ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

KalashnikYuriВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юрій Калашник

У статті надано інформацію про запровадження інтернет-олімпіади з інформаційних технологій серед учнівської молоді. Обґрун­товано доцільність проведення дистанційних змагань в Україні з використанням мож­ливостей мережі Інтернет та розповідається про досвід участі вихованців закладу в змаганнях. 

У 2013 році розпочав свою роботу Дистанційний турнір з інформаційних технології серед учнівської молоді – нове на освітній ниві змагання, яке поєднало в собі найкращі якості учнівської олімпіади з інформаційних технологій та досвіду проведення Інтернет-олімпіад в Україні.

Не зважа­ючи на те, що назва змагання містить слово «турнір», воно є різновидом особистої першості і передбачає виконання завдань кожним учасником окремо, знаходження рішень буденних проблем підручними засобами додатків Microsoft Office.

Турнір проводився на виконання наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка №1115-32 від 27 листопада 2013 р. на базі Українського фізико-математичного ліцею за всебічної підтримки факультету кібернетики. Організатори змагання ставили за мету насамперед створення умов для рівного доступу учнів загальноосвітніх та професійно-технічних закладів, учнів, що проживають і навчаються у населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових центрів, а також учнів з різних за фінансовою спромож­ністю сімей до участі в масових інтелектуальних заходах з урахуванням тенденцій розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема передачі даних за допомогою мережі Ін­тернет.

Відповідно до нормативно-правової бази Дистанційний турнір проводився щороку в два етапи. Перший етап — у вересні-грудні, другий – в січні-лютому одного навчального року. Етапи турні­ру проводились у кілька турів. Змагання не є цілком дистанційним: І етап Турніру (три тури) – в заочній формі, проте II етап є очним і передба­чає базування учасників в місті Києві на період його проведення. Це дає змогу об'єктивно оцінити знання, здібності та навички самого учня, оскільки впродовж заочного етапу у виконанні завдань учас­никам можуть допомагати сторонні особи.

Реєстрація на участь у турнірі, отри­мання учнями завдань, постановка за­питань авторам цих завдань, подальша відправка розв'язань на перевірку журі змагання забезпечувався його базовим ресурсом, архів якого наразі функціонує за адресою http://itolymp.com/old/dtit/ . Також ресурс забезпечував шифрування робіт та їх перевірку в зашифрованому вигля­ді членами журі на основі попередньо затверджених формалізованих крите­ріїв, подальшу публікацію попередніх результатів із деталізацією балів за за­твердженими критеріями та їх апеля­цію. Повноцінна функціональність ресурсу забезпечує відкритість, про­зорість проведення змагання, а також унеможливлює втручання сторонніх осіб у процес проведення конкретних процедур і, як наслідок, необ'єктивне оцінювання робіт внаслідок їх дешифрації тощо.

У якості автора завдань змаган­ня може виступити кожен бажаючий: організаційний комітет відкритий до ініціатив освітян та періодично оголошує про при­йом завдань для формування банку завдань турніру. Так,  автором завдань ста­ла вчитель інформатики Херсонсько­го ліцею Херсонської обласної ради Казанцева О. П. Також свої завдання запропонували автор завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2012—2014 рр., кандидат фізико-математичних наук Завадський І. О., кандидат педаго­гічних наук Потієнко В. О., студент факультету кібер­нетики Гогерчак Г. І.

Перевірку робіт учасників здійснює професійне журі з усієї України, яке фор­мується з членів журі олімпіад з інфор­маційних технологій різного рівня, авто­рів завдань цих олімпіад, авторитетних працівників навчальних закладів Украї­ни, а також студентів вищих навчальних закладів України, що впродовж здобут­тя середньої освіти стали переможцями Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

Також розпочато втілення ін­новаційного проекту в області інтелекту­альних змагань з офісних інформаційний технологій – створення комп'ютерних програм для автоматизованої перевірки робіт за табличним процесором та базам  даних.

