ВІРТУАЛЬНА СТІНА: СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Ahmedova  ВІРТУАЛЬНА СТІНА: СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Юлія Ахмедова

     Стаття присвячена досвіду роботи вчителя-словесника над можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури як засобу активізації самостійної  пізнавальної діяльності учнів

     Одне з головних завдань національної системи освіти на сучасному етапі, на думку С. І. Січкар, – підготувати людину до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це передбачає модернізацію змісту і технологій навчання, пошук таких шляхів викладання, які сприятимуть різносторонньому розвитку здібностей особистості, забезпечать розкриття її творчого потенціалу[3]. Дійсно, готуючись до уроку, учитель має добирати такі технології навчання, які не тільки спонукатимуть учнів пасивно засвоювати інформацію, а й розвиватимуть навчально-пізнавальну активність  та уміння здобувати знання самостійно.                                                                                                              

           Реалізовувати нові ефективні методи дозволяє дистанційна форма організації навчально-виховного процесу, яка здобуває сьогодні все більшу популярність, адже спирається на сучасні педагогічні, інформаційні та телекомунікаційні технології. Безперечно, поєднання елементів дистанційного навчання з традиційним «відкриває широкі перспективи для візуалізації та інтерактивності навчального процесу»[1].

     Так, із можливостями інтерактивної дошки, я познайомилася відносно недавно, але на власному досвіді встигла переконатися в її ефективності. Слід зауважити, що віртуальна онлайн-дошка (стіна) є доступним освітнім інструментом, який органічно синтезує в інтерактивному форматі текст, графічні зображення, відео- та аудіоматеріали, мультимедійні файли, посилання на сторінки в інтернеті, замітки тощо [2]. Використання цієї новітньої технології допомагає презентувати навчальну інформацію по-новому, враховуючи комунікаційні потреби сучасної особистості.

      Пропоную розглянути варіант використання електронної стіни, створеної засобами безкоштовного соціального сервісу Padlet (http://ru.padlet.com/),   під час вивчення на уроках української літератури у 6 класі роману Володимира Рутківського «Джури козака Швайки» (2 книга трилогії «Джури»). 

     Вважаю, що з метою дотримання принципів системності та наступності під час конструювання «віртуального» уроку, навчальний матеріал доцільно структурувати, тому й розподілила його на послідовні етапи («кроки»).     

     Школярам під час вивчення роману пропонується наступний алгоритм роботи з інтерактивною онлайн-дошкою, яку, до речі, можна розміщувати в соціальних мережах.                                                                                                                          

1) Крок 1. Емоційне налаштування. Завдання: переглянь відеокліп «Козацький марш» та пригадай, що тобі відомо про українське козацтво.                                         

2)Крок 2. Займи позицію! Завдання: уважно розглянь малюнок та вибери   найдоцільніше, на твою думку, трактування слова «козак» (слайд створено у програмі для підготовки мультимедійних презентацій PowerPoint). (Малюнок 1)Малюнок 1. Займи позицію

3) Крок 3. Літературний портрет. Завдання: переглянь відеоролик про     лауреата Шевченківської премії Володимира Рутківського.                                      

4) Крок 4. Дивимось буктрейлер! Завдання: переглянь буктрейлер «Бестселер дитячої літератури – роман «Джури козака Швайки».                                                   

5)Крок 5. Скарбничка цікавого. Завдання: переглянувши інтерв'ю, дай відповідь на питання: «Яку щорічну премію заснував письменник                                   В.Рутківський?».                                                                                                                                  

6)Крок 6. Теоретичний тезаурус. Вчимо літературознавчу термінологію! Завдання: опрацювати визначення «трилогії» (Малюнок 2)  Малюнок 2. Теоретичний тезаурус                                      

7)Крок 7. Читаємо роман!  Завдання: прочитай роман «Джури козака Швайки» (уривки), підготуйся переказувати улюблені епізоди.                                                      

8)Крок 8. Довідкове бюро. Завдання: користуючись словничком до твору, попрацюй над незнайомими словами з тексту. (Малюнок 3)    Малюнок 3. Довідкове бюро                                      

