Інформаційний лист

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної
науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) з проблеми
«Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології»,
яка відбудеться 26-30 жовтня 2015 року

 

Напрями роботи:

 1. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання природничо-математичних дисциплін.

 2. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін.

 3. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології».

Хід конференції: автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 26 по 30 жовтня 2015 року) на блозі кафедри.

До участі в Інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) методкабінетів (центрів), учителі.

Умови участі в роботі конференції:

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до
19 жовтня 2015 року подати до оргкомітету: заявку на участь, текст виступу за адресою: timso.koippo@gmail.com.

Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:

 • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
 • Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
 • Розміщення тексту:
  • заголовок великими літерами по центру сторінки;
  • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
  • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
  • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
  • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
  • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
  • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
  • сторінки тез не нумеруються;
  • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
  • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Залишити відповідь