принципом стратегій етапу текстової діяльності (перетворення та інтерпретація інформації) є зупинка діяльності, прогнозування, встановлення різнобічних зв’язків і відносин у ході розвитку сюжету. Мета – розуміння тексту та створення його читацької інтерпретації.

На зазначеному етапі можливий перегляд готових буктрейлерів або створення власних:  https://www.youtube.com/watch?v=1gL4ZLcq9xo

https://www.youtube.com/watch?v=HwT-NLlm5Yk

https://www.youtube.com/watch?v=-NIILpYKM9A

Nevkrita

 

З метою активізації читацької діяльності доречно застосовувати електронні таблиці. На самостійне виконання учням варто запропонувати заповнити порівняльну таблицю українських та китайських казок:

                                     Таблиця 1

    Спільне та відмінне в українських і китайських казках

 

Українські казки

Китайські казки

Чудо-Юдо (Змій Горинич) – символ зла

Дракон – символ влади

Жар-птиця – символ вічного пошуку щастя

Фенікс – символ мудрості та вічного життя

декілька випробувань (три)

випробування

у героя є помічники

герой завжди один

вирішення власних проблем

вирішення суспільних проблем

закінчуються добром

закінчуються добром   

 

Під час вивчення оповідання Джека Лондона «Жага до життя» можна запропонувати учням скласти таблицю та заповнити рисунок:

Таблиця 2

Труднощі, що трапляються на шляху героя

 

                        ТРУДНОЩІ

          ДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ

 

 

 

Метою стратегій післятекстової діяльності (оцінка інформації) є застосування, використання матеріалу в самих різноманітних ситуаціях, формах, сферах, включення його у другу, більш масштабну діяльність. Стратегії пов’язані із засвоєнням, поглибленням, обговоренням прочитаного, відбувається коригування читацької  інтерпретації авторським змістом.

На зазначеному етапі можливий перегляд уривків з фільмів, мультфільмів, театральних постановок. Так, під час вивчення балади Р. Стівенсона «Вересовий трунок» доцільно запропонувати учням такі завдання:

  • Перегляньте мультфільм «Вересковый мед»:

http://rutube.ru/video/457c49da56f3a52a335ac8031dd41377/

  • Чи співпали ваші очікування з почутим та побаченим?
  • Чому мультфільм чорно-білого кольору?
  • Коли з’являється інший колір і який саме?

                 Під час вивчення роману Е. Портер «Полліанна» діти повинні порівняти власне бачення героїв з баченням акторів та постановника у п’єсі «Полліанна»:  https://www.youtube.com/watch?v=q9CcMv1yUCY

Отже, використання електронних освітніх ресурсів сприяє власному розумінню тексту, допомагає процесу сприйняття  та рефлексії культурного сенсу інформації, залучає учнів до творчості. Учбові стратегії  в поєднанні з електронними освітніми ресурсами полегшують навчання, роблять його ефективнішим, результативнішим, швидшим, націлюють та наближають діяльність навчання до власної мети.

 

Список використаної літератури

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392.

2. Кудрявцев В.Т. Преемственность ступеней развивающего образования: замысел В.В. Давыдова // Вопросы психологии. – 1997. №5. – С. 58-68.

3.   Сучасні технології навчання / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна. – К., 2005. – 211 с.

Про автора: Невкрита Ірина Сергіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 Знам’янської міської ради Кіровоградської області.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Comments

Залишити відповідь