Сертифікат учасника !!!

Сертифікати учасників ХІ конференції «Хмурівські читання»

«Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології»

Секція №1: Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання природничо-математичних дисциплін

П.І.Б.

Тема

Сертифікат автора

1

Громко Людмила Володимирівна

Використання програмного середовища geogebra
при викладанні математики у загальноосвітній школі

Завантажити

2

Лучанов Віталій Анатолійович

 

Аналіз практики використання мультимедійних засобів навчання з економічних дисциплін

Завантажити

3

Нагорний Вадим Олександрович

Використання електронних ресурсів при підготовці вчителя до уроку математики

Завантажити

4

Зінов’єв Генадій Юрійович

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

Завантажити

5

Пільгуй Наталія Леонідівна

Комп’ютерна підтримка навчально-пізнавальної діяльності на уроках інформатики

Завантажити

6

Приймак Тамара Федосіївна

Використання електронних  освітніх  ресурсів  у  процесі  вивчення  фізики

Завантажити

7

Калашник Олена Анатоліївна

Усний рахунок в освітньому онлайн середовищі міксіке

Завантажити

8

Колісник Василь Олександрович

Використання інтерактивної дошки  на уроках фізики

Завантажити

9

Сергієнко Сергій Олександрович

Електронні сервіси, що доповнюють процес навчання фізичної культури та «Захисту вітчизни»

Завантажити

10

Ошега Зоя Семенівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики та математики

Завантажити

11

Швець Анна Олегівна

Використання електронних освітніх ресурсів Nearpod та Learningapps на уроках фізики

Завантажити

12

Боженко Юлія Володимирівна

Електронні ресурси як засіб реалізації проектної діяльності учнів на уроках біології

Завантажити

13

Скороход Світлана Вікторівна

Методичні аспекти використання мультимедійних програм з астрономії

Завантажити

14

Скороход Тетяна Юріївна

Методичні аспекти використання мультимедійних програм з астрономії

Завантажити

15

Людмила Киричок Миколаївна

Використання освітнього інформаційного середовища при вивченні математики та фізики

Завантажити

16

Фудар Наталія Іванівна

Використання електронних освітніх ресурсів при вивченні  математичних наук. Тестові технології.

Завантажити

17

Суховірська Людмила Павлівна

Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання у процесі викладання фізики

Завантажити

18

Закернична Олександра Вікторівна

Онлайновий графічний калькулятор Desmos на уроках алгебри

Завантажити

19

Пецун Альона Юріївна

Диференціація та індивідуалізація на уроках математики з використанням електронних освітніх ресурсів

Завантажити

20

Фросіняк Раїса Василівна

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики та в позаурочний час

Завантажити

22

Дусмурадова Людмила Григорівна

Застосування електронних освітніх ресурсів у навчанні математики

Завантажити

23

Криволапова Валентина Дмитрівна

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики як засіб підвищення якості знань

Завантажити

24

Малик Тетяна Вікторівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання математики

Завантажити

25

Личко Олена Володимирівна

Біографії відомих математиків

Завантажити

26

Лазаренко Дмитро Сергійович

Використання інформаційних технологій на прикладі розробленого веб-сайту «Механіка в шкф»

Завантажити

27

Курлова Оксана Михайлівна

Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики за допомогою електронних  освітніх ресурсів

Завантажити

28

Кузнецова Наталія Василівна

Використання ікт на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів

Завантажити

29

Гущина Ірина Володимирівна

Інтерактивна дошка та програма Elite Panaboard на уроках фізики

Завантажити

30

Аристенко Любов Павлівна

Інноваційні технології навчання в практиці роботи вчителя хімії

Завантажити

31

Янишина Валентина Миколаївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

Завантажити

32

Петренко Надія Григорівна

Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості викладання математики

Завантажити

33

Ретьман Інна Миколаївна

Застосування  електронних освітніх ресурсів на уроках географії

Завантажити

34

Трощинська Ольга Петрівна

Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання біології та хімії

Завантажити

35

Гресько Аліна Олександрівна

Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики

Завантажити

36

Гичко Артем Олександрович

Дидактичні можливості програми scratch на уроках природничо-математичного циклу

Завантажити

37

Пасхал Галина Петрівна

Використання Google-maps у навчанні географії

Завантажити

38

Макаренко Ірина Анатоліївна

Використання віртуальних лабораторій при вивченні природничих дисциплін

Завантажити

39

Злочевський Андрій Миколайович

Використання електронних демонстраційних матеріалів на уроках географії

Завантажити

40

Гончарук Віталій Дмитрович

Використання хмарних технологій на уроках хімії

Завантажити

41

Шульга Руслан Юрійович

Використання педагогічних програмних засобів як один із способів оптимізації процесу навчання хімії в загальноосвітньому навчальному закладі

