СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

    Marahovskaya      СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

                        ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

                                                 Тамара Мараховська

У статті розглядаються  питання ефективного використання екранізацій художніх творів на уроках української літератури.

     За словами Є. Пасічника, кожен урок – це творчість, яка не терпить надмірної стандартизації й шаблону, передбачаючи новизну, оригінальність, відхід від традиції та переборення стереотипів[3]. Ця думка є особливо актуальною сьогодні, у час активного використання інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності людини, зокрема й освіті. Безперечно, кожен навчальний предмет, зважаючи на специфіку, передбачає використання характерних саме для нього форм навчання, методів та засобів наочності. Переді мною, учителем-філологом, постійно виникають методичні питання: як ефективно використати інформаційні технології у процесі викладання української словесності, адже можливостей зробити урок змістовним та цікавим сучасний учитель має безліч. Працюючи над підвищенням власної педагогічної майстерності, я зіштовхнулася з проблемою доцільності використання медіатехнологій на уроках літератури, а саме кіноверсій класичних творів. 

     Практика медіа-освіти широко поширена в європейських країнах, де кінопродукт є її носієм у сфері нових комунікацій, слугуючи помічником у розумінні специфічного матеріалу літератури. Основною перевагою кіно, як засобу наочності, є його здатність швидко сприйматися та засвоюватися. Окрім того, кінофільм на уроці привертає увагу дітей, зацікавлює та автоматично «вмикає» асоціативну діяльність свідомості. Науковець Т. Бабійчук вбачає основне завдання відеофрагментів, як засобу навчання, у спрянні якісному виконанню програми з української літератури з мінімальною затратою часу на підготовку до заняття та реалізацію його мети [1].

     Рекомендую використовувати під час вивчення програмового матеріалу такі кіноверсії класики української літератури: х/ф «Захар Беркут» (реж. Л. Осика, 1971 р.), х/ф «Гуси-лебеді летять» (реж. О. Муратов, 1974 р.), х/ф «Сто тисяч» (реж. Ґ. Юра, В. Іванов, 1958 р.), х/ф «Тіні забутих предків» (реж.                                         С. Параджанов, 1964 р.), х/ф «Україна в огні» (реж. Ю. Солнцева, 1967 р.) тощо.

     Проте варто зауважити, що літературний твір і кінофільм належать до різних видів мистецтва, кожен із яких має свої специфічні засоби творення художньої образності та художнього світу. Слід пам'ятати, що екранізація літературного твору – це лише варіант первинного тексту, режисерська версія.

      Із власного досвіду знаю, що учні часто ототожнюють словесний образ і кінообраз. Для того, щоб уникнути цього, спонукаю школярів до співставлення фрагментів художнього твору з кінотвором. При цьому звертаю увагу на те,  як письменник творить образ та візуалізує його засобами мистецтва слова, а режисер втілює задум автора на екрані засобами мови кіно. Тому вважаю за доцільне, вивчати твір із переглядом кіноверсії шляхом зіставлення однакових епізодів у тексті й фільмі. Це дозволяє досягти не тільки «інформаційного», а й емоційного впливу на учня.

     Ознайомлення з  досвідом колег щодо використання екранізацій творів на уроках української літератури та власні напрацювання дозволили виробити ефективний алгоритм аналізу кінофрагмента. Обов'язкова умова перегляду        кіно – формулювання завдань перед школярами:

1)уважно переглянувши епізод, визначити його структуру;

2)порівняти власне бачення з режисерським;

3)охарактеризувати композицію кадру та його смислове наповнення;

4)зіставити побачене з прочитаним.

     Застереження! Не слід перевантажувати урок довготривалим переглядом, адже медіаосвіта – це не самоціль, а лише засіб проникнення в художній твір. Безумовно, таким урокам передує клопітка робота, але результат того вартий.

     Новітній підхід викладання української літератури сприяє «психологічному зануренню» учнів у художній світ твору та забезпечує якісні знання.

 

                                                       Література

1.Бабійчук, Т. Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури [Електронний ресурс] / Т. Бабійчук. – Режим доступу:

http://studentam.net.ua/content/view/8716/97/

2.Ісаєва, О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти [Електронний ресурс] / О. Ісаєва. – Режим доступу:

http://ozonlit.org/formuvannya-suchasnoho-chytacha-zasobamy-mediaosvity/

3.Пасічник, Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Є. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с.

 

   

Comments

  1. Дякую за статтю. Використовую медіо на блозі  як домашнє завдання із додатковими запитаннями.  Згодна, що медіоосвіта – кропітка праця вчителя, бо учневі часом важко у вирі  матеріалу знайти вартісне. 

Залишити відповідь