КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

PilguyКОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Пільгуй Наталія 

 Пропонується модель роботи з учнями на уроках інформатики в контексті оволодіння сучасними методами наукового пізнання, пов'язаними з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

 

Учитель готується до хорошого уроку все життя…

Василь Сухомлинський

Пріоритетом розвитку освіти в Україні є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. [1]

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій, специфіки перебігу навчального процесу.

Комп’ютер стає невід’ємним компонентом навчальної діяльності на уроках для всіх учасників цього процесу. Тому додатковою метою такого комп’ютерно-орієнтованого уроку, окрім основних цілей, стає навчання новому методу навчальної діяльності. Головною особливістю такого уроку є переформатування джерела інформації на уроці – діалог вчителя з учнем відбувається через комп’ютер, який виступає в ролі третього компоненту навчання, індивідуального для кожного (бажано!) учня. Комп’ютер стає не тільки об’єктом навчання, а й знаряддям.

Практика свідчить, що провідна роль учителя зберігається і навіть посилюється і за умов комп’ютерно-орієнтованого навчання, а комп’ютер у всіх випадках залишається надійним і ефективним засобом діяльності вчителя і учня. Використання комп’ютера разом з методично-доцільними педагогічними програмними засобами дозволяє вдосконалити стиль та прийоми роботи вчителя за рахунок перекладання на комп’ютер рутинних операцій і забезпечення вчителеві творчого підходу до розв’язання завдань навчання і виховання. [2]

В таких умовах вчитель сам визначає стиль та методику подання навчального матеріалу, закріплення і контроль знань, конкретний зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання. При цьому враховується як уподобання самого вчителя, так і специфічні умови навчального процесу, індивідуальні особливості учнів і класного колективу.

В своїй практичній діяльності використовую створену мною модульну (окремо для кожного класу) СИСТЕМУ електронного навчального середовища «HelperINF», або ПОМІЧНИК навчання інформатики.

Ця Система, яка встановлена на кожному комп’ютері класу, допомагає ефективно та комфортно, з найменшими тратами часу використовувати комп’ютеризовані дидактичні засоби навчального процесу, як одного з найважливіших інструментів у роботі вчителя інформатики. Складові цієї розробки можуть бути застосовані на всіх етапах уроку для всіх учасників навчального процесу.

Кожний модуль системи  – це навчальний пакет даних, який складається з документів різного формату та мультимедійних додатків, має гіпертекстову структуру.

Враховуючи специфічні особливості комп’ютерного класу (вік комп’ютерів майже 10 років), останні розробки цієї Системи – спрощені. Як приклад, Система навчання інформатики – «7 клас ПОМІЧНИК», фрагмент головної веб-сторінки представлений на малюнку 1.

Малюнок 1

Малюнок 1.  Фрагмент головної веб-сторінки системи навчання інформатики "7 клас ПОМІЧНИК"

Головна сторінка Системи «7 клас ПОМІЧНИК» створена у MS Word та збережена як веб-сторінка, доступна в будь-якому браузері. На ній в табличній формі сформовано розширене календарно-тематичне планування (згідно навчальних програм) з зазначеними датами та темами до уроків, практичних, тематичних, контрольних робіт. Додаткові стовпці – це Презентації, Перевірка знань (включає паперові та електронні тести, роботу з картками, кросворди, контрольні роботи тощо), Практика (містить розробки практичних робіт, посилання на вправи та завдання з використанням комп’ютера), Домашнє завдання, Додатки (відкриваються зразки та матеріали до виконання робіт, додаткова інформація, додаткові завдання для успішних учнів).

З цієї сторінки можна відкрити відповідний електронний підручник у форматі PDF, для окремих класів – електронний журнал відвідування та оцінювання учнів класу в форматі MS Excel (з наперед встановленим автоформатуванням даних та заданими формулами й функціями для аналізу навчальних досягнень).

