КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ (ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

SergienkoYu

КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ (ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Юлія Сергієнко

У дослідженні йдеться про використання сучасною освітою електронних ресурсів (сервісів) для навчання української мови та літератури, зарубіжної літератури. Автор пропонує власні розробки завдань та ілюстративних матеріалів для використання на уроках гуманітарного циклу. Наведено застережні міркування з приводу нераціонального використання комунікаційних ресурсів під час навчання, що може призвести до дискредитації самого поняття електронних освітніх ресурсів.

 

Інформатизація сучасної української освіти є очевидним проявом інформаційної революції. Такий процес потребує ретельного відпрацьовування використовуваних технологій, посиленої уваги з боку педагогів щодо їх застосування.

Інформаційні технологій використовуються сучасними українськими педагогами почасти недостатньо і неефективно. Головними причинами цього є відсутність якісних педагогічних програмних засобів і слабка відпрацьованість методичних питань запровадження інформаційних та комунікаційних технологій навчання. Будьмо відвертими: здебільшого педагог залишається сам-на-сам із величезним інформаційним простором і не завжди може продуктивно в ньому орієнтуватися.  Крім того, не всі педагоги чітко усвідомлюють значення пропонованих дефініцій.

Отже, електронний освітній ресурс  можна визначити як засіб передавання, оброблення та зберігання інформації, що сприяє набуттю систематизованих знань і забезпечує його; це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і подані на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу. Сучасні електронні освітні ресурси науковці (В. Є. Козлов, О. М. Сальников)  умовно розподіляють на комунікаційні та інформаційні.  До перших належать усі види електронного, зокрема мережевого, зв’язку, різноманітних електронних сервісів,  що використовуються в освіті.  До других відносять електронні навчальні видання. У пропонованому дослідженні йтиметься про  комунікаційні освітні ресурси, зокрема мережеві (електронні сервіси).

Досвід роботи у школі свідчить: інноваційних методів роботи повинна бути дозована кількість. Вкотре утримаюсь від рекомендацій будувати звичайний робочий урок української мови чи літератури лише на основі  використання електронних освітніх сервісів, оскільки ніщо не замінить живого спілкування (діалогу) на уроці. І навпаки – не слід зводити навчання тільки до репродуктивного відтворення учнями матеріалу. Не претендуючи на догматизм і конечність, зазначу, що використання електронних ресурсів повинно стати радше допоміжним матеріалом на уроці, а не його основою.

Пропоную найчастіше використовувані види електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури.

1. Використання електронного сервісу навчання www.thinglink.com дозволить створити мультимедійні плакати,  а іншими словами,  «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери.  При   наведенні на них може з'являтися будь-який мультимедійний  контент. За допомогою сервісу Thinglink можна створювати різні освітні матеріали,  наприклад: комплекти електронних дидактичних матеріалів до уроку, технологічні схеми для виконання певного виду завдань, інтерактивні плакати у вигляді проектів з певної тематики, розповідь про життєвий і творчий шлях письменника тощо («Невідомий Василь Стус» розміщено за адресою : https://www.thinglink.com/scene/609754034638684160#; «Читайте і будьте розумними» за адресою: https://www.thinglink.com/scene/603896976370565122).

2. Використання електронного сервісу www.getloupe.com дозволить створити колажі з фотографій, що можуть стати в нагоді під час вивчення біографії письменника або під час розгляду вступних тем з літератури («Любов до книги» розміщено за адресою:  http://www.getloupe.com/v/bmkhla17).

3. Використання електронного сервісу learningapps.org (віднедавна сервіс має україномовний інтерфейс) дозволяє створювати різноманітні інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів («Апостроф і м’який знак» розміщено за адресою:  http://learningapps.org/display?v=p29u0zg0301; «Подовження приголосних» за адресою: http://learningapps.org/display?v=pxob0t3dt01; «Правопис складних прикметників» за адресою: http://learningapps.org/display?v=pf753bn5201; «Знайди прикметники» за адресою: http://learningapps.org/watch?v=pkvm06mgc01).

4. Використання електронного сервісу www.slideshare.net дозволяє створювати презентації (біографії письменників, оглядові теми, поняття теорії літератури, методичні матеріали, результати проектної навчальної діяльності учнів, зокрема дослідження творчості письменника:  «Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання на уроках гуманітарного циклу» розміщено за адресою: http://www.slideshare.net/Juliasergienko?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview; «Наша мова калинова» : http://www.slideshare.net/Juliasergienko?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview; «Твори образотворчого мистецтва із доробку Т.Г.Шевченка» : http://www.slideshare.net/Juliasergienko?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview).

