РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  У ВІРТУАЛЬНОМУ ФОРМАТІ

Romanich

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  У ВІРТУАЛЬНОМУ ФОРМАТІ

Наталія Романич

Висвітлено питання про організацію роботи районного методичного об’єднання в сучасних умовах. Окреслено структуру віртуальної спільноти педагогів окремого фаху.  Розглянуто індивідуальну творчу діяльність педагога через упровадження елементів дистанційної освіти.

 

Технологічні досягнення нічого не значать,

 якщо вчителі не знають,

як їх ефективно використовувати.

 Чудеса створюють не комп’ютери, а вчителі.

Крейг Баррет,

голова ради директорів Intel

Система освіти на сучасному етапі характеризується динамічним розвитком. Освітній простір стає все більш відкритим, а учителю відводиться нелегка місія – бути безпосереднім ініціатором впровадження інновацій у навчально-виховний процес, активно генерувати нові ідеї та робити навчання легким, мобілізованим, творчим. Важливим на цьому етапі є вміння педагога переорієнтовувати зміст традиційної методичної роботи на нову сучасну систему безперервної фахової освіти. Забезпечити таку переорієнтацію допоможе віртуальне методичне об’єднання. На відміну від традиційного методичного об'єднання, віртуальне має необмежену аудиторію. У такому об’єднанні можна працювати в будь-який зручний для себе час і в будь-якому місці, якщо є вихід у мережу Інтернет. Головна роль у віртуальному методичному об’єднанні, як і в традиційному, відводиться учителю. Учасники віртуального методичного об'єднання отримують нові можливості для широкої самореалізації, розширюють зону індивідуальної активності, самовираження. Крім того, віртуальне методичне об'єднання дозволяє полегшити рутинну організаційну роботу та процес інформування, забезпечити оперативне спілкування, а також реалізувати сучасні форми методичної роботи з використанням специфічних можливостей глобальної комп'ютерної телекомунікації. Проте робота віртуального методичного об’єднання повинна розумно поєднуватися із традиційними формами організації методичної підтримки діяльності працівників освіти – традиційним методичним об’єднанням. Вона не може розглядатися як альтернатива, а лише як доповнення.

Створення віртуального методичного об’єднання – це створення єдиного інформаційного простору, що забезпечує нові можливості управління навчальним процесом. Такий простір в освіті можна побудувати з використанням хмарних технологій. Для впровадження нових форм роботи, безпечного зберігання та електронного обміну даних можна застосовувати хмарні сервіси Google та Microsoft. Ці сервіси доцільно використати і для створення віртуального методичного об’єднання. Необхідні лише компоненти: Інтернет, комп’ютер (планшет, мобільний телефон, нетбук), браузер, компанія, яка надає послуги хмарних технологій, навички роботи з Інтернет та веб-застосунками.

Віртуальне методичне об’єднання повинно будуватися на принципах:

 • добровільності – кожен педагог добровільно висловлює намір брати участь у методичному об’єднанні;
 • ієрархії ― чіткого розподілу прав та обов’язків;
 • відкритого обміну даними – інформацій, що стосуються школознавства, доступних для всіх педагогів;
 • колективного використання даних – кожен педагог має доступ до колективного створення та використання документів, які отримує від інших учасників навчально-виховного процесу;
 • авторського права – всі педагоги зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права;
 • миттєвого зворотнього зв’язку ― кожен педагог отримує право миттєвого з’єднання з іншим педагогом.

Віртуальне об’єднання  може включати такі блоки: склад МО, науково-методична тема, візитка керівника (модератора) МО, план роботи МО, нормативна база, програми, методичні рекомендації, позакласна робота, конкурси, олімпіада, поради молодому вчителю, з досвіду роботи, розробки уроків, інші методичні матеріали.

Можливості віртуального методичного об’єднання полягають у:

 • використанні відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів,
 • самостійному створенню мережевого навчального змісту,
 • освоєнні інформаційних концепцій, знань і навичок,
 • спостереженні за діяльністю учасників спільноти.

Приклади віртуальних методичних об’єднань:

 1. http://bibliotekar-mv.blogspot.com/
 2. http://inmova-mv.blogspot.com/
 3. https://plus.google.com/u/0/communities/112878832155944472708
 4. https://plus.google.com/u/0/communities/109861672795706810173

         Отже, віртуальне методичне об’єднання – це нова форма роботи, спрямована на підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів, корпоративний сайт для збору необхідних документів, а також взаємодія та змістовне спілкування на відстані.

Бібліографія

 1. Литвинова С.Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями [Електронний           ресурс].        –      Режим         доступу:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Loner/%D0%9C%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Downloads/komp_2013_2_7%20(1).pdf
 2. Скрипка Г.В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики.[Електронний           ресурс].        –      Режим         доступу:  http://drukkoippo.edukit.kr.ua/Files/downloads/191_14_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9.docx
 3. Рождественська Л.В.     Дневник конференции. 10 шагов информатизации: призрак виртуальной учительской  [Електронний           ресурс].        –      Режим         доступу:  http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=3664  –
 4. Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень. [Електронний  ресурс].  – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/200

Comments

 1.  Сьогодні вже  не уявляється життя без щоденного спілкування онлайн. Це зручно, швидко, продуктивно. Ваші освітні спільноти, Наталіє Василівно, згуртовують словесників району. Тут можна знайти пораду, допомогу, підтримку. А це важливо. Своїм прикладом Ви надихаєте учителів, стимулюєте до творчості. Мене так точно.))) Дякую!

 2. Наталіє Василівно!  Пропонований Вами матеріал, як і завжди, цікавий та актуальний. Дякую, що завжди "тримаєте руку на пульсі" інновацій. Кожна ваша ідея втілюється в роботі. Така організація методичної роботи просто приречена на успіх.   

 3. Наталіє Василівно! Ваша віртуальна школа – орієнтація на актуальні проблеми сучасної теорії і практики, ще одна сходинка в оволодінні ІКТ.

 4. Наталіє Василівно!!! Дякую Вам за такий змістовний, цікавий матеріал, який ви викладаєте на своєму блозі! Я тут знаходжу багато корисної, цікавої, пізнавальної інформації. А ще  – це спонукає діяти, творити , не стояти на місці!  Адже сьогодні використання ІКТ є невід"ємною складовою сучасного уроку.

Залишити відповідь