Завантажити

42

Бондарчук Оксана Михайлівна

Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу хімії та біології, як шлях до  формування інформаційної компетентності учнів

Завантажити

43

Шишкова Людмила Федорівна

Використання ІКТ на уроках економіки як засіб підвищення ефективності уроку (з досвіду роботи)

Завантажити

44

Правий Віктор Павлович

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання природничо-математичних дисциплін

Завантажити

45

Коновалова Оксана Сергіївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання хімії

Завантажити

46

Таровик Ольга Іванівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання математики

Завантажити

47

Грязнова Наталія Олександрівна

Використання  електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики

Завантажити

48

Осадчий Юрій Миколайович

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках фізики

Завантажити

49

Різанова Олена Леонідівна

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики у 5-6 класах

Завантажити

50

Бондарєва Неля Петрівна

Використання глобальної мережі  ІНТЕРНЕТ  в  освіті

Завантажити

51

Бондаренко Ірина Володимирівна

Використання електронних освітніх ресурсів як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках фізики

Завантажити

52

Кондратюк Юлія Юріївна

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках біології

Завантажити

53

Аркан Катерина Володимирівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

Завантажити

 

Секція №2: Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання гуманітарних дисциплін

П.І.Б.

Тема

Сертифікат

1

Доценко Василь Олександрович

Використання соціальної мережі Facebook у вивченні іноземних мов

Завантажити

2

Калюжна Маргарита Володимирівна

OneNote на уроках англійської мови

Завантажити

3

Семез Людмила Григорівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури

Завантажити

4

Чепіжак Віра Андріївна

Мультимедія, як засіб візуалізації   навчального процесу на уроках біології

Завантажити

5

Царенко Тетяна Борисівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

Завантажити

6

Дишлова Ірина Леонідівна

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури – шлях до підвищення рівня знань учнів

Завантажити

7

Бугайова Наталія Анатоліївна

Екскурсія віртуальним музеєм під час вивчення біографії письменника

Завантажити

8

Вікторіна Олена Миколаївна

Створення електронних дидактичних матеріалів (кросвордів) за допомогою он-лайн сервісу CROSS

Завантажити

9

Небеленчук Ірина Олександрівна

Мультимедійний супровід уроків літератури

Завантажити

10

Ворона Юлія Вікторівна

Ефективність використання електронних освітніх ресурсів на уроках української мови і літератури

Завантажити

11

Головченко Олена Олександрівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

Завантажити

12

Федоренко Юлія Сергіївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури

Завантажити

13

Тацієнко Світлана Ігорівна

Віртуальний діалог як одна з форм методичної роботи щодо підвищення ікт-компетентності педагогічних та бібліотечних працівників

Завантажити

14

Сергієнко Юлія Георгіївна

Комунікаційні ресурси (електронні сервіси), що забезпечують проце навчання української мови та літератури, зарубіжної літератури

Завантажити

15

Недлінська Валентина Антонівна

ЗНО на 200 балів: інноваційний підхід – запорука високого результату

Завантажити

16

Слободяник Олена Олександрівна

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів шляхом використання комп'ютерних технологій на уроках читання

Завантажити

17

Сайко Альона Анатоліївна

Мультимедійна підтримка аналітичного дослідження художніх деталей на уроках літератури

Завантажити

18

Роскос Тетяна Миколаївна

Використання кінофільмів як засіб підвищення рівня сприймання інформації та засвоєння матеріалу

Завантажити

19

Невкрита Ірина Сергіївна

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури

Завантажити

20

Маранська Ірина Андріївна

Соціальний сервіс PADLET як елемент педагогічної діяльності вчителя української мови і літератури

Завантажити

21

Мараховська Тамара Миколаївна

Стимулювання мотиваційної діяльності учнів                         через використання медіатехнологій

Завантажити

22

Кирниченко Тетяна Миколаївна

Технологія фахової майстерності бібліотекаря школи

Завантажити

23

Чемойдан Алла Миколаївна

Використання електронних ресурсів на уроках іноземної мови

Завантажити

24

Відіборенко Інна Володимирівна

Самостійна робота на уроках правознавства з використанням електронних освітніх ресурсів