        5. Використання електронного сервісу padlet дозволяє завантажувати, зберігати і працювати спільно з файлами. У навчальному процесі його можна використовувати для проектної діяльності або рефлексії. Можливості сервісу: збереження, організація та суспільна робота з матеріалами, сервіс повністю безкоштовний,  не має будь-яких обмежень на кількість створюваних сторінок, інтуїтивно зрозумілий та багатофункціональний інтерфейс, можна створити дещо на зразок власного сайту або соціальної мережі. Найчастіше використовую як місце для збирання ідей для проектів та їх обговорення      ( «Книга – це казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя» розміщено за адресою: http://ru.padlet.com/ndjz_1982/tl5otc6xkyqi).

         6. Використання електронних сервісів Google. Широкий спектр сервісів цієї компанії вельми корисний  для освіти, оскільки допомагає викладачам швидко створювати та впорядковувати завдання, виставляти оцінки, залишати коментарі та спілкуватися з учнями, створення учнівських блогів під час роботи над навчальним проектом ( «Блог учасників проекту» :  http://uchasnik.blogspot.com). Часто використовувані google.forms    («Моє домашнє завдання»: https://docs.google.com/forms/d/1PuMqM3isJWuOSkixY2AubqvLHTMhRhwTw-sFatGob6U/viewform;                                                                             «Опитувальник для учасників навчального проекту з української мови» : https://docs.google.com/forms/d/1TQWLQbNY_WwFrmyzZQoz3lZH7W2vGmqKb0uD_EdYVxc/viewform тощо).

Отже, впровадження у навчальний процес елементів(!) роботи з електронними освітніми ресурсами (сервісами) дозволить на належному методичному рівні забезпечити навчальний процес і підвищити ефективність навчання.

Використані джерела:

 1. Бугайчук, К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу до журн. : http://www.journal.iitta.gov.ua
 2. Положення про електронні освітні ресурси [Текст]. – Затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 р. № 1060.

Comments

 1. Юлія Георгіївна, Ви зробили дуже гарний огляд електронних сервісів, які допоможуть провести сучасний, цікавий урок. Дякую за ідеї.

  1. Інно Володимирівно, вдячна  Вам за такі теплі слова. Якщо ця робота виявилась комусь корисною, я дуже радію, оскільки працюю над кожним словом. Так, сучасні освітні технології дозволяють гарно провести урок. От тільки вчителеві слід бути вкрай обережним, щоб не загубитися у такій різноманітності). До всього, ніщо і ніколи не замінить на уроці літератури старого доброго діалогу під руку з книжечкою…

 2. Дякую за статтю та  гарні  зразки  електронних  сервісів. Адже лише дошка, крейда й виразне читання не зробить сучасний урок якісним – інший освітній простір, інша конкурентноспроможність учнів. Не лишаймо їх цього. 

  1. Дякую, Наталіє! Згідна з Вами, що освітній простір сьогодні змінюється дуже швидко. Якщо педагог не встигає крокувати в ногу зі змінами, він не зможе бути успішним (у всіх виявах успішності)).

 3. Колего, вдячна Вам за стрункість, чіткість, доступність викладеного матеріалу. Погоджуюсь з Вами у всьому. Бажаю натхнення для нових відкриттів!

 4. Дякую, за цікаві напрацювання. Вкотре переконуюсь, що творчий вчитель настільки многогранний, що часу для  обміну досвіду на різних засіданнях творчих груп, шкіл, студій, всеодно мало, скільки б ми не зустрічались. Тому з задоволенням опрацювала ще одну Вашу статтю. Як каже наш директор: "Є кому навчати, і є кого навчати". Так тримати!

  1. Дякую, Оксано! Власне, ця стаття опосередковано є результатом мого спілкування з таким багатогранним і творчим вчителем, як Ви. Сподіваюсь, ще не одноразово зустрінемось на засіданнях творчих груп,  шкіл, студій, конференціях… )))

 5. Дякую Вам, що ви познайомили з електронними сервісами. Цікаво. Корисно. Бажаю успіхів у Вашій роботі та творчих злетів

   

 6. Дуже дякую, Юліє, за грунтовне, чітке викладення матеріалу. Погоджуюсь, що уроки з використанням елементів(!) роботи з електронними освтніми ресурсами значно підвищить ефективність навчання. Завжди цікаво заходити на Ваш сайт, бачити справжню відданість своїй справі.

Залишити відповідь