МУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ.

DudichМУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ.

Дудіч Ганна

Анотація: даний дидактичний матеріал містить теоретичну інформацію щодо специфіки розвитку навичок ХХІ століття та особливостей організації проектної діяльності на уроках англійської мови, а також поетапний опис втілення міждисциплінарного мультимедійного проекту з англійської мови і літератури, інформатики, образотворчого мистецтва, з використанням ІКТ і має великий потенціал в зв’язку з тим, що сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок, формує основні життєві компетентності учнів. Реалізація міжпредметних зв'язків дає змогу економно та інтенсивно використовувати час на уроках. Матеріал призначено учителям іноземних мов.

 

ХХІ століття відзначається переходом від індустріальної ери до епохи знань. З’являються нові професії, висуваються принципово нові вимоги до вмінь працівників. Сучасна молода людина має бути самостійною, відповідальною, здатною критично мислити, відкритою до нового, готовою навчатися впродовж усього життя, толерантною, поважати глобальні суспільні цінності і інші культури, вміти адаптуватись і швидко пристосовуватись в мінливому світі, активно співпрацювати в команді задля вирішення конкретних проблем. Саме ці якості дадуть юному громадянинові змогу реалізуватися, бути в житті успішним. Основні виробничі ресурси ХХІ століття –  інформація та знання. В сучасній школі вчителі зіткнулися з феноменом епохи знань – з так званим інтернет-поколінням. Сучасні учні ростуть і розвиваються у цифровому середовищі, про цифрову інформацію і технології комунікації вони знають набагато більше за своїх батьків і вчителів. Марк Пренскі, американський письменник і освітянин, в своїй статті «На горизонті» в 2001 році вперше ввів поняття «цифрові громадяни» і «цифрові емігранти». «Цифрові громадяни» це наші діти, а «цифрові емігранти» – це вчителі. [1] Непомітно для себе, зі швидкістю світла, ми опинились в цифровому світі, де книга і вчитель вже не є єдиним джерелом знань. Вперше в історії людства діти вже не обмежені знаннями і здібностями вчителів. Б.Триллінг і Ч.Фейдл в своїй книзі «Навички ХХІ століття. Навчання для життя у наш час» зазначають, що інтернет-покоління «цифрових громадян» потребує ретельного й прискіпливого аналізу всього, що  відбувається; оперативності інформування та комунікації, чітких відповідей на питання; чесності й відкритості у взаємодії з людьми, що представляють комерційні й урядові організації та освітні заклади; свободи висловлювання власних поглядів, можливості для кожного  вільно обирати й визначати, що для нього є правильним; поєднання роботи, навчання й участі в суспільному житті з розвагами та іграми; співробітництва і взаємодії як важливої частини своєї діяльності; нововведень у сфері зайнятості, вироблення товарів і послуг, взагалі в житті. [2] Усі названі вище потреби висувають нові вимоги до освіти ХХІ століття, яка має не лише дати базові знання з різних галузей науки і мистецтва, а й сформувати навички, які допоможуть молодим людям максимально реалізувати власний потенціал і досягнути високих результатів. Таким чином, щоб бути успішним у житті, треба оволодіти так званими «Навичками ХХІ століття».

Відповідно до освітньої програми «Партнерство з підтримки навичок ХХІ століття» виділяють три блоки  навичок: навички навчання й новаторства; навички в галузі інформації, засобів зв’язку й технологій; професійні і життєві навички. [3]

Найважливішими вважають навички навчання й новаторства, а саме здатність до критичного мислення, співробітництва і комунікації та вміння проявити креативність і новаторство. Навички комунікації і співробітництва можна розвивати по-різному, проте найкраще у процесі спілкування й співробітництва з людьми. Сучасні інформаційні технології змінили способи спілкування. Сьогодні спілкуватися можна не лише в реальному часі й просторі, а й віртуально: за допомогою соціальних мереж, чатів, електронної пошти, блогів, веб сайтів. Це дозволяє розширити коло співрозмовників, проводити спільно з людьми із різних міст і країн заходи, створювати навчальні проекти. Мультимедійний навчальний проект організований на одному із навчальних веб сайтів дозволить учням застосовувати англійську мову для реального спілкування з однолітками з різних країн світу.