Вся дидактика систематизована у відповідних до тематики папках. Завдяки гіперпосиланням система вирізняється динамічністю, в той же час – автономністю у використанні. Модульна архітектура системи дозволяє вчителю вносити доповнення, корективи, трансформувати змістовні фрагменти в будь-який час, використовуючи можливості локальної мережі кабінету інформатики, друкувати потрібний матеріал на паперові носії. Формат головної веб-сторінки не дає можливості учням помилково вносити до неї зміни.

В процесі навчання та апробації Системи «HelperINF» мною встановлено найбільш значущі фактори активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів: розвиток мотивації, посилення інтересу до способів придбання знань; розвиток мислення; індивідуалізація і диференціація навчання, розвиток самостійності; підвищення наочності навчання; оволодіння сучасними методами наукового пізнання, зв'язаними з використанням комп'ютерів; розширення кругу предметних завдань; спрощення і збільшення швидкості введення інформації.

Література.

 1. Національна доктрина розвитку освіти. м. Київ. 17.04.2002 р. Указ Президента України № 347/2002 (розділ ІХ, п.19).
 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики (в 3-х частинах). Ч. І:. Загальна методика навчання інформатики: Навчальний посібник/Київ: «Навчальна книга», 2002. – 256 с. (стор.150).

 

Comments

 1. Дякуємо Вам за цікавий,  а саме головне – корисний педагогічний досвід. Дійсно, Ваша клопітка праця є гарним "помічником" на уроках і Вам, як вчителю, і Вашим учням. Шкода, що не кожен педагог має змогу використовувати ІКТ технології на своїх уроках. Бажаю успіхів, творчого натхнення, та високої результативності у подальшій роботі. 

  1. Дякую за оцінку! Розділяю з Вами занепокоїння щодо дефіциту можливостей для багатьох педагогів використовувати (як я розумію) комп'ютерну підтримку, а отже й ІКТ, на уроках. Але мій досвід може стати в нагоді всім вчителям для систематизації електронної дидактики, якої з роками у кожного накопичується велика кількість.  

 2. Величезне дякую автору за корисну інформацію та досвід роботи! Адже завдяки такій особливій системі навчання, заняття з учнями можуть проходити максимально ефективно!  Дуже важливо те, що учні не можуть помилково вносити зміни до цієї системи, це дає вчителю впевненість в тому, що матеріал буде відповідати дійсності!

 3. Дякую Наталія Леонідівна за дуже цікаву інформацію та дуже гарну ідею, щодо систематизації навчального матеріалу та ефективного його використання на уроках. Поділіться, будь-ласка, основні папки з матеріалами розміщуються на головному ПК, а потім через мережу розповсюджуються на інші?  

  1. Дякую за Вашу оцінку мого досвіду! Стосовно основних папок: весь пакет (окремий для кожного класу) встановлюється (копіюється) на кожний комп'ютер класу у відведену папку, яка має доступ через локальну мережу. При потребі коригування або внесення змін та доповнень (матеріал для змін готується попередньо на власному ПК) наступні дії виконуються через мережу в "ручному режимі".   

  1. Будь-ласка, використовуйте та звертайтесь в разі потреби. Моя скринька: pokrovo4ka@mail.ru

   Хочу зауважити, що створити таку Систему потребує затрат часу та витримки, але воно того варто!!! Бажаю успіхів і задоволення від отриманого результату!

 4. Шановна Наталія Леонідівна!  Щиро вдячні за  поширення  передового, дійсно корисного досвіду! Бажаємо гарних ідей та творчого втілення їх у подальшоій Вашій праці!

  1. Дякую за оцінку, яка стимулює для подальшого розвитку. Нажаль, на даний час нові ідеї важко впроваджувати, як я зауважувала в статті: солідний вік ПК та наявність (точніше – відсутність) Інтернету. Маю надіє на покращення відповідних умов, тому – і надалі працюємо заради дітей та їх майбутнього.

Залишити відповідь