У 2014-2015 навчальному році змагання проводилися в тісній співпраці з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, а також Міністерством освіти і науки України, представники яких впро­довж року вивчали досвід проведення Дистанційного турніру та здійснювали підтримку змагання офіційними листами.

Серед позитивних характеристик турніру можна виділити і той факт, що заготовки для виконання завдань подаються не тільки у форматах Microsoft Office 2010, а й Microsoft Office 2003 та вільно поширених аналогів (LibreOffice чи OpenOffice). Також зацікавлюють учасників турніру і завдання, які пропонуються до виконання. Часто це комплексні завдання, об’єднані єдиною темою. Наприклад, завдання присвячене Укрзалізниці, місту Ужгород, Авіалініям України. Також хочеться відмітити можливість участі в І етапі усіх бажаючих та місце участі: навчальний заклад чи домашні умови. Ці моменти позитивно відображаються як на психологічному стані учасників, так і на фінансовій стороні змагань. Після проведення чергового туру можна розібрати розв’язки завдань, виправити свої помилки та прогалини у знаннях.

Саме ці чинники зробили Дистанційний турнір таки масовим (Додаток 1).Додаток 1 Кількість рареєстрованих на Турнір та Олімпіаду

В турнірі 2013-2014 н.р. четверо вихованців Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів взяли участь та пройшли обидва етапи (чотири тури). Призером Дистанційного турніру з інформаційних технологій серед учнівської молоді серед учнів 9-х класів визнано Білого Костянтина, який отримав диплом ІІ ступеня.

В турнірі 2014-2015 н.р. розпочали змагання семеро вихованців. З 25 по 27 лютого 2015 р. в м.Києві було проведено очний тур ІІ етапу  Дистанційного турніру. Всього в цих змаганнях взяло участь 74 учасники, які пройшли заочні тури. 

Серед представників Кіровоградської області були вихованці Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів: Степаненко Юлія (7 кл.) та Білий Костянтин (10 кл.).  За результатами змагань Степаненко Юля отримала Диплом ІІ ступеня серед учнів 9 класів, Білий Костянтин  – Диплом ІІІ ступеня серед учнів  10 класів (Фото 1).Фото 1 Учасники ІІ етапу турніру від Кіровоградської області у 2014-2015 нр.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 650 від 19 червня 2015 року започатковано Всеукраїнську учнівську Інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій, яка проводитиметься надалі на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді стає Всеукраїнською учнівською Інтернет-олімпіадою з інформаційних технологій.

Організаційну підтримку Олімпіади (реєстрацію учасників, розміщення завдань, прийом виконаних завдань, їх перевірка, апеляція та оголошення результатів) забезпечує офіційний ресурс, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою http://itolymp.com/. Для будь-якого користувача Системи доступні матеріали Інтернет-олімпіади, новини, сторінка контактів. Доступ до цих розділів Системи не залежить від того, авторизований користувач чи ні.

 Звичайно, якість проведення змагань залежить від багатьох чинників, але організатори прикладають максимум зусиль для проведення Олімпіади на високому рівні.

На жаль, статистичні дані свідчать про недооцінювання можливостей даного ресурсу педагогами нашої області (Додаток 2). Можливо саме цим пояснюється мала кількість учасників від нашої області, а відповідно і малий відсоток призерів Турніру.Додаток 2 Кількість рареєстрованих на Турнір та Олімпіаду по Кіровоградській області

Використані джерела

  1. Гогерчак Г.І. Дистанційний турнір з інформаційних технології серед учнівської молоді: поточний стан та перспективи розвитку змагання.//Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – №1 – с.57-65
  2. Положення про Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Вид. офіц.. – К., 2014 – 8 с.
  3. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 01.07.2015   за № 2/2-14-1315-15 «Про проведення І (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської Інтернет олімпіади з інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному році» 

 Режим доступу http://itolymp.com/documents/data/2015/letter1.pdf

 

 

Comments

  1. Дякую за корисну інформацію. Вже давно шукаю інформацію про Інтернет -олімпіади. У мене є намір приєднатися до даної олімпіади цього року. Дякую!

Залишити відповідь