ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ

RizanovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ

Різанова Олена 

У даній роботі йдеться мова про використання електронних освітніх ресурсів, описаний досвід роботи з комп’ютерними тестовими програмами та програмно-методичними комплексами на уроках математики у 5-6 класах.

 

Відмінною рисою сучасного етапу розвитку педагогічної науки є зміна структури та змісту освіти, пов’язана з інформатизацією суспільства в цілому. Нові методи навчання, засновані на активних, самостійних формах оволодіння знаннями та формування компетенцій, витісняють методи, що використовуються традиційною методикою навчання.

У наш час вчитель повинен не тільки навчити школяра вчитися, але і виховати особистість, орієнтовану на саморозвиток. Успішно навчатися і вчити в сучасній школі допомагають електронні освітні ресурси та освітні інтернет-ресурси.

Електронні засоби навчання надають унікальну можливість для самостійної творчої і дослідницької діяльності учнів. Учні дійсно отримують можливість самостійно вчитися. Можна самостійно освоїти новий матеріал, виконати практичну роботу і тут же перевірити свої знання.

Уроки з використанням електронних засобів викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнювати види їх діяльності. Електронні освітні ресурси можна використовувати на всіх етапах навчання, але не слід забувати, що вони повинні бути одним із компонентів навчального процесу і застосуватися там, де це доцільно.

У нашій школі кабінет математики оснащений 13 комп’ютерами, та проектором, тому використання електронних засобів навчання не є проблемою.

Одним із перших етапів уроку в 5-6 класах є усний рахунок. Від організації активної діяльності учнів на початковому етапі пізнання багато в чому залежить результат уроку. Мета цього етапу, по-перше, підготувати учнів до продуктивної роботи протягом всього уроку, а значить, серед вправ для усного рахунку повинні бути завдання на відновлення опорних знань і умінь. По-друге, необхідна постійна робота по підтримці і вдосконаленню раніше сформованих знань і умінь, зокрема, обчислювальних навичок. У вирішенні цих проблем мені допомагають набори власноруч створених у середовищі MS Excel вправ-тренажерів (Додаток 1). Основне їх призначення – формувати в учнів міцні навички обчислень, ефективно розвивати увагу і пам'ять. Ці вправи допомагають організувати, зробити більш продуктивною та насиченою усну роботу. Таблиці тренажера розраховані на багаторазове використання. Завдання тренажера я пропоную учням, як для індивідуальної, так і для колективної роботи в класі, а для більш слабких учнів даю тренажери додому, щоб допомогти учням у засвоєнні обов'язкових умінь з математики, налагодити систематичне тренування в обчисленнях.Додаток 1

Завдяки підключеній в кабінеті математики мережі Internet, використовую усний рахунок он-лайн http://metaschool.ru/pub/games/mental-calc/mental-calc.php (додаток 2) та «Тренажер з усного рахунку», який знаходиться за адресою http://solvek.mobiwolf.com/290/ (додаток 3)

Додаток 2 Додаток 3

Особливої уваги заслуговує комплекс навчально-контролюючих програм «Математичні тренажери», розробленого вчителем інформатики Бєлянкіною Тетяною Іванівною (додаток 4). Програмний комплекс створює комп’ютерну підтримку до всього курсу математики 5 класу, який я використовую на різних етапах уроку: як під час перевірки домашнього завдання, закріплення нового матеріалу, так і під час відпрацювання вмінь і навичок та повторення програмового матеріалу. До складу програмного засобу входить 28 програм-тренажерів, які передбачають генерацію вправ та завдань у достатньо великому виборі, що забезпечує можливість і доцільність багаторазового використання. Комп'ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп'ютером у присутності вчителя, або без нього (під час роботи вдома), з можливістю запам'ятовування результатів тестування. Використання програмного засобу під час закріплення нового матеріалу діє як «консультант»: якщо введена відповідь неправильна (додаток 5), то на екран виводиться відповідь з повним розв’язанням (додаток 6). У разі якщо дитина виконала вправу невірно, то на екран виводиться не тільки правильна відповідь, а й правило або пояснення до її розв’язування (додаток 7).

Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7

На уроках математики використовую тести розроблені власноруч до окремих тем курсу математики.  Так, розроблений мною в середовищі MyTestX комплекс навчально-контролюючих тестів «Звичайні дроби» (математика 5 клас) використовую під час формування та закріплення навичок розв’язування вправ, проведення контролю знань, індивідуальних і гурткових занять.

