СОЦІАЛЬНИЙ СЕРВІС PADLET ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

MaranskayaСОЦІАЛЬНИЙ СЕРВІС PADLET ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Маранська Ірина

         Метою статті є ознайомлення з можливостями використання віртуальної стіни Рadlet як засобу для підвищення ефективності практичних занять та форм організації роботи учнів на уроках української мови і літератури.

 

 

Ми продовжуємо рухатись вперед,

відкривати нові двері, робити нові речі –

бо нам цікаво, і саме цікавість весь

час відкриває нові шляхи

Волт Дісней

У час інформаційних технологій перед учителем української мови і літератури постає чимало питань: як зацікавить учнів предметом, як ефективно використати велику кількість додаткової інформації.

Мовно-літературна освіта набуває нової якості, адже розуміння тексту  все більше стає життєво необхідною компетенцією. Учитель перестає бути носієм об’єктивного знання. Для вчителів, які прагнуть розпочати роботу по-новому, виникає потреба в оновленні науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Творчий учитель використовує  різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Аналізує результати засвоєння  учнями навчального матеріалу з предмету, знає сучасні педагогічні технології навчання, основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням [7; 9].

З метою формувань в учнів компетентностей ХХІ століття радимо скористися допомогою соціальних сервісів Web 2.0, де учні зможуть самостійно наповнювати контент до уроку. Це сприятиме зацікавленню учнів.

Використання сервісу Рadlet зробить навчальний процесі нтерактивним, а виконання домашнього завдання цікавим. Крім того, учні в разі потреби, завжди зможуть звернутися до знайденого матеріалу,  переглянути інформацію, підготовлену вчителем, якщо заняття довелося пропустити, впевнитися в тому, що власноруч створений на уроці продукт діє і може стати у пригоді іншим учням.

Візуалізація – один із важливих засобів мотивації до навчання. Це дасть можливість змінити підходи до викладання української мови і літератури за допомогою впровадження елементів сучасних педагогічних технологій навчання. Основне завдання сучасного педагога – створити сприятливе розвивальне середовище.

Padlet – мережевий сервіс для створення електронної стіни. Сервіс, який дає можливість працювати дистанційно як із учнями, так і з коллегами, впроваджувати елементи дистанційного та «перевернутого навчання». Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час.

Формувати навчальні компетенції на уроці української мови і літератури,  використовуючи сервіс Padlet, можна шляхом пошуку та додавання учнями додаткової інформації (музичне та фото оформлення, історичний чи біографічний коментар), створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, мовно літературних флешмобів, атмосферних (уявлення, настрій, емоційне навантаження) та розповідних буктрейлерів, обговорення питань. При цьому мета уроку формулюється через діяльність учнів.

Головне слід пам’ятати, що навчання для учнів має бути цікавим, а технології прості.

Можливості сервісу Рadlet

Доступність

 

Віртуальна стіна Рadlet безкоштовнийWeb- ресурс. Для роботи з ним реєстрація не обов’язкова.

 

 

 

 

mara1

Легкість

 

На головній сторінці створюється порожня сторінка білого кольору (тому це нагадує стіну), яку можна заповнювати повідомленнями. Додати текстове повідомлення дуже просто: необхідно лише два рази натиснувши мишею по стіні.

mara2

Мультимедійність

До повідомлень можна додавати різноманітний контент: відео, аудіо, зображення, файли Word, PDF, Exel, Pover Point, будь-які посилання на інші ресурси, наприклад, диск Google – хмарне сховище даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарах та ділитися ними з іншими користувачами хмар в Інтернеті; Slidely – простий у використанні онлайн редактор слайд-шоу, який дозволяє користувачам створювати протягом декількох хвилин слайд-шоу в поєднанні з музикою, а потім поділитися ним з легкістю в Інтернеті; LearningApps – соціальний сервіс для створення інтерактивних вправ з мови і літератури; Cacoo – сервіс, який дозволяє працювати над одним завданням кільком учням одночасно;  Сервіс Dipity – створення «стрічки часу» дає можливість скласти історію розвитку якої-небудь події чи біографії особистості; Tagxedo – при розробці завдань для формування понятійного апарату. Ключові слова із будь-якої мовної теми являють собою поодинокі слова, і важливість кожного з них позначається розміром шрифту або кольором для швидкого сприйняття; Tagul – за його допомогою можна візуалізувати текст у вигляді «хмари»слів, що дає можливість краще запам'ятовувати поняття, впізнавати (антономічні, синонімічні) пари; Thinglink – для створення інтерактивних картинок, плакатів. Prezi – інструмент для створення інтерактивної презентації.