9)Крок 9. Говоримо про роман! Завдання: дай відповіді на питання за змістом роману, користуючись онлайн-питальниками (виготовлені засобами інтернет-ресурсу хмарного зберігання документів Scribd.com).                                                                                 

10)Крок 10. Працюємо в групах! Завдання: охарактеризуй героїв, добираючи цитатний матеріал (учні заздалегідь поділені на групи).(Малюнок 4)  Малюнок 4. Робота в групах                                                  

11)Крок 11. Поміркуй! Метод «Прес». Завдання: сформулюй тему, ідею, окресли  проблематику твору, використовуючи речення-підказки: «Я вважаю, що…», «Тому, що…», «Наприклад:…», «Отже, я думаю…».(Малюнок 5)  Малюнок 5. Метод Прес                          

12)Крок 12. Гра «Яуважний читач!». Завдання: установи відповідність між ілюстрацією та текстом (інтерактивна вправа у сервісі learningapps).                              

13)Крок 13. Перевір себе! Завдання: перевір свої знання в літературній вікторині.                                                                                                                                         

14)Крок 14. Ділимося думками! Міркуємо, висловлюємося онлайн. Завдання: поділися своїми враженнями про твір (опитування у сервісі Google Форми).                                                                                                           

15)Крок 15. Не зупиняємося на досягнутому! Завдання: читай всі книги трилогії, порівнюй, обговорюй із однокласниками та рекомендуй друзям!                                       

      Безумовною перевагою використання інтерактивної стіни Padlet є економія навчального часу, яка виникає внаслідок розподілу роботи учнів між заняттями на уроці з вчителем та самостійно вдома. Ця особливість – дуже важлива, враховуючи значний обсяг матеріалу, який школярам необхідно опрацювати та усвідомити, а кількість годин, відведених на вивчення роману, є обмеженою.  

     Не менш важливим етапом навчальної діяльності є контроль рівня засвоєння та розуміння навчального матеріалу, який під час використання електронної стіни можна здійснювати через тести, інтерактивні вправи, ігри, опитування, створені в різноманітних освітніх сервісах та розмішені у Padlet.

          Відома східна мудрість говорить: «Скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам'ятаю, залучи мене – і я навчусь». Дійсно, віртуальна онлайн-дошка допомагає організувати таке освітнє інформаційне середовище, яке здатне стимулювати пізнавальну  діяльність дітей, розвивати їх інтелектуальний потенціал, навички самостійної пошукової роботи та дозволяє індивідуалізувати процес навчання.

Література

1. Гончаренко, Л., Костенко, О. Використання ІКТ для підвищення якості навчання [Електронний ресурс] / Л.Гончаренко, О.Костенко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/.

2. Зубахіна, Є. Застосування соціального сервісу PADLET у навчально-виховному процесі / Є. Зубахіна [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1175

3.Січкар, С. Роль аудіовізуальних засобів навчання у формуванні ціннісних орієнтацій учнів (в контексті ідей сталого розвитку) / С. Січкар / / Посібник для вчителя: використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні української мови і літератури. Черкаси : ЧОІПОП, 2012. С. 4-10.

Comments

  1. Дуже цікаве використання стіни. Дякую за цікаву і дуже корисну інформацію. Вважаю, що її можна доречно використовувати і на інших уроках

  2. Юля,Ви дуже обдарована особистість.Це відразу було помітно на захисті творчих робіт під час курсів підвищення кваліфікації.Було приємно Вас слухати і не менш приємно читати Ваші методичні напрацювання.Однозначно буду використовувати Вашу статтю як одну із найбільш доступних для освоєння подальших кроків у роботі з інтерактивними електронними технологіями.Дякую!!!

  3. Пані Юліє – Ви великий молодець!!!!! Ви дуже талановита і обдарована особистість!  Мені дуже приємно, що я знайома з вами! Бажаю вам ніколи не зупинятися на досягнутому, а творити, творити, творити!!!!!

  4. Колеги, дякую за коментарі! Надзвичайно приємно, коли твоя робота є результативною! Радію, що ви знайшли для себе щось нове, цікаве та стимулююче! 

Залишити відповідь