ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

KrivolapovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Криволапова Валентина

 

Поява і широке поширення електронних освітніх ресурсів дозволяють використати їх в якості засобу навчання і виховання. Комп'ютерні технології навчання надають великі можливості в розвитку творчих здібностей учнів. Перед учителем постає питання вибору засобів і методів навчання з метою забезпечення максимальної ефективності навчання математики.

Нині комп'ютер не може замінити живе слово вчителя, але допомагає полегшити працю, зацікавити дітей, забезпечити наочне, абсолютно нове сприйняття матеріалу.

Комп'ютерні технології дозволяють:

– виграти час для інтенсивнішого навчання;

– зробити урок цікавим, різноманітним і наочним;

– ефективно доносити новий матеріал;

– розвивати творчість і самостійність школярів.

Учитель, що використовує інтерактивні технології, виступає в декількох основних ролях: в ролі інформатора-експерта, в ролі організатора, в ролі консультанта. Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати увесь процес викладання, реалізовувати модель особисто-зорієнтованого навчання, а головне – удосконалювати самопідготовку учнів. Комп'ютер і інтерактивне програмно-методичне забезпечення вимагають зміни форм спілкування вчителя і учня, перетворюючи навчання на ділову співпрацю, а це посилює мотивацію навчання, призводить до необхідності пошуку нових моделей зайняття, проведення підсумкового контролю, підвищує індивідуальність  навчання.

 Комп'ютерні технології надають великі можливості в розвитку творчих здібностей як учителя, так і учнів. Електронні ресурси, які найчастіше використовуються у навчальному  процесі, можна розділити на дві групи: 1) мережеві технології, що використовують локальні мережі і глобальну мережу Internet (електронні варіанти посібників, сервери дистанційного навчання, що забезпечують інтерактивний зв'язок з учнями через Internet, у тому числі в режимі реального часу); 2) технології, орієнтовані на локальні комп'ютери (навчальні програми, комп'ютерні моделі реальних процесів, демонстраційні програми, електронні задачники, контролюючі програми, дидактичні матеріали).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні на уроках математики неможливе без комп'ютера. Комп'ютер може використовуватися у різних цілях: як спосіб діагностування можливостей учнів, засіб навчання, джерело інформації, засіб контролю і оцінки якості навчання. Можливості сучасного комп'ютера величезні. Його можна використати на будь-якому етапі уроку для розв'язання  різних дидактичних завдань як в колективному, так і в індивідуальному режимі.

Комп'ютер дозволяє посилити мотивацію навчання: за рахунок активного діалогу учня з комп'ютером, різноманітності і барвистості інформації (текст, звук, відео, колір); орієнтацією навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якої задачі до кінця, спираючись на рекомендації, пояснення, довідники); використанням ігрового фону спілкування людини з машиною. Але кожен вчитель повинен розуміти, що застосування комп'ютера повинно органічно вписуватися у навчальний процес, адже процес використання комп'ютерних технологій на уроках має як позитивні, так і негативні моменти.  

При проведенні уроку з використанням ІКТ необхідно чергувати напружену розумову працю і емоційну розрядку, використовуючи вправи для зняття напруги і стомлення при роботі з комп'ютером і для поліпшення мозкового кровообігу; ретельно планувати як фронтальну, так і самостійну роботу дітей, обмежуючи її часовими рамками і не допускаючи марної втрати часу. Унікальність інформаційно-комунікаційних технологій в тому, що їх можна використати на усіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу; при закріпленні і повторенні; при підсумковому контролі.

 Використання ІКТ на уроках математики робить його наочним, барвистим, інформативним, інтерактивним, економить час учителя і учня, дозволяє учителеві працювати з учнем диференційовано і індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати і оцінити результати навчання.

Для прикладу хочу представити конспект уроку алгебри у 9 класі на тему «Квадратична функція, її властивості та графік». Під час підготовки даного уроку  мною були використанні наступні електронні ресурси: онлайновий редактор презентацій Prezzi, онлайнове сховище документів Google документи (створення тесту),  онлайновий мультимедійний сервіс  LearningApps.org,  сайт «Графіки функцій онлайн», навчальне відео онлайн.

Із застосуванням електронних ресурсів на уроках математики підвищується інформаційна культура учнів; забезпечується оперативність поповнення навчального матеріалу новими відомостями; уроки стають цікавішими, насиченими, якісними, результативними; забезпечується об'єктивність оцінювання результатів учнів; підвищується мотивація до навчання. Застосування інтернет-технологій відкриває перспективний напрям в навчанні. В той же час необхідно розуміти, що використання їх на уроці математики не вирішує всіх проблем навчання. Необхідно дотримуватися принципу "в потрібному місці, в потрібний час, в потрібному об'ємі".

 

 

Comments

  1. Шановна Валентина Дмитрівна, дуже дякую за змістовну інформацію стосовно використання електронних ресурсів на уроках математики взяла і собі "на самітку". Ще раз дякую

Залишити відповідь