РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМП ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

SlobodyanikРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМП 'ТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

Слободяник Олена 

У виступі розглядаються  дидактичні можливості електронних засобів навчання на уроках читання. Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках читання стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета. Використання електронних засобів навчального призначення дозволяють підвищити ефективність уроку читання, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності.

Двадцять перше століття кидає виклик всьому, що нас оточує. Стрімко змінюється техніка і технології. Щоб не відчувати себе за бортом сучасного життя, встигнути за всіма новинками, потрібно постійно вчитися. „

„Навчання – найкраща у світі гра. Усі діти народжуються з таким переконанням  і живуть з ним, доки ми не переконаєм їх, що це – важка і неприємна праця.”–говорить Джаннет Вос, американський педагог [1,13].  Першокласник, який приходить до школи, хоче вчитися, мислити, спостерігати, творити. Куди зникає  той запал в очах, нестримне бажання дитини знати, вміти після навчання в першому класі?

Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою досягнення позитивних наслідків. Видатний педагог В.О.Сухомлинський вважав, що навчальний процес у школі повинен розвивати всемогутню радість пізнання. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання неможливе без активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей.

Початкова школа відіграє важливу роль  у розвитку особистості. Тому постає проблема пошуку ефективних методик варіативних форм навчання молодших школярів.

            Я вважаю, що використання електронних засобів навчального призначення дозволяють підвищити ефективність уроку читання, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності.

          Особливого значення набувають уроки літературного читання в системі початкового навчання. Від того, які знання, навички та вміння набувають на цих уроках учні, залежить ефективність навчання з усіх предметів, і не тільки в початковій школі. Чи буде книга в житті людини супутником, другом, порадником, теж багато в чому залежить від постановки класного читання у молодших школярів. Важко уявити сучасний урок без використання комп'ютерних технологій. Вони можуть бути органічно включені в будь-який етап уроку: під час індивідуальної чи словникової роботи, Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках читання стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

     Дидактичні можливості електронних засобів навчального призначення можна стисло визначити так:

  • урізноманітнення типів навчальних завдань;
  • створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
  • забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
  • широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;
  • широке застосування ігрових прийомів;
  • активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної;
  • посилення мотивації навчання [2,11].

         На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяють об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення    оптимізації навчального процесу. Крім того, за допомогою цих технологій можна використовувати різноманітні форми організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну. Комп'ютер допомагає залучити всіх учнів класу до літературної творчості. Активно проходить робота з фразеологізмами, скоромовками, загадками, прислів'ями і словникова робота.

       Однією з активних форм навчання, що передбачає використання комп'ютерних технологій, є створення мультимедійної презентації. Мета мультимедійної презентації – донести інформацію в наочній формі, що легко сприймається.  Портрети письменників, місця, де вони жили,  інсценування окремих епізодів з творів, складання плану, чистомовки, – все стає цікавим, якщо використовувати     ці сучасн  методи. Таким чином, мультимедійні презентації – це зручний і ефектний спосіб представлення інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті чинники, які найбільш довго утримують увагу дитини. Одночасний вплив на два найважливіших органу сприйняття (слух, зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Презентація дає можливість вчителю самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи із особливостей конкретного класу, теми, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.                                                                                                                                        

         Використовуючи комп'ютерні презентації на уроках, учитель виступає в ролі сценариста і режисера свого уроку, а діти є не пасивними глядачами, а безпосередніми         учасниками         процесу.                                                                                                                                                      Результат застосування: кожне заняття викликає у дітей емоційний підйом, відгадування кросвордів стимулює учнів уважно прочитувати художній текст, розширюється коло дитячого читання, учні самостійно шукають і читають інші твори письменників.Створювати електронний дидактичний матеріал необхідно, виходячи з потреб навчання конкретної теми, так, щоб він гармонійно використовувався на різних етапах уроку, був змістовним та раціональним, а не тільки просто урізноманітнював навчальний процес. Вчитель може використовувати анімації з їх зупинкою, аналізом, коментарем і зручним пошуком фрагментів під час актуалізації опорних знань, умінь і навичок, пояснення нового матеріалу, узагальнення.

Наприклад, завдання "Збери розсипаний вірш ( прислів’я, загадку)" сприяє розвитку пам’яті, художнього смаку, розвитку логіки, пам’яті, художнього смаку. Вмінню визначати основну проблематику твору сприяє виконання завдання "Визнач життєву позицію героя". Тест-таблиця виявляє рівень навчальних досягнень учнів, разом з тим допомагає у стимулюванні учнів до систематичного опрацювання навчального матеріалу. Ні для кого не секрет, що коло читання сучасних дітей обмежується шкільною програмою. Тому, завдання вчителя – зацікавити дитину книгою, представити доступно коло читання в усьому його розмаїтті і привабливості. Багато дитячих творів екранізовано, це дає можливість використовувати фрагменти фільмів на уроках читання.

Слід пам'ятати, що комп'ютеризація навчання – не самоціль. Використання сучасної техніки виправдано тільки тоді, коли це призводить до підвищення ефективності навчально-виховного процесу хоча б по одному з основних критеріїв: якість навчання, витрати сил і часу учнями і викладачами, фінансові витрати.                                                                                                                                                                                           Комп'ютер не замінює вчителя або підручник, але докорінно змінить характер педагогічної діяльності.. Його використання органічно вписується в освітній процес школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання.

 

Бібліографія:

1. Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2008. – №2. – С. 12 – 14.

2.Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. – № 31. – С. 10 – 12

 3. Вєтрова І., Вербенко В. Використання комп’ютерів у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2001. – №2. С. 22-23.

 

Залишити відповідь