За змістом тести містять завдання на визначення поняття звичайного дробу, правильних і неправильних дробів, їх порівняння, виділення цілої частини з неправильного дробу, перетворення мішаного числа у неправильний дріб, розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом. Тестові завдання містять форматований текст, малюнки, формули (додаток 8). До завдань прикріплено малюнок, який допомагає розв’язати завдання (додаток 9). Дуже полюбляють учні завдання з казковими персонажами, життєвими ситуаціями, які активізують пізнавальну діяльність учнів, привертають увагу, підвищують інтерес до предмету (додаток 10). Комплекс навчально-контролюючих тестів «Звичайні дроби» також використовую  для  роботи з учнями, здатними достатньо швидко засвоювати навчальний матеріал на обов’язковому рівні. Такі учні почергово працюють в індивідуальному режимі за комп’ютером і після успішного виконання завдань переходять до вправ більш високого рівня  складності. А в цей час я з класом відпрацьовую матеріал обов’язкового рівня навчальних досягнень. Така діяльність дозволяє цій групі учнів не нудьгувати, а бути постійно зайнятими.Додаток 8 Додаток 9 Додаток 10

На уроках математики у 5, 6 класах використовую програмно-методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх закладів «Математика 5-6 клас» (Версія 1.0. ПП «Контур плюс») (додаток 11). Цей засіб  використовую фрагментарно: для мотивації навчальної діяльності учнів, при поясненні необхідної теми, для контролю знань. Він містить  текст, формули, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, аудіо- та відеофрагменти, малюнки, світлини тощо. Для перевірки знань передбачено фронтальні запитання та завдання, задачі, тести для самоконтролю та контролю, які  використовую на уроках підготовки до контрольних робіт. Інформацію про результати роботи учнів можу переглянути на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учню окремо.

Додаток 11

Використовую і власноруч розроблені програмні засоби, створені у програмі PowerPoint (додатки 12, 13, 14), для прикладу один із програмних засобів розроблений з теми «Пропорція». Він вміщує програмову та додаткову інформацію з 9 уроків та уроку тематичної атестації, передбачає перевірку домашнього завдання, актуалізацію опорних знань у різних формах, завдання на закріплення матеріалу та цікаві задачі, які стимулюють роботу учня, історичний та довідковий матеріал, відеоматеріали, схеми, малюнки, ребуси, кросворди.

Додаток 12 Додаток 13 Додаток 14

Крім цього як результат проектної діяльності та гурткової роботи з учнями створюємо власні комп’ютерні презентації до уроків у програмі PowerPoint. Учнів цікавить сам творчий процес та його результат. Демонстрація таких презентацій супроводжується моїми поясненнями та коментарями; у будь-який момент презентацію можна призупинити, більш детально зупинитися на важливому матеріалі, не показувати всі слайди відразу. Наведу приклади використання презентацій на різних етапах уроку. Для організації позитивного настрою учнів використовую слайд ігрового змісту, яскравий, що привертає увагу. Це можуть бути ребуси, кросворди, закодована назва теми уроку, запрошення до подорожі у казку (казка про подорож точки, тема «Кут. Транспортир. Вимірювання і побудова кутів. Види кутів» (додаток 15). На етапі перевірки домашнього завдання (говорю, що в широковідомій соціальній мережі «Вконтакте» учень 6 класу опублікував на своїй сторінці відповіді домашнього завдання з математики. Давайте разом з’ясуємо чи правильні відповіді опублікував учень) (додаток 16) та актуалізації опорних знань використовую для усних вправ, проведення перевірки математичних диктантів. Часто на уроках математики слайди презентації допомагають створити проблемну ситуацію. Пропонується завдання, з яким діти не знайомі. Наприклад, при вивченні теми «Пропорція» говорю: «Одного разу вчені знайшли в Індії давній математичний рукопис, після розшифровки якого їх зацікавив такий запис: (додаток 17). Як ви думаєте, що він означає?» На етапі засвоєння нових знань комп’ютерну презентацію використовую як наочний посібник і джерело інформації, забезпечуючи високий рівень наочності. Поєднання розповіді вчителя з демонстрацією презентації дозволяє акцентувати увагу учнів на особливо значимих моментах навчального матеріалу. Можлива демонстрація покрокового розв’язання задачі. На етапі первинного закріплення застосовую схеми, опорні конспекти, алгоритми.

Додаток 8 Додаток 15 Додаток 16 Додаток 17

Інтеграція  сучасних  освітніх  й інформаційних технологій стає важливою умовою для  вдосконалення  процесу  навчання  різних предметів.  Як  показує  практика,  електронні освітні  ресурси,  створені  на  базі  мультимедіа, позитивно  впливають  на  формування пізнавального  інтересу  учнів,  сприймання  та запам’ятовування  навчального  матеріалу, дозволяють  учителю  зробити  урок  цікавим  і динамічним. 

Література

  1.  Технології конструювання мультимедійного уроку [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. osvita. ua
  2.  Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em20/emg.html.
  3. О. Шаран, Н. Жук. Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів// Молодь і ринок №8 (115), (стор.49-54), 2014
  4. Кадемія М. Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні  технології  в навчальному процесі : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2011
  5. Андронатій П.І., Котяк В.В.  Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях:   Навчально-методичний посібник.– Кіровоград: Лисенко В.Ф.,  2011
  6. http://metaschool.ru/pub/games/mental-calc/mental-calc.php
  7. http://solvek.mobiwolf.com/290/

Comments

  1. Олено Леонідівно, дуже цікавий прийом з застосуванням соціальної мережі "Вконтакті". Обов'язково застосую на своїх уроках. Дякую за статтю.

Залишити відповідь