mara3

   Узгодження

Одночасно на стіні можуть створювати повідомлення кілька користувачів. Активність учасників миттєво відображується на стіні – користувачі з екранів монітору можуть спостерігати, як додаються повідомлення

mara4

 Приватність

Ви можете налаштувати можливість редагувати стіну іншим користувачам, дозволити повний доступ, поставити пароль або запросити користувачів по e-mail

 

mara5

Мобільність

Padlet працює на всіх пристроях – мобільних, планшетах, нетбуках

mara6

Інтерфейс

Яскраві фонові зображення, які легко змінюються у налаштуваннях стіни

 

 

 

 

mara7

Узгодженість

Стіну Рadlet можна вбудувати у блог, сайт, на будь-який ресурс, де можна застосувати html-код

mara9

Сервіс дає можливість легко та швидко переходити від одного сервісу до іншого. Також користувач отримує можливість поділитись будь-яким цікавим матеріалом зі своїми друзями, адже повідомлення можна редагувати та переміщати по стіні.

Інформатизація стає дедалі все більш звичним та невід’ємним атрибутом навчального процесу й повсякденного життя. Приймаючи виклик сучасності в он-лайн, водночас на вчителя покладається додаткова відповідальність. Слід пам’ятати, що діти можуть зіткнутися з деякими небезпеками під час роботи в Інтернеті (тексти й зображення, що травмують дитячу психіку; неправдива інформація; комп’ютерні віруси; розваги, що відриваються від навчання, тощо). Тому вчителю доцільно заздалегідь самостійно створити та відкрити потрібні для навчального процесу веб-ресурси і здійснити первинний аналіз їх, підготувати навчальний коментар до роботи у тому чи іншому сервісі [5; 15].

Тільки особистий приклад вчителя, який не просто володіє сучасними освітніми методиками, але й формує в собі творця, забезпечить успіх педагогічної діяльності, зміну педагогічного мислення, щоб розвернути цей погляд в сторону сучасності і майбутнього, для пошуку нових можливостей.

 

Використана література

 1. Баданов А. Виртуальная доска Padlet для организации коллективной работы с различными материалами [Електронний ресурс] / Александр Баданов // Блог Александра Баданова. Идеи, технологии, сервисы для учителей. – Режим доступу :http://badanovag.blogspot.com/2013/09/padlet.html.

 2. Буйницька О. П. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету [Електронний ресурс] / О. П. Буйницька, Б. І. Грицеляк – Режим доступуhttp://elibrary.kubg.edu.ua/2276/1/O_Buinytska_B_Hrytseliak_ITZN_4.pdf

3. Гончаренко Л. М., Костенко О. І. Використання ІКТ для підвищення

якості навчання [Електронний ресурс] / Л.Гончаренко, О.Костенко. – Режим

доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/.

4. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в

освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. – Режим доступу:

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/.

5. Качанюк Н. В. Використання віртуальної стіни Padletна практичному занятті у вищій школі [Електронний ресурс]  – Режим доступу: file:///C:/Users/lenovo/Desktop/osdys_2014_3_13.pdf

6. Мехх А. Формування літературних компетенцій за допомогою

інформаційних технологій та інтернет-ресурів / А. Мехх // Дивослово. –2009. –№ 6. – С.15-16.

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 року № 665

«Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад)

педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної і середньої освіти».

9. Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури / Л. Телішевська // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 2-5.

10. Зубахіна Є.М. Застосування соціального сервісу Рadlet  у навчально-виховному процесі http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1175

11. Морзе Н. В. Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність? [Електронний ресурс] / Морзе Н. В. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/853/1/N_Morze_NCNPUD_2.pdf.

12. Хміль Н., Дяченко С. Соціальний сервіс Padlet як елемент педагогічної діяльності / Н. Хміль, С. Дяченко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 2 – С. 24-30.

Comments

 1. Дякую за цікаву статтю. Я вчитель англійської мови і також активно використовую Padlet. Мені сподобалось використовувати цей застосунок під час роботи над класними проектами. При оформленні зовнішнього вигляду сторінки вибираю шпалери з темою My Tasks. Екран ділиться на три колонки – "Що зробити", "В процесі" і "Зроблено". В першій колонці розміщую пости з детальним описанням етапів проекту, ілюстраціями та посиланнями. Учні поступово переміщують кожен пост в наступну колонку. Таким чином учасники проекту самостійно контролюють процес виконання роботи. Окрім Padlet з Вашої статті дізналась про інші цікаві застосунки.

  1. Ганно Вікторівно, своєю розповіддю, про роботу над проектом, наштовхнули мене на нову ідею. Еврика!  Безмежно вдячна за коментар. 

 2.  Дякую за статтю. Дізналася багато нового про можливості цього сервісу.Електронні освітні технології цікаві не тільки учням, а й нам, учителям. Сподіваймося на практичне впровадження. Хотілося б мати можливість користуватися вищезгаданими технологіями не тільки на показових уроках, а на робочих. 
   

  1. Віто Анатоліївно, все в наших руках. Дуже прошу, спробуйте. Інтерактивна дошка Padlet настільки зручна та проста, що і можливості її використовувати на уроках у вас обов"язково з"являться.

 3. Дякую, Ірино Андріївно,  за статтю. Цілком з Вами погоджуюся, що справжній вчитель повинен не просто володіти сучасними освітніми методиками, а й бути творцем, який забезпечить успіх педагогічної діяльності.  Спробувала попрацювати з сервісом Padiet: просто, цікаво. Вже думаю, де і як буду застосовувати.

  1. Ірино Сергіївно, дякую за коментар. Впевнена, що даний сервіс знайде місце у Вашому методичному арсеналі і найближчим часом будуть реалізовані блискучі ідеї.  Пропоную ще  преглянути створені мною матеріали http://ru.padlet.com/arina_m81/7urjvjv4gkla http://ru.padlet.com/arina_m81/d8bvjsqqvrvh

 4. Так, візуалізація  є одним із важливих засобів мотивації до навчання. І сервіс Padlet часто стає в нагоді. Дякую за статтю.

 5. Уже давненько використовую сервіс Padlet для роботи різного характеру: дистанційного навчання педагогів (http://ru.padlet.com/romanych_n/h84b9xag6dlr), проведення методичних заходів (http://ru.padlet.com/romanych_n/xi6t19nd6oil), популяризації кращого педагогічного досвіду (http://ru.padlet.com/romanych_n/pq4nrjz1ylsw), розробок "перевернутого" уроку (http://ru.padlet.com/romanych_n/ia3pgbiqqw7m), тощо. Погоджуюся з Вами, Ірино Андріївно, що сервіс зручний у користуванні. Легко та швидко можна здійснювати перехід від одного ресурсу до іншого. Безліч можливостей щодо використання вищезазначеної віртуальної стіни. Важливо – творчий підхід. 

  1. Дякую, Наталю Василівно! Саме Ваші перші розробки з елементами "перевернутого" уроку надихнули мене та сприяли зацікавленю даним сервісом. Дякую за коментар та ідеї. 

 6. Дякую за статтю і за "відкриття" Padlet. Саме Ви надихнули мене спробувати!  Цікавий ресурс дає можливість проектувати, систематизовувати, аналізувати. Це новий підхід до викладання, що сприяє розширенню освітніх можливостей.     