Завантажити

25

Живіцька Світлана Юріївна

Формування пізнавальної самостійності учнів засобами сервісів Google у процесі вивчення іноземної мови

Завантажити

26

Ціпов’яз Лариса Валеріївна

Електронні освітні ресурси на уроці літератури: переваги та підводні камені

Завантажити

27

Величко Світлана Миколаївна

Електронні ресурси як ефективний навчальний матеріал учителя-філолога

Завантажити

28

Захаренко Микола Сергійович

Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання гуманітарних дисциплін

Завантажити

29

Доброва Оксана Іванівна

Використання електронних  освітніх ресурсів  при вивченні української літератури  в 6 класі

Завантажити

30

Дудіч Ганна Вікторівна

Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ххі століття

Завантажити

31

Злочевська Наталія Володимирівна

Дидактичні ігри з використанням мультимедійних технологій на уроках словесності

Завантажити

32

Гречанюк Людмила Миколаївна

Проектна технологія на уроках зарубіжної літератури

Завантажити

33

Самайчук Валентина Леонідівна

Використання інформаційно –комунікаційних технологій на уроках  історії

Завантажити

34

Компаніченко Яна Миколаївна

Реалізація проектного навчання на уроках англійської мови засобами

електронних освітніх ресурсів

Завантажити

35

Гулак Світлана Володимирівна

Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва як засіб естетичного розвитку особистості

Завантажити

36

Панченко Оксана Миколаївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін

Завантажити

37

Буряк Олександр Анатолійович

Використання ІКТ для підвищення якості навчання при вивчені правознавства

Завантажити

38

Волкодав Віта Анатоліївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови і літератури

Завантажити

39

Константінова Наталія Федорівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури

Завантажити

40

Дубок Тетяна Василівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови і літератури

Завантажити

41

Гуличко Тетяна Сергіївна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення зарубіжної літератури

Завантажити

42

Братко Катерина Олександрівна

Використання онлайнових інструментів у роботі вчителя-словесника

Завантажити

43

Бондаренко Катерина Вікторівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури

Завантажити

44

Губенко Галина Юріївна

Використання електронних матриць на уроках з метою формування комунікативних компетентностей учнів

Завантажити

45

Романовська Наталія Іванівна

Електронні засоби навчання у діяльності сучасного педагога

Завантажити

 

Секція №3: Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

П.І.Б.

Тема

Контакт

1

Литвиненко Олександр Сергійович

Використання хмарних технологій як засобу створення освітнього веб-середовища у процесі викладання інформатики

Завантажити

2

Ахмедова Юлія Нодіржонівна

Віртуальна стіна: сучасні інтерактивні технології у системі традиційної освіти

Завантажити

3

Васильєва Тетяна Анатоліївна

Використання інноваційних технологій навчання при  формуванні предметних і ключових компетентностей  учнів у процесі  викладання предметів освітньої галузі « технології»

Завантажити

4

Юрченко Тетяна Михайлівна

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання інформатики в початковій школі

Завантажити

5

Щур Володимир Олександрович

використання ІКТ на уроках інформатики

Завантажити

6

Калашник Юрій Олександрович

Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій

Завантажити

7

Богуцька Оксана Орестівна

Комп’ютерне тестування як один із видів електронних освітніх ресурсів

Завантажити

8

Литвиненко Ольга Валентинівна

Освітні веб-ресурси, як складова навчально-виховного процесу

Завантажити

9

Луньова Наталя Вікторівна

Веб-ресурс – як сучасний засіб навчання в освіті

Завантажити

10

Моргаленко Василь Анатолійович

Формування та розвиток ключових компетентностей на уроках трудового навчання шляхом застосування інтерактивних технологій

Завантажити

11

Проша Антоніна Валеріївна

Інтенсифікація навчально-виховного процесу на уроках трудового навчання за допомогою ІКТ

Завантажити

12

Романич Наталія Василівна

Районне методичне об’єднання  у віртуальному форматі

Завантажити

13

Скрипка Ганна Володимирівна

Використання підходу BYOD у вивченні предметів освітньої галузі «технології»

Завантажити

14

Буртовий Сергій Вікторович

Інформація про проект "Я-Вчитель"

Завантажити

15

Макада Іван Іванович

Про доцільність використання веб-орієнтованого навчального середовища в процесі організації дистанційної освіти

Завантажити