КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

BogutckayaКОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Оксана Богуцька

Контроль якості засвоєння навчального матеріалу є невід'ємною частиною процесу навчання, і в той же час це найбільш складний вид взаємодії вчителя і учня. У педагогічній науці неодноразово підкреслювалася важливість достовірного виявлення справжніх знань як з позиції діагностики процесу навчання, так і з метою розвитку, виховання учнів і стимулювання їх до одержання знань. Актуальність цієї проблеми не знижується і сьогодні, особливо у світлі тенденцій до усе більшого впровадження засобів комп'ютерної техніки в освітній процес і передачі технічним пристроям навчальних і контролюючих функцій вчителя. Комп’ютерне тестування набуло значного розвитку і впроваджене майже в усі сфери діяльності людини в розвинутих країнах світу.

Таке його поширення пояснюється тим, що на відміну від інших способів контролю, тестовий метод принципово здатен забезпечити стандартизацію змісту контролю, умов його проведення і процедури оцінювання результатів. Отже, він принципово може забезпечити об’єктивність, валідність і точність контролю результатів навчального процесу. Звичайно, унікальність та цінність тестового методу контролю результатів навчального процесу була і залишається предметом дискусій педагогів і методистів, а забезпечення реальної об’єктивності, валідності та надійності тесту залежить від багатьох чинників і вимагає дотримання кількох спеціальних вимог, які будуть розглянуті в роботі. Незважаючи на це, велика практична цінність тестового методу не викликає сумнівів і красномовно підтверджується зарубіжною і вітчизняною практикою його застосування. В системах освіти багатьох країн, наприклад, поширені стандартизовані загальнонаціональні тести, тестування за якими набули характеру обов’язкових. Як метод вимірювання, тестування має також велике теоретичне значення, яке важко переоцінити для педагогічної науки, в якій дослідження часто ведуться на якісному рівні.

Нарешті, певної досконалості тестовий метод набуває у вигляді комп’ютерного тестового контролю результатів навчального процесу. Комп’ютерний тестовий контроль є важливою складовою нових інформаційних технологій навчання, які поступово і невідворотно втілюються в педагогічну практику і зараз є символом прогресу в ній.

Отже, щоб уникнути вищезгаданих недоліків, слід дотримуватися загальних вимог до складання тестових завдань.

Не завжди питання комп’ютерного тестування зможуть перевірити творчий рівень знань учня, тому, при максимальною оцінкою за тестування, як правило є 9-10, навіть, якщо учень відповів на усі питання правильно. Щоб вийти на високий рівень учням необхідно виконати додаткові творчі завдання. 

Для створення електронних тестів використовуються спеціальні програмні оболонки, проте можна використовувати офісні програми Microsoft Word. Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Перевагами створення тестів у даних програмах є можливість використання формул, малюнків, діаграм, графіків, схем, відеороликів, флеш-роликів.

На мою думку, найлегший процес створення тестів в Microsoft Excel, оскільки дана програма має широкий спектр засобів для обчислення.

Для створення завдань у вигляді тестів використовуються форми, що дозволяють працювати в інтерактивному режимі. Вони можуть вміщувати елементи керування (поле, прапорець, смугу прокрутки, перемикач, список та ін.), які застосовуються для відображення даних і параметрів, виконання визначених дій, спрощення роботи з формою в цілому. Форму можна налаштувати таким чином, що вона буде захищена і користувач буде мати можливість вводити інформацію тільки у визначені комірки. Крім того, можна також забезпечити перевірку правильності введених даних.

Для створення завдань із вибором однієї правильної відповіді у табличному процесорі Microsoft Excel необхідно виконати таку послідовність дій:

1) створити бланк для тестування;

2) вставити потрібні елементи форми;

3) зв’язати елементи форми з комірками табличного процесора;

4) ввести правильні відповіді до окремого аркуша;

 5) вставити відповідні логічні функції, що дозволяють оцінити правильність відповіді користувача на запитання;

6) захистити форму.

Пропоную приклади тестів з використанням різних форм.

Рисунок 1. Приклад тестів з використанням Лічильника.

1

Рисунок 2. Приклад використання тестів з Перемикачем.

2

Рисунок 3. Приклад використання тестів з Прапорцем

3

Рисунок 4. Приклад використання тесту з елементом Поле зі списком

4

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Бойко М.В. Тестування // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007.–№ 8. – С. 25–29.
  2. Богуцька О.О. Тести своїми руками /О.О. Богуцька. – Мала Виска, 2011.–37с

 

 

 

Comments

  1. Дякую, пані Оксано, за цікаву статтю. Даний вид роботи дає змогу вдало розподілити час на уроці: перевірка вивченого матеріалу, засвоєння нових знань, звернути увагу на недоліки, прогалини у знаннях учнів, застосування теорії на практиці.Візьму  до уваги.

Залишити відповідь