ВЕБ-РЕСУРС – ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ

Lunyova

ВЕБ-РЕСУРС – ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ

Луньова Наталія 

У статті висвітлено питання доцільності роботи сучасних учителів із освітнім веб-ресурсом(блогом), ефективності  застосування його у навчально-виховному процесі та його  ролі у становленні сучасного педагога-новатора

Останні технологічні досягнення вплинули на багато сфер нашого життя і змінили те, як ми спілкуємося, співпрацюємо, вчимося і, звичайно, навчаємо інших. Щоб зробити  свою викладацьку діяльність більш ефективною, відкрити нові можливості для навчання і обміну знаннями, систематизувати та забезпечити доступність інформації, налагодити дистанційне навчання сучасному педагогу доводиться вдаватися до застосування на практиці засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет.

«Вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується його авторитет, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.» [1] Більше того, сучасне молоде покоління вже давно використовує ці засоби у повсякденному житті, а перед учителем стоїть нелегке завдання – впровадити нові технології ще і в освітній процес.

Одним з ефективних засобів організації навчального процесу є блог учителя-предметника. Ріст популярності блогів пов’язують із тим, що вони як доступні інструменти розповсюдження інформації стали відігравати визначну роль у творенні інформаційного суспільства. Сучасний учитель має докорінно перебудувати звичні технології викладання відповідно до запиту сучасних учнів.  Проте, для того, щоб мати можливість запропонувати учням вибір, потрібно мати неабиякий досвід і знання, а у педагогів часто виникає психологічний бар’єр щодо використання комп’ютера у навчальному процесі. Технології продовжують розвиватись, і їх, безсумнівно,  потрібно розуміти. Маємо переваги в тому, що нові технології є новими як для новачків, так і досвідчених викладачів. Питання чи бути блогу, чи ні, більше не має стояти перед нами.

Можливості технологій Web 2.0, зокрема мережевого щоденника – блога безмежні,  його «життєдіяльність» у «навчальному процесі на сучасному етапі стає життєвою потребою, оскільки ці технології дозволяють ускладнити зміст навчального матеріалу, збільшити обсяг його теоретичної частини, сприяють виконанню учнями індивідуальних завдань, упровадженню самостійної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної,  проектної діяльності, дозволяють введення в практику творчих вправ, проблемних питань, проведення мовних спостережень і дослідів, лінгвістичних ігор, створюють умови для реалізації природних обдарувань особистості тощо. Особливо важливим є те, що сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними засобами розвитку мислення обдарованих учнів.» [2] Використання  персонального педагогічного веб-сайту під час уроків та в  позаурочний час розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробовування власних ідей та проектів, дозволяє  «створення навчальних ситуацій, на основі яких можна спостерігати й вивчати недоступні раніше феномени». [3]

Варто зазначити, що блог стає середовищем розвитку не лише учнів, а й самого педагога. Така платформа зручна для самореалізації, розкриття творчого потенціалу, методичної неординарності, креативності, індивідуальності; для обміну досвідом та спілкування з колегами, обговорення освітніх питань, демонстрації професійного зростання. Мережевий щоденник дає вчителю можливість бути почутим, повірити у власні сили.

Перехід учнів разом з учителем на рівень учасників мережевої спільноти вимагає від останнього майстерності будувати позитивну поведінку он-лайн. «Це може видаватись очевидним, але  для сьогоднішніх вчителів важливо моделювати, як правильно використовувати соціальні медіа, як виробляти і публікувати цінний контент,  як організувати спільне використання ресурсів он-лайн. Підтримання професійної поведінки і в класі, і он-лайн допоможе побудувати позитивну поведінку учнів».[4].

Розуміючи перспективи використання інформаційних технологій, слід докласти зусиль до їхнього глибокого вивчення й ефективного застосування.

 

Список використаних джерел:

 1. Іващук К.О. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino-komunikatsiini-tekhnologiyi–yak-suc.html
 2. Кізім С.С. Реалізація програми Intel "Навчання для майбутнього" на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitlanakizim.blogspot.com/2012/11/800×600-normal-0-false-false-false-ru-x.html
 3. Менякіна М.С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 / М.С. Менякіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 24
 4. Tsisana Palmer 15 характеристик учителя ХХІ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infosvit.if.ua/15-harakterystyk-vchytelya-xxi-stolittya/

 

 

 

 

 

Comments

 1. Персональний Інтернет-ресурс – це візитна картка сучасного педагога в інформаційному просторі. Ви, колего, творчо та натхненно поповнюєте власний блог (http://vumosh.blogspot.com/) цікавими та корисними публікаціями. Нехай Ваша педагогічна скарбниця повниться сучасними методами викладання рідної мови та літератури, а блог стане дистанційним містком для спілкування з учнями, колегами, батьками. 

 2. Вдячна за схвальний відгук).  Пройшло зовсім небагато часу відтоді, коли можу назвати себе "блогером"), проте я вже глибоко переконана – сучасний учитель повинен обов'язково мати "своє місце" у неосяжному інформаційному просторі. Дякую за стимулювання та мудрі поради!

 3. Наталія Вікторівна, дякую за публікацію! Дуже важливо в роботі вчителя не тільки знати як покращити ефективність навчального процесу, а й уміти це робити. Ви, колего, є прикладом практичної реалізації кращих освітянських ідей. Терпіння Вам і подальших успіхів!
   

 4. Цілком погоджуюсь з вашими думками, пані Наталю, блог став для сучасного вчителя "мережевим щоденником" і весь час в активному використанні: учитель поповнює, а учень –  бачить, сприймає, засвоює

 5. Персональний блог – це творчість вчителя, пошук, пізнання, основа для самореалізації. І Ваш, колего, веб-ресурс – це  ключ, який відкриває двері у захопливий світ вивчення рідної мови. Успіхів і терпіння!

 6. Прочитавши вашу переконливу статтю впевнилася, що питання чи бути блогу, чи ні, більше не буде стояти перед учителями української мови і літератури. Дякую.

   

  1. Зараз персональний блог для учителя, що щоденник для учня. В який ми повинні постійно заглядати, поповнювати і обмінюватись інформацією. Прочитавши вашу статтю, ще раз переконалась блоги повинні бути. Адже це зручно, корисно і пізнавально. Бажаю вам успіху і наснаги на педагогічній ниві!!!!

Залишити відповідь