В своїй педагогічній діяльності Дудіч Г.В. організовувала різноманітні навчальні англомовні проекти, але найбільш цікавими і вдалими виявились міждисциплінарні міжнародні групові проекти з використанням ІКТ технологій. Розглянемо опис навчального англомовного проекту з англійської мови.

Міжнародний англомовний проект «Казки народів світу»

Мета проекту:

 • сприяти формуванню навичок роботи учнів з інформаційними технологіями 21 століття;
 • розвивати творчість, критичне мислення, комунікативні навички та навички співробітництва учнів;
 • навчати дітей працювати з інформацією, формувати медіа- та ІКТ-грамотність;
 • виховувати повагу до різних культур, виховувати лідерські якості та відповідальність школярів.

Вік учасників: діти 10-12 років.

Тривалість проекту: 2 місяці.

Міжпредметні зв’язки: англійська мова; українська література; зарубіжна література; комп’ютерна грамотність; образотворче мистецтво; географія; історія.

Опис проекту:

 • Перший етап: учні збирають інформацію про народні казки своєї рідної  країни шляхом опитування друзів та родичів, відвідування бібліотеки, пошукової роботи в Інтернеті. Учні також підбирають ілюстрації, тексти, аудіо та відео супровід, що стосуються даних казок.
 • Другий етап: учні презентують підібраний матеріал в класі англійською мовою, працюють в парах або малих групах. Клас голосує за улюблену казку.
 • Третій етап: учитель проводить літературні читання і драматизацію обраної казки, щоб переконатись, що всі учні зрозуміли зміст.
 • Четвертий етап: завдання учнів – проілюструвати казку за допомогою будь – якого мультимедійного засобу: Power Point презентації, мультфільму у Windows Movie Maker або за допомогою програми цифрових колажів. Не дозволяється використовувати текст. Заохочується креативність, можна малювати, ліпити з пластиліну, робити аплікації, потім фотографувати свої витвори і включати до презентації.
 • П’ятий етап: цифрові роботи учнів розміщуються на одному із сайтів для міжнародної співпраці учнів, таких як http://schoolsonline http://britishcouncil.org/ http://penfriends.cambridgeenglish.org/

http://www.epals.com/ http://plus.etwinning.net/

 • Шостий етап: за допомогою електронного листування учні обмінюються відтвореними текстами з однолітками з інших країн. Учні порівнюють свою інтерпретацію і реальний варіант під час Skype-сесії.

Основні результати реалізації проекту:

Проект сприяє формуванню в учнів навичок 21 століття, розвиває творчі здібності, створює ситуацію успіху, виховує успішних, впевнених в собі особистостей, які цінують власну культуру і поважають інші, вчить цінувати такі моральні якості, як дружба, працьовитість, доброта. Проект було представлено на міжнародному конкурсі «Вчитель-експерт» від компанії «Майкрософт» у березні 2014 року. За результатами конкурсу проект було відібрано для участі в міжнародному освітньому форумі Microsoft Global Forum, де він посів третє місце. Також результати роботи з даним проектом було представлено на 19-й міжнародній конференції вчителів англійської мови TESOL у квітні 2014 року.         

Презентація проекту у всесвітній мережі:

http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/4f7acc99-200c-4f1f-a955-86e840d66540.

http://www.youtube.com/watch?v=CfNiMM5anD4

http://annadudich.pbworks.com/w/page/69442139/Folk%20Tales%20Project#comment1380404268.

http://www.slideshare.net/annadudich/the-legend-of-the-red-dragon-of-wales-5-c

http://www.slideshare.net/annadudich/the-glove-recreation

Бібліографія

 1. Marc Prensky, On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001)
 2. Триллінг Б. Навички XXI століття. Навчання для життя у наш час [Електронний ресурс] / Б. Триллінг, Ч. Фейдл :

нерекл. з англ. С. Христофорової. — Режим доступу : http://edu.rucamp.org 'posts/14425029

 1. www.21stcenturyskills.org [Електронний ресурс]

Comments

 1. Матеріал потрібний, згодна. Проте, перед застосуванням на уроках з учнями слід враховувати рівень користування дітьми інтернет ресурсами та роботу з комп’ютерними програмами. Наприклад, я своїй дитині не дозволяю вільно користуватись інтернетом, тоді як її однолітки "розгулюють просторами інтернету", де завгодно.