 7. Дякую за цікаву та змістовну статтю. Ваш досвід надихає та дає стимул користуватися новітніми технологіями. На жаль, немає можливості використати це безпосередньо на уроках. Але сервіс дуже змістовний  та захоплюючий.

  1. Тетяно Василівно, впевнена, що всі незручності, обумовлені неможливістю використати сервіс Padlet  безпосередньо на уроках, тимчасові. Адже інтерактивна дошка чудово, а головне функціонально працюватиме на блозі. Де учні зможуть попрацювати вдома (це я вас так спонукаю до думки про створення власного блогу). Головне не зупинятися. Можна знайти 100 причин, чому це неможливо. Вірю в Вас. 

 8. Завдяки Вашій статті відкрив для себе Padlet. На перший погляд, він нагадує OneNote але все одно дослідити його можливості і випробувати, наприклад, для спільної роботи над проектами було б цікаво. Дякую. Беру на озброєння.

  1. Дякую за увагу до статті та коментар. Інерактивна дошка дійсно універсальна, оскільки на ній  можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки.  Для організації спільної рооти це взагалі ідеальний сервіс. Успіхів в опануванні.

  2. Дякую за увагу до статті та коментар. Інтерактивна дошка дійсно універсальна, оскільки на ній  можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки.  Для організації спільної рооти це взагалі ідеальний сервіс. Успіхів в опануванні.

 9. Погоджуюся з колегами . Цікаво. Корисно .  Власне для мене, Padlet став відкриттям, а тепер застосовую, де тільки можу – і для оголошень в блозі класного керівника, і при підготовці до уроку – весь конспект можна візуалізувати в різних сервісах, але зібрати на Padlet. Все у наших руках.

 10. Ірино Андріївно, дякую за ґрунтовний опис можливостей Padlet. Скористаюся Вашими матеріалами для реклами сервісу вчителям Олександрійщини. 

  1. Дякую. Впевнена з Вашої легкої руки сервіс Padlet стане улюбленим у методичному арсеналі вчителів Олександрійщини. Успіхів!

 11. Іриночка Андріївна!Дякую долі,що особисто з Вами знайома.Ви така світла людина,з безмежним творчим запалом та позитивною енергетикою,що просто гріх не скористатися запропонованою статтею.Спілкуючись з Вами,розумію,що не існує нічого неможливого для вчителя-філолога в інформаційно-комунікативному просторі.З приємністю зазначу,що Ви-дійсно МЕТОДИСТ! Вашу статтю візьму на заміточкудля створення профорієнтаційного ролика.

  1. Оксано Анатоліївно, безмежно вдячна за таку оцінку моєї роботи. Ваш коментар дуже розчулив та водночас надихнув. Вкотре переконуюся, що слово може окрилити, піднести, а може і вбити. Дякую за крила. Обіцяю докласти максимум зусиль та творчості у напрямку підготовки методичного арсеналу, який  допомагатиме Вам прищеплювати любов та розуміння важливості  вчасно сказаного слова нашими майбутніми медиками.

 12. Дякую ,Ірино Андріївно,за статтю! Цілком з Вами погоджуюсь, адже сучасний вчитель хоча б на один крок повинен іти вперед від свого учня!! А зараз є такі обізнані і сучасні учні, що нам немає часу довго зупинятись на одному місці!!! Потрібно постійно вдосконалюватись і творити, творити, творити! Дякую, що ви нам в цьому допомагаєте і постійно підштовхуєте до нових творінь. Бажаю Вам натхнення і творчих злетів!!!!! Мені дуже приємно, що я з Вами знайома!!! І що ми разом співпрацюємо!

 13. Ірино Андріївно, щиро захоплююся Вашою клопіткою працею щодо самовдосконалення! Ви горите і запалюєте творчим вогнем інших! І в нашій групі, і під час курсів почерпнула для себе дуже багато важливого й нового! Щиро Вам вдячна!

Залишити відповідь