ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАТРИЦЬ НА УРОКАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

GubenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАТРИЦЬ НА УРОКАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Губенко Галина

У роботі викладено фрагмент власного досвіду роботи з матрицями на уроках розвитку мови. 

 

Письмові роботи з розвитку мови – дійовий засіб розвитку творчих здібностей учнів, адже саме ці уроки закладають основи формування мовленевих вмінь та розвивають в учнів навички створення власних творів. В практиці роботи вчителя постійно виникають проблеми в написанні учнями робіт з розвитку зв’язного мовлення. Дуже часто трапляються так, що учень читав текст, добре розуміється в ньому, а робота з розвитку зв’язного мовлення написана нижче його навчальних можливостей.

Велика роль у подоланні цих негативних явищ належить вчителю, який повинен зацікавити учнів даною темою письмової роботи, запропонувати учням посильний вид роботи, передбачити можливість творчого пошуку. В.О.Сухомлинський писав: «Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в юних серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання». Тобто, створити для учня ситуацію успіху. На уроках розвитку зв’язного мовлення ситуацію успіху допомагають забезпечити матриці .В основу технології покладено метод «незакінчених речень» та «реконструкції тексту». Складаючи матриці, вчитель проектує розвиток учня і, водночас, створює ситуацію успіху. Адже, користуючись матрицею кожен учень вже зможе написати письмову роботу. Такі матриці передбачають особистісно-орієнтований підхід до учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Так, учні з початковим і середнім рівнем навчальних досягнень вставляють пропущені слова, дописують речення. Учні з достатнім рівнем навчальних досягнень наведуть приклади з тексту. А високий рівень – використають цитати, висловлять свою думку, обґрунтують актуальність проблеми, розкриють роль засобів художньої реальності. Такі матриці привчають дітей висловлювати думки логічно, послідовно. Але, як бачимо, є і поле розвитку творчих здібностей учня, адже як саме виконати роботу він вибирає сам.

 

Хочу зазначити, що такі матриці слід використовувати в середніх класах і тоді, коли з даним видом роботи учні зустрічаються вперше. Якщо навчальні можливості учнів класу посередні, то можна і надалі їм пропонувати писати роботи за допомогою матриць, але при цьому, вчитель, складаючи матриці, більше відводить місця для висловлювання власних думок, таким чином привчаючи учнів до самостійної роботи. Тому, я вважаю, що використання матриць вже в старших класах буде недоречним. Аджедо того часу учні вже будуть ознайомлені з усіма видамиписьмових робіт та будуть ознайомлені з технологією написання таких робіт.

Матриці можна використовувати як при виконанні письмових так і усних робіт з розвитку мови. Текст проектується на екран. Спочатку учні фронтально працюють за матрицею, а потім самостійно.

Учнів слід вчити працювати з матрицями. Для цього дітям пропоную такі завдання:

  • Записати висновок уроку, вставивши потрібні слова.

Пасербиця – це персонаж … … казки «… …» в літературній обробці … …  .  (Пасербиця – це персонаж німецької народної казки «Пані Метелиця» в літературній обробці братів Грімм)

  • Здійснити реконструкцію тексту.

  • Вставити потрібні слова в тему чи епіграф до уроку.

  • Дати характеристику персонажу, дописавши фразу.

  • Закінчити цитату.

Зразок матриці для 5 класу

Що прославляє народ образом пасербиці?

 Пасербиця – це персонаж … … казки «… …» в літературній обробці … … .

Вона була …, але ще кращою була її вдача. Вона ніколи не … … …, виконувала всю … … . Такою дівчика залишаються і в «світі» … … . Та найбільше вона догоджала … … : «вибивала їй … … …, що … … …». За те , що свою роботу пасербиця виконувала … … пані Метелиця … … … .

Отже, в образі пасербиці народ прославляє найкращі … …, та найбільше   Також стверджується ідея за … … .

Зразок матриці для 7 класу

Твір-роздум

В чому краса чистих людських взаємин? (За новелою О.Генрі «Останній листок та оповіданням Д.Олдріджа «Останній дюйм»)

В чому краса чистих людських взаємин? Для мене – це ………………….

Здатними на добро і милосердя є герої новели О.Генрі «… …»: … та … . (Доведіть текстом).  Найкращі риси героїв новели – це ……………………… .

А яким повинно бути спілкування між найріднішими людьми: батьками і дітьми? Для мене – це ……………………… . Та взаємини між батьками і дітьми завжди були серйозною проблемою. По-своєму вирішує цю проблему Д.Олдрідж в оповіданні «… …». (Розкажіть про взаємини між батьком і сином на початку твору і в кінці. Як і чому вони змінилися?)

Отже, автор стверджує, що основою стосунків між батьками і дітьми повинно бути взаєморозуміння. Батько і син змогли подолати … … …, що розділяв їх.

Отже, за допомогою матриць можна перевірити знання учнів, організувати пошукову роботу, підвести підсумки уроку. Матриці можуть творчо використовувати вчителі всіх предметів. Але для цього потрібно бажання вчителя і час. Адже матриці розробляються для кожного окремого класу. Та все ж таки я раджу вам спробувати. Результати будуть втішними. Тож, використання матриць на уроках сприяє формуванню в учнів культури усного й писемного мовлення, сприяє формуванню різних видів мовленнєвої діяльності.

Comments

  1. Галино Юріївно, дякую за цікаву та практичну роботу. Використовуючи такі матриці, учням легше навчитися формулювати думку, вчитель економить час, створюється ситуація успіху. Перевірено на практиці!

Залишити відповідь