САМОСТІЙНА РОБОТА НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

VidiborenkoСАМОСТІЙНА РОБОТА НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Відіборенко Інна

У статі проаналізовано види і форми самостійної роботи учнів з використанням електронних освітніх ресурсів на уроках правознавства. Подано огляд основних електронних ресурсів, котрі можуть бути використані учнями.

В умовах розбудови нашої держави гостро стоїть питання виховання обізнаної, соціально активної, здатної приймати самостійні рішення людини – громадянина України. Вирішенням даної проблеми покликаний займатися, зокрема і шкільний курс правознавства.

Ми живемо в епоху пошуку якнайкращої моделі держави, тому законодавство України змінюється шаленими темпами. Держава не встигає видавати підручники з внесеними змінами. Вчитель повинен постійно слідкувати за змінами в законодавстві і сприяти ознайомленню з ними учнів.

На даний момент шкільний курс правознавства налічує всього 2 години: одна у дев’ятому класі, одна в десятому. Для успішного вирішення навчально-виховних завдань, підвищення свідомості школярів великого значення набуває самостійна робота учнів під час вивчення правознавства. Виникає питання, яким чином скоординувати таку роботу дітей, якщо в підручниках міститься застаріла інформація. На допомогу вчителеві та учням приходять електронні освітні ресурси.

Електронні носії інформації під час самостійного навчання мають такі переваги:

 • полісенсорність, тобто вплив на різноманітні почуття людини;
 • мультимедіальність, або можливість апаратного та програмного поєднання чи злиття в одному пристрої багатьох функцій і засобів інформації (медій);
 • інтерактивність, або здатність до машинного діалогу в системі "людина – комп'ютер", що забезпечує учню суб'єктивне відчуття успішності;
 • симуляційність, або можливість імітації дійсних явиш, процесів чи дії пристроїв;
 • комунікативність, або здатність до забезпечення за допомогою мережі візуального, звукового чи символьного зв'язку з іншою особою (з іншим комп'ютером або устаткуванням);
 • віртуалізація, або здатність до творення уявного світу, який називають віртуальною або кіберпросторовою дійсністю. [3, 356 ]

В першу чергу я, як вчитель правознавства, звертаюся до електронних ресурсів, де зібрана вся законодавча база країни: Ліга: Закон, сайти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Президента України, Український юридичний портал та ін. Посилання на ці сайти розміщені на моєму особистому блозі, щоб кожен учень міг, за потреби, зайти на необхідний сайт. [1]

Працюючи з електронною базою законодавства, учні можуть:

 • доповнювати схеми (додаток 1);
 • вирішувати юридичні задачі;
 • готуватися до олімпіад і конкурсів;
 • поглиблювати знання з правознавства.

Електронні словники, довідники, навчальні посібники та аналоги друкованого видання з правознавства дозволяють учням більш глибоко оволодіти навчальним предметом не виходячи з дому. З їх використанням написання рефератів, повідомлень стало звичайною справою.

На жаль, в Україні дуже мало електронних посібників з правознавства. Цікавим є інтерактивний електронний посібник Фінансова грамотність для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, підготовлений колективом авторів за загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко. [4] Увесь курс складається з 15 розділів, які об’єднують 30 взаємопов’язаних уроків. Кожен урок містить мультимедійні матеріали для пояснення теми: малюнки, анімації, звуковий дикторський супровід тощо. Для самостійної перевірки знань учнями передбачені інтерактивні завдання, тести та словник термінів.

На уроках правознавства в 10 класі, вивчаючи тему «Фінансове право», можна використовувати практично всі уроки і аудіо та відеоматеріали посібника. Тут представлені також цікаві моменти з історії, які можна дати дітям на додаткове опрацювання, що пов’язує правознавство з історією. А найголовніше – посібник є загальному безкоштовному доступі і рекомендований Міністерством освіти і науки України..

Вагому роль в методиці викладання правознавства мають аудіо і відео матеріали: документальні матеріали, художні фільми, комп’ютерна мультимедіа. Можна використовувати такі форми самостійної роботи: знайти приклади порушення прав людини, дізнатися хто з героїв фільму чи мультфільму правий в суперечці, знайти фільми, в яких є та чи інша правова ситуація, порівняти фільми і т.д.

На моєму особистому блозі вчителя правознавства також представлені електронні ресурси для самостійної роботи учнів: збірка юридичних задач з розв’язками; основні зміни в законодавстві; інтерактивні вправи з права; рубрика «Кінозал», де можна переглянути фільми і мультфільми про права дитини; матеріали, щодо підготовки до юридичних конкурсів, а також електронні підручники. [1]

Отже, головною проблемою використання електронних освітніх ресурсів під час самостійної роботи на уроках правознавства є: недостатня забезпеченість їх державою, обмежений доступ учнів до мережі Інтернет, та те, що використання ЕОР у навчально-виховному процесі допускається тільки після проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа. [2]

 

Список використаних джерел:

 1. Блог вчителя правознавства Веселівського НВК Відіборенко І.В. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://inno4ka1985.blogspot.com/
 2. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси від 01.10.2012 – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
 3. Туркот, Тетяна Іванівна. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.
 4. Фінансова грамотність : інтерактивний електронний посібник / авт. кол ; за ред. д-ра екон, наук, проф. Т. С. Смовженко – К ,2014

Comments

 1. Інно Володимирівно, в Україні, на жаль, не тільки електронних посібників з правознавства мало, а й з інших шкільних предметів. Саме тому ми використовуємо різноманітні електронні ресурси онлайн. Дякую за статтю.

  1. Так дійсно, в Україні дуже мало ЕОР, які пройшли науково-методичну експертизу. Хотілось би мати певну базу, щоб вчитель займався саме викладанням предмету, а не створенням власного ресурсу, що є дуже енергозатратною справою.

 2. Коли я почав ближче цікавитися, як учні користуються інтернетом, то виявилося, що правда десь половина не має доступу до інтернету. А ті, хто має, переважно використовують його для ігор та спілкування в соціальних мережах. Це не-зовсім-те або зовсім-не-те, що ми називаємо освітою.  

  АЛЕ

  Висока мотивація, самоконтроль учня та освітні можливості інтернету взагалі прибирають вчителя з навчально-виховного процесу. Пора нам підшукувати інші місця роботи. Цікаві думки з цього приводу американського фізика Мічіо Каку:

  http://22century.ru/docs/michio-kaku

  1. Василь, гарна стаття, повністю її дочитала. Багато в чому погоджуюся. Але цитую: "жоден високорозвинутий інтелект не здатен повністю змінити людину". Навіть, якщо ми будемо жити до 120 років, як це тут пропонують, все одно, думаю шукати іншу роботу нам не потрібно) Бажаю Вам творчості і наснаги, дякую за коментар.

Залишити відповідь