МУЛЬТИМЕДІЯ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ   НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

ChepigakМУЛЬТИМЕДІЯ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ   НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Чепіжак Віра

В роботі йдеться про те, що навчання це насамперед комунікація від якої залежить не лише  успіх засвоєння учнями знань, а й  можливість їх застосування, як життєвих компетенцій.Тому перед учителем стоїть завдання оптимізувати  навчальний процес,використовуючи сучасні технології і методи навчання. Самою просунутою технологією зараз є мультимедіа. Особливо для вивчення біології, як особливого предмету,який потребує наглядноості. Саме ММ-технологія,  як ніяка жодна  дає можливість застосувати таку мнемотехніку як візуалізація

ІІ.Короткий зміст роботи

 Завдяки пріоритетністі кліпової культури в столітті глобальної комп'ютеризації,  більшість сучасних дітей –візуали, тому      для активізації їх пам’яті і підтримання   уваги потрібні  мнемотехніки.  Тільки мультимедія дає можливість найефективніше використовувати таку мнемотехніку, як візуалізація.Краще раз побачить ніж  сто раз почути!!!

ММ-технології дозволять  завдяки візуалізації навчального процесу: забезпечити  високий рівень наочності уроку;  зекономити час при подачі матеріалу; підтримувати високий темп уроку; підвищувати ефективність уроку;розвивати мотивацію до вивчення біології; краще розуміти і швидше запам’ятовувати навчальний матеріал;  розвивати візуальне (наочно-образне ) мислення; одержувати компетенції для життя в інформаційному суспільстві.

Я застосовую такі методичні прийоми:

 1.Інфографіку-як засіб для створення презентацій, які є самою оптимальною   складовою візуалізації на уроках біології.

2.Стратегію смислового читання–як візуалізований спосіб подачі словесної інформації,  коли  відеоряд не лише доповнює словесну інформацію, але і  є її змістовим носієм при складанні опорних конспектів .Вони служать    своєрідною «карткою пам’яті» і  це допомагає  учням краще зрозуміти,  запям’ятати і, що головне, легко відтворити  великий об’єм інформації.

 2.Візуальне мислення-як специфічну діяльність розуму  для осмислення інформації,коливізуальні образи діють як тригери,  полегшуючи відтворення інформації . Бо інформація цінна, коли вона не просто сприйнята і засвоєна, а коли  учень може її відтворити, використати.

 Реалізую технологію таким чином :

а)використовую Інтернет – ресурси,які забезпечують легкий доступ до  інформації, що   допомагає економити час,контролювати темпи   навчання     та мобільно ілюструвати всі проблемні питання, які  виникають на уроці.  

б) мультимедійні презентації і проекти- створені в PowerPoint чи Presi, що в поєднанні з  поясненням,  слугуютьдля учнів візуальною  карткою памяті, бо задіюють   різні канали   сприйняття,включаючи асоціативну пам'ять учнів. Таке  подання навчальної інформації – формує в   учнів  візуальне мислення.

в)  використовую хмарно орієнтовані ресурси: онлайн-лабараторії та тесторіуми  – які дають учням необхідні інструменти для  досліджень біологічних процесів іможливість проводити лабораторні роботи віртуально, в режимі хостингу.Інтерактивна дошка дозволяє дітям переглянути всі  процеси на великому екрані і взаємодіяти з тим, що там відбувається  з допомогою власного доступу через Wi-fi.  Мої  учні  виконують  лабораторні роботина сайті VirtuLab (http://www.virtulab.net/index),а онлайн-тестування на сайті «Тесторіум» (http://www.testorium.net/) .

Також проводимо віртуальні екскурсії як  ефективний  спосіб візуалізації ,   бо створюють   ефект присутності дітей в тих місцях де побувати з об’єктивних причин неможливо.Наприклад можна побувати в Дарвінівському музеЇ-http://www.darwinmuseum.ru/around/ чи Лондонському музеї природничої історії :http://www.mnh.si.edu/panoramas/. А для    обміну інформацією для спільного доступу,  ми з учнями  використовуємо безкоштовні хостингиGoogleSites,  ОблакоMail.Ru, Google Диск –  як єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними.

 ІІI.Висновки Використання технології  мультимедійної візуалізації дасть можливість дітям  більш ефективно використовувати правопівкульне мислення, що в кінцевому результаті значно підвищує результативність навчального процесу. Застосовучиїї протягом пяти років  я переконалася в її  ефективності, особливо для навчання невмотивованих дітей і дітей з когнітивними.Вона допомагає їм бути більш успішними, що дуже важливо для гуманізації навчання.Використання  мультимедіа відкрило мені   шлях до нового типу активного візуалізованого навчання, створило сучасний освітній простір і задовольнило мою потребу в самоактуалізації.

VII.Джерела

1.Макарова О.Б.Информационные и комуникационные технологи в естественнонаучномобразовании.-Новосибирськ НГПУ,2011;

2. Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина, Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов (http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/)

 

Залишити відповідь