ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

YurchenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Тетяна Юрченко

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання інформатики в початковій школі.

«Інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи  індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається  механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.»

 Концепція  освіти 12-річної школи

 

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є  доцільним і перспективним.

Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується  розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо. З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання  –  серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль.

У початковій школі неможливо провести урок без залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? На допомогу прийшли комп'ютер та мережа Інтернет.

Проведення уроку з використанням інформаційних технологій дозволяє перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, що робить процес навчання більш цікавим й інтенсивним. Підбір навчальних комп'ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу й рівня підготовки учнів.

Найбільш ефективними засобами залучення дитини в процес творчості на уроці є:

 ігрова діяльність;

 створення позитивних емоційних ситуацій;

 робота в парах;

 проблемне навчання.

При підготовці до уроків використовую електронні ресурси навчального призначення:

 • презентації до уроків;
 •  логічні ігри;
 •  тестові оболонки;
 •  ресурси Інтернет;
 •  електронні енциклопедії.

Ефективність таких уроків полягає в високій активності дітей, їх працездатності протягом всього уроку. Це забезпечується постійною зміною видів навчальної діяльності. Працюючи з комп'ютером діти легко виконують велику кількість тренувальних вправ.

Комп'ютер дає можливість сильним учням ознайомитися з новим матеріалом самостійно, виконати завдання підвищеної складності, учням з нижчим рівнем підготовки або інтелектуальної діяльності засвоювати навчальний матеріал, працюючи в індивідуальному темпі, учням, які пропустили декілька уроків – можливість ліквідувати прогалини.     

Використання на уроці комп'ютерних тестів та діагностичних комплексів дозволяє отримати об'єктивну інформацію про рівень засвоєння навчального матеріалу та надає змогу його своєчасного коректування. 

Опанувавши навички роботи з комп’ютером у молодших класах, діти зможуть потім користуватися ним як інструментом у своїй діяльності. У старших класах вони зможуть застосовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи розв’язання задач) при вивченні шкільних предметів.

У своїй діяльності я використовую такі інші комп’ютерні програми:

 – навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;

 – контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»;

 – графічний редактор Paint (робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторики, координації рухів, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом);

 – програма презентацій Power Point.

Під час вивчення теми «Створення проектів» пропоную учням створити проект про рідний край, свою малу батьківщину.

Етапи роботи над проектом:

– об`єднання учнів у групи за інтересами;

– розподіл обов’язків у групі;

– пошук потрібного сайта, скачування знайденої інформації на електронні носії, роздрук матеріалів для подальшої роботи кожної групи;

– пошук відповідей на тематичні питання, узагальнення результатів досліджень і створення звітів у вигляді презентації, ілюстрування малюнками, фото;

– презентація робіт.

Під час проведення уроків з використанням Інтернет:

 1. Учні повинні відчувати, що вчитель слідкує за їх діями. Їм потрібно повідомити про те, що вчитель завжди може переглянути журнал відвіданих ними сайтів.
 2. Учні повинні знати, що вони можуть робити в Інтернеті тільки те, що передбачено планом уроку і вимогами вчителя.
 3. Потрібно провести бесіду з учнями щодо безпеки роботи в Інтернеті і про наслідки відвідування заборонених сайтів.
 4. Необхідно розробити і роздрукувати правила користування Інтернетом.
 5. Встановити спеціальне програмне забезпечення для блокування перегляду учнями заборонених сайтів.
 6. Варто ознайомити учнів з правилами пошуку потрібних відомостей, спрямувати їх роботу в потрібне русло, запропонувавши відповідний перелік сайтів.

Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки:

 1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

 2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

3. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню критичного мислення, розвитку здібностей учнів.

 4. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Замість висновків…

 • Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які привносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті. 
 • Від здатності вчителя дати  гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.

Бібліографія

 

1. Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та мметодичні основистворення і використання електронних засобів навчального призначення // Комп'ютер у школі та сім'ї №2(98), 2012. – с.3-6.

2. Беловика Я.Г. Сприйняття дитиною комп'ютера й комп'ютерних ігор// Питання психології,—1993,— №3.

3. Бойченко Т. та інші. Як  виростити дитину здоровою: Посібник для батьків учнів молодшого шкільного віку. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с.

4. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.

5. Ожогін В. Я. Технічні засоби в навчальному процесі. Інформа­ційні властивості і ергономічні особливості застосування.— К.: Вища школа, 1984.

Залишити відповідь