ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

MakadaПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Іван Макада

На сучасному етапі ключовим моментом в сфері організації дистанційної освіти стає стандартизація  організації як навчального процесу (доступність, відкритість, науковість, наповнюваність навчального курсу) так і оцінювання навчальних досягнень учнів на різних рівнях навчального процесу.

 Беручи до уваги цифровий світ ХХІ сторіччя, що активно розвивається, все частіше виникає питання про заміну паперових методів організації дистанційної освіти на методи з використанням новітніх інформаційних технологій у мережі Internet.

За дослідженням компанії «Gemius Ukraine» у кінці 2013 року кількість інтернет-користувачів України складала близько 17,5 млн. чоловік, з них 87 % користуються мережею Internet щодня [1]. Тобто є сенс говорити про те що кожна середньостатистична українська сім’я має вдома мінімум один гаджет з постійним мережевим підключенням.

Таким чином на перше місце в аспекті організації масової дистанційної освіти виходять веб-орієнтовані системи, які дозволять опрацювати лекцію або практичне заняття, пройти тестування незалежно від того, в якому місці знаходиться користувач за наявності у нього будь-якого гаджету (персональний комп’ютер, смартфон, планшет) із мережевим підключенням до веб-серверу навчального середовища.

Виходячи із вказаного, зазначимо, що все більше поширюється використання спеціалізованих навчальних середовищ (Moodle) або створення певного загального навчального середовища з використанням доступних інструментів (Google Aps).

Основним питанням у використанні спеціалізованих веб-орієнтованих систем стає створення веб-серверів навчального середовища. Відтак будь-яка система навіть не складна у використанні, завжди буде вимагати наявності технічного фахівця, на якого повністю буде покладено обслуговування серверу середовища або навіть і необхідність поєднувати суміжні обов’язки.

Розглянемо основні переваги  спеціалізованого навчального середовища Moodle [4]. Аудиторію користувачів відповідно можна розподілити на авторів курсів і слухачів.

Є можливість інтегрувати курси з метою створення єдиного навчального плану за наявності міжпредметних зв’язків.

Слухачі отримують доступ до курсу як в якості індивідуального слухача, так і в якості елемента групи слухачів.

Зручна побудова курсу за темами, створення розгалудженої системи контролю (в різних версіях Moodle існує до 12 різних типів завдань) як після кожного заняття, так і підсумкового за курс.

Умови доступу до навчального курсу за часом (кожна тема курсу відкривається користувачу в певний час), за паролем, доступ з прив’язкою до конкретної IP-адреси.

Навчальне середовище Moodle стане корисним у нагоді за умови організації внутрішньошкільної системи дистанційної освіти, коли робота з нею буде вимагати зусиль багатьох педагогів, у такий спосіб суттєво полегшуючи їх працю.

За умови повсякденного використання вчителем можуть бути обрані сервіси загального призначення.

Використання інструментарію Google Aps for Education надасть можливість організувати лекційне заняття, онлайн-консультацію, створити практичне заняття із серією завдань до нього або опитування до теми.

Постійні ліцензійні суперечки «Виробники ПЗ VS Бюджетна Сфера», які точаться протягом останніх десятків років та розвиток онлайн-технологій приводять до активізації використання безкоштовних онлайнових сервісів. Використання інструментарію Google Aps for Education надає можливість безкоштовної роботи з документами, таблицями, презентаціями в загальноприйнятих форматах файлів та багато іншого [3].

Перед представниками освітньої царини постає проблема вибору методів, за допомогою яких буде організовано дистанційну освіту.

Враховуючи систематичне недофінансування вітчизняної освіти доцільним стає використання програмного забезпечення, що не потребує додаткового фінансування [2]. У даний час вже існує достатня кількість умовно-безкоштовних і безкоштовних веб-орієнтованих програмних засобів. Вони різняться між собою за рівнями технічної реалізації та вимогами.

Отже, питання доцільності використання веб-орієнтованого навчального середовища не повинно просто стояти перед сучасними вчителем. Це є вимога часу. Проте все більш актуальними постають питання власної освіченості в новітніх технологіях і ступені доступності до реалізації зазначених технологій.

 

Джерела

1. Миграция в сеть[електронний ресурс]//Газета КоммерсантЪ [веб-сайт]. – Режим доступу:  http://www.kommersant.ru/doc/2415119

2. Фінансування освіти і науки:Бюджет 2014 [електронний ресурс]//Освіта.UA [веб-сайт]. – Режим доступу:  http://osvita.ua/vnz/38601/

3.Сайт доступу до «Додатки Google для освіти» [електронний ресурс]// “Google Aps for Education” . – Режим доступу:   https://www.google.com/work/apps/education/

4. Офіційне представництво «Moodle» [електронний ресурс]// “Moodle” . – Режим доступу:  https://moodle.org/?lang=uk  

 

 

Comments

  1. Ви "розкрили" мені очі, зазначивши переваги використання Веб-орієнтованого середовища. Попереду – дистанційна освіта. Тому, щоб "рухатися в ногу" із сучасністю, дійсно варто орієнтуватися в освітньому просторі з його технологіями, а тим більше – в просторі дистанційного навчання. Дякую.

Залишити відповідь