  1. Згодна з Вами, пані Ольга. Існують чудові програми, які дозволяють вчителю контролювати те, що бачить учень на своєму екрані. Мені дуже подобається програма Nearpod. Я також використовую віртуальний клас в програмі Edmodo або OneNote. Це абсолютно безпечне онлайн середовище, без реклами та інших подразників, де лише вчитель відповідає за контент. Більшість сайтів для міжнародної співпраці учнів також дуже жорстко контролюють свій інтернет простір.

 2. Стаття демонструє один один з засобів розвитку навичок ХХІ ст. Проект  ефективний, цікавий. Стисло, зрозуміло, креативно. Дякую автору за клопітку роботу.

 3. Дякую за змістовний та цікавий матеріал, сама опановую та застосовую ІКТ на уроках та в позакласній діяльності. Вважаю, що вчителі 21ст. мають йти в ногу з часом та мотивувати учнів до вивчення інлземних мов використовуючи новітні технології.
   

 4. На мою думку, досвід, яким ділиться Ганна дуже цікавий. Метод проектів, передбачає опору на творчість школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності.

  1. Дякую, Тетяно. Ви абсолютно праві. Можливість творчо проявити себе при виконанні проекту підвищує мотивацію в навчанні іноземної мови.

 5. Зацікавити дітей своїм предметом, дати можливість спілкуватися зі своїми однолітками з інших країн (культур), допомогти пізнати світ – переваги сучасного вчителя, прдемонстровані в цій роботі.

 6. Дякую, Галино. Мультимедійні міжпредметні проекти мотивують учнів спілкуватись іноземною мовою в реальних умовах і застосовувати знання, набуті на інших уроках.

 7. Згодна з попередніми коментарями та слід ще зазначити, що даний проект є гарним прикладом  інтегрування знань та навичок учнів не тільки з англійської мови, але з інших предметів та співпраці учителів-предметників. 

 8. Цілком згідна з Ганною, що міждисциплінарні мультимедійні міжнародні проекти з   продуманими етапами роботи, що відповідають віковим особливостям учасників, сприяють міжкультурному спілкуванню, розвитку навичок співпраці та роботи в команді.  Сучасні ІКТ  допомагають учасникам реалізувати свій творчий потенціал та досягнути високих результатів.

 9. Сьогодні інформаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного світу. З впевненістю можна сказати, що нині якісне викладання іноземних мов та інших дисциплін не може здійснюватися  без використання засобів і можливостей , які надають ІКТ та Інтернет. Адже вонни дають змогу краще подати матеріал, зробити його цікавішим та підвищити інтерес учнів до навчання. Саме цьому сприяє залучення дітей різних вікових категорій до участі у міжнародних мультимедійних проектах. Це дуже кропітка, але цікава й корисна робота, яка стимулює учнів до співпраці та спілкування. Дякую пані Ганні за надзвичайно цікаву інформацію.
   

 10. Уявляю, як дітям приємно побачити результат своєї діяльності! На жаль,більшість проектів залишається у вчителя "на поличці". А тут! Перемога в міжнародному конкурсі! Для учнів, на мій погляд, найважливіша мотивація  – усвідомлення цінності своєї роботи. Ваш досвід роботи, пані Ганно, цікавий і потрібний. Спробую створити подібний відеоролик із своїми учнями.

  1. Цілком з Вами згодна, Олено. Дітям дуже важливо поділитись з іншими своїми досягненнями. Також слід відмітити, що більшість проектів виявились цікавими через свою мультипредметнісь. Користуючись нагодою, хочу подякувати Вам, як вчителю рідної мови і літератури, за активну участь в наших проектах і підтримку міжпредметних зв'язків.

Залишити відповідь