ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ

ProshaІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ.

Проша Антоніна 

В тезах розглядається можливість інтенсифікувати навчально-виховний процес на уроках трудового навчання в умовах браку часу та зважаючи на вимоги нормативних документів мінімізувати його витрати на викладення теоретичного матеріалу.

Трудове навчання – це предмет, зміст якого в новітніх умовах постійно змінюється, адже стрімкий розвиток техніки, різноманітного програмового забезпечення є однією з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства.

Школа зараз по-справжньому стала значущим життєвим простором дитини: тут вона не готується до життя, як вважали раніше, а повністю живе. Тому сьогодні головною вимогою часу є пошук нової філософії виховання дітей та юнацтва. Сучасна шкільна освіта повинна готувати молодь до самостійного життя через творчу діяльність. Сьогодні країні потрібні люди різних професій, але все частіше ми говоримо, що кожен у своїй професії має бути творчим. Сучасне соціальне замовлення школі полягає зовсім не в підготовці виконавців, а у вихованні творців, мислителів.

Водночас стрімкий технологічний розвиток сучасних галузей промисловості, засобів виробництва вимагає якісно нової підготовки фахівців, які вільно орієнтуються в сучасному динамічному світі інформаційних технологій і здатні швидко реагувати на постійні зміни виробничих процесів.

Це завдання безпосередньо стосується викладання предмета «Трудове навчання» і вимагає від педагогів активної розробки нових практичних методів упровадження ІКТ у навчально-виховний процес.

За останні десятиліття проведено низку наукових досліджень із проблеми впровадження ІКТ, зокрема мультимедіа, в навчальний процес, серед яких слід відзначити дослідження В.Бикова, Р.Гуревича, М.Жалдака, М.Деркача та ін.. науковці вважають, що засоби мультимедіа виступають як принципово нові засоби навчання з широкими дидактичними можливостями організації навчального процесу: вони значно покращують можливості подання навчальної інформації, підсилюють мотивацію навчання, пізнавальну активність і самостійність учнів. Системне застосування сучасних технологій в освіті сприяє інтенсифікації навчання та робить його для учня більш цікавим, зрозумілим, наочним. [1,2,3]

Добрі результати під час викладання трудового навчання  дають різні види візуалізації: візуальна уява, візуальне мислення, візуальне сприйняття. З метою візуалізації навчання як способу його інтенсифікації, можна створювати візуальні ряди електронних ілюстрацій до уроків, об’єктів праці, фотогалереї, фотовиставки, віртуальні екскурсії, використовувати відеоролики, що відтворюють перебіг технологічних процесів обробки різних матеріалів і виготовлення виробів. Наприклад, підчас вивчення у 5 класі теми «Культура споживання їжі. Етикет за столом» можна використовувати електронні ілюстрації сучасного кухонного посуду, кухонного інвентарю, столового посуду і приборів, столової білизни, сервірування столу, а також відеоролики «Етикет за столом», «Правила сервірування столу», що сприяє активізації пізнавальних інтересів учнів, формуванню їх естетичних смаків.

Одним із ефективних видів візуалізації навчання є віртуальні подорожі та екскурсії, під час яких учні можуть на власні очі побачити процеси виробництва різних конструкційних матеріалів, виробів тощо, які не можуть побачити в реальному житті з низки різних причин.

Інтенсифікує процес навчання і використання фото колекцій – музейні зразки старовинних видів техніки, вироби відомих майстрів минулого і сучасності, фотогалереї музейних експонатів – візуальні матеріали для уроку, що містять фото- і текстову інформацію.[6]

Одним із ефективних видів інтенсифікації навчального процесу є відеофільми і їх фрагменти, які демонструють технологічні процеси, що вивчаються в трудовому навчанні. Для використання на уроках можна дібрати ряд навчальних відео про виготовлення натуральних і синтетичних волокон, тканин, посуду, сірників тощо.

Окремо хочеться сказати про можливості використання відео уроків, які навчають базовим елементам різних технологій, наприклад технології виконання основних елементів в’язання гачком. У 2015/2016 навчальному році 7 клас почав працювати за новою програмою, якою на вивчення трудового навчання передбачено 1 година на тиждень. За цей час дуже складно навчити кожну дитину виконувати базові елементи в’язання. В такій ситуації добрі результати приносить самостійне навчання учнів за відео уроками. Цей матеріал вчитель може розмістити на своєму сайті чи блозі і дати завдання учням опрацювати його до уроку. В такому випадку на уроці можна буде сформувати три групи: 1 – учні які добре навчились виконувати елемент в’язання, що вивчається на уроці; 2 – учні, які мають початкові навички плетіння гачком і потребують додаткової консультації; 3 – учні, які не мають навичок із плетіння гачком. Тоді під час уроку учні, що входять до першої групи можуть виконувати роль консультантів для учнів другої групи, а вчитель навчатиме учнів третьої групи. Такий прийом дозволяє не втратити інтересу до навчання учням, які знайомі з темою, що вивчається на уроці, а найголовніше, на мій погляд, навчити кожного учня, який не володіє необхідними вміннями і навичками. В такій ситуації кожен учень класу на кожному уроці переживає ситуацію успіху, що підвищує самооцінку дитини, її мотивацію до навчання.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Гуревич Р.С. Нові інформаційні технології на уроках трудового навчання / Р.С.Гуревич //  Молодь і ринок / наук. Журнал – Дрогобич: 2006, №6. – С.14-19.
  2. Гуревич Р.С. Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання / Р.С.Гуревич // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №2. – С.6-10.
  3. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і вузі / М.І.Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі / 3б. наук. пр. – Київ. пед. ін.-т імені М.П.Драгоманова / відп. ред. М.І. Шкіль. – К.,1991. – С.3-16
  4. Лещук Р.М. Використання відеоматеріалів для ефективності вивчення теоретичного матеріалу / Р.М.Лещук // Трудове навчання в школі. – 2011. – №11 (35). – С.7-10.
  5. Лещук Р.М. Оптимізація навчально-виховного процесу за допомогою ІКТ / Р.М. Лещук // Трудове навчання. – 2013. – №10 (70). – С.4-10.
  6. Олексієнко К. Візуалізація трудового навчання як спосіб інтенсифікації навчання. Із досвіду роботи / К.Олексієнко // Трудове навчання. – 2014. – № 8 (80). – С.12 – 27.

Залишити відповідь