ОНЛАЙНОВИЙ ГРАФІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР DESMOS НА УРОКАХ АЛГЕБРИ

ZakernichayaОНЛАЙНОВИЙ ГРАФІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР DESMOS НА УРОКАХ АЛГЕБРИ

Закернична Олександра 

У даній статті розглядається використання графічного калькулятора Desmos на уроках алгебри.

Функції і графіки є однією з основних тем у шкільному курсі алгебри. Вміння будувати графіки функцій є обов’язковим для кожного учня.

 

Сьогодення вимагає від учителя впровадження у галузь освіти інформаційних технологій та комп’ютерних програм, адже вони є невід’ємною частиною реалізації загальнонаціональної програми комп’ютерізації навчального процесу.

Працюючи з дітьми на уроках алгебри та враховуючи, що сьогодні темп розвитку суспільства надзвичайно високий , звичайно, переконуєшся, що треба встигати за змінами. Варто переробляти величезні масиви інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі, відкривати широкі перспективи щодо гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу. Це неможливо без поглиблення та розширення теоретичної бази знань і надання результатам практичного значення. Особливу роль слід відводити активізації пізнавальної діяльності, створенню умов для повного розкриття творчого потенціалу з урахуванням вікових особливостей і життєвого досвіду, індивідуальних нахилів дітей, їх запитів і здібностей. Не можна не прийти до висновку, що на уроках математики потрібно більш широко застосовувати програмні засоби, що дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності.

Ознайомившись під час курсової перепідготовки з роботою в середовищі Desmos, вирішила спробувати використовувати його на уроках алгебри у 9 та 10 класах під час вивчення теми «Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій»

Завдяки можливостям графічного калькулятора, учень чітко і легко розв’язує досить складні задачі, впевнено володіє відповідною системою понять і правил. Використання подібних сервісів дає можливість у багатьох випадках зробити розв’язування задач настільки ж доступним , як і просте розглядання малюнків чи графічних зображень.

Такий підхід до вивчення математики дає наочні уявлення про поняття , що вивчаються, розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного явища, неформально розв’язувати  задачу.

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій завжди викликала деякі складнощі, адже у одній координатній площині потрібно виконати побудову кількох графіків. Desmos полегшує таку роботу

Я хочу зупинитися на кількох можливостях даного сервісу.

Використання готових тренажерів

Завдяки можливості збереження готових графіків у бібліотеці Desmos, їх можна використовувати як тренажери при поясненні нового матеріалу, для фронтальної роботи з використанням проектора, а також для вправ. Дуже важливо знати про існування тонких налаштувань і різних додаткових опцій, які значно спрощують процес підготовки до уроку і скорочують втрати часу на зміну завдань. (рис 1)рис1

При роботі у Desmos  важливо навчитися використовувати  параметри (разом з повзунками), зміна яких дозволяє наочно демонструвати зміни в поведінці функцій. Для введення параметрів можна брати букви латинського алфавіту, крім букв: X, Y, T, R, які традиційно використовуються для позначення змінних.(рис 2)

рис2

Також важливо навчитися правильно використовувати різні режими демонстрацій готових графіків. Для того, щоб картинки були більш яскравими і чіткими, можна включити особливий режим – режим проектора. У цьому випадку всі зображення будуть краще виглядати на відстані.(рис 3)

рис3

Підготувавши заздалегідь в одному графі декілька функцій, можна вмикати і вимикати їх у міру необхідності. Це дозволить готувати всього один файл для уроку, а не кілька різних (рис 4).рис4

Можна відзначити особливі точки на графіку. Вони добре помітні, оскільки обведені рамкою. Подвійний клік по точці графіка дає більш яскравий підпис. Якщо ви використовуєте параметр і повзунок, то, при зміщенні повзунка точка, зміщуючись, також змінює свої координати (рис 5).рис5

Працюючи з Desmos, кожного дня відкриваю для себе все більше нових можливостей цього сервісу.

А головним є те, що урок з використанням комп’ютера перестає бути нудним і не цікавим. Дітям дуже подобається створювати щось нове. Тут кожен досягає нехай маленького, але успіху.

Використана література

1. Бевз Г. П. Алгебра: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К.: Освіта, 2006. –176 с.

 2. Дубінчук О. С. і ін. Методика викладання алгебри в 7-9 класах: Посібник для вчителів – К.: Радянська школа, 1991. – 254 с.

3. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів – К.: Техніка, 1997. – 303 с

 4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Харків.: Гімназія, 2010. –415 с.

Comments

 1. Дякую за цікаву інформацію. Обов'язково спробую. Ви використовуєте лише для демонтсрації учням чи вони також працюють з даним середовищем на уроці?

  1. Учні працюють теж. Я даю їм завдання, вони задають функцію, а у зошитах описують її властивості за побудованим графіком.

 2. Щиро радий за досягнення колеги Олександрі Вікторівні!

  Матеріал цікавий та актуальний, елементи досвіду можна використати і на власних уроках.

  З повагою, Споран Віталій.

 3. Дуже добре, що є такі творчі, ініціативні вчителі, які мають бажання розвиватися і навчати дітей чомусь новому, особливо коли ці новинки не входять в програму.
  Олександра Вікторівна, Ви молодець!
  Ввесь час шукаєте не легкі підходи до проведення уроків, але цікаві і креативні для дітей.Діти багато знають з Ваших предметів і це все дякуючи Вам та Вашим підходам до підготовки уроків.

 4. Цікава і дуже корисна стаття. Мене даний програмний засіб зацікавив. Так тримати і знаходити цікавинки для роботи.

Залишити відповідь