ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

GivitskayaФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Живіцька Світлана 

У публікації представлений досвід застосування базових сервісів Google в роботі учителя іноземної мови. Організація середовища мережевої взаємодії між учасниками навчального процесу на базі цих сервісів та використання під час підготовки домашніх завдань сприяє формуванню пізнавальної самостійності учнів.

 

Утворення глобального інформаційного простору забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів й послуг. Відкриття таких нових можливостей вимагає від освітян пошуку ефективних методів і засобів навчання, розробці методичних систем, технологій викладання, підвищенню дієвості навчання загалом. Тому, актуальним завданням, яке стоїть перед школою сьогодні, є забезпечення формування пізнавальної самостійності учнів, що виявляється в їхній здатності до самоорганізації, самовиховання та самоосвіти зокрема.

Пізнавальну самостійність науковці визначають як один із видів самостійності, яку можна розкрити через вмінням сприймати інформацію, самостійно створювати нову проблему та розв’язувати її власними силами (П. Блонський, Д. Богоявленська, В. Буряк, Д. Вількєєв, Є. Голант, М. Данилов, М. Махмутов, В. Онищук, Н. Половникова, О. Савченко та ін.), а також як свідому мотивованість дій, їх обґрунтованість, здатність людини бачити об’єктивні підстави для того, щоб діяти відповідно до власних переконань (І. Бех, Ю. Дмитрієва, М. Кухарев, А. Матюшкін, А. Смирнов, С. Рубіштейн та ін.) [1, с. 157].

Метою даної роботи є опис основних можливостей сервісів Google, що допоможуть розв'язати проблему формування пізнавальної самостійності у процесі навчання іноземної мови.

Сервіси Google – це широковідомий безкоштовний набір он-лайнових програмних засобів: поштовий сервіс Gmail, блог-сервіс Blogger, Google Календар, хмарне сховище Google Диск, сервіси по створенню таблиць, документів, презентацій, сайтів (Документи, Таблиці, Презентації тощо) й Google Перекладач. Важливим у цих сервісах для діяльності вчителя є можливість спільної роботи учнів: у режимі реального часу відслідковувати будь-які зміни, що були внесені у документ, залишати коментарі, виправлення, використовувати чат. Можна стверджувати, що це є ефективним інструментом для групової роботи із текстом і над помилками. [2, с.120].

Для організації середовища мережевої взаємодії між учасниками навчального процесу можна створити блог на базі сервісу Blogger.  У постах блогу розміщуються навчальні матеріали, інструкції, завдання для учнів та посилання на корисні ресурси. Взаємодія між учнями, учителем і батьками реалізується через коментарі. Ця модель передбачає організуючу й координуючу роль вчителя та колективну й індивідуальну діяльність учнів, спрямовану на досягнення результату (виконання домашнього завдання, участі у проекті тощо).

Планування та організація часу особливо важливі під час реалізації навчальних проектів, і для цього зручно використовувати Google Календар. За допомогою сервісу простіше відстежити усі важливі події, формувати розклад роботи у проекті, призначати заходи і розсилати запрошення.

За допомогою Google Форми можна легко створювати опитувальники, вікторини, анкети. Підходить для організації засобів діагностики і моніторингу виконання домашнього завдання та самостійної роботи на уроці.

Сервіси Google Диск надає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Для навчальної діяльності найбільш цікавою є можливість форматувати і редагувати текстові документи у режимі он-лайн. Таким чином утворюється спільна електронна дошка, на якій публікується результат сумісної роботи учнів та вчителя. Також учитель має можливість вести електронний журнал у Google Таблиці, публікувати текстові файли у Google Документи і презентації у Google Презентації.

Усі описані вище застосування Google сервісів будуть ефективні при викладанні майже будь-якої навчальної дисципліни, а Google Перекладач створює додаткові можливості саме у вивченні іноземних мов. Цей он-лайн додаток надає можливість перекладати невеликі фрагменти тексту і прослухали правильну вимову обраного слова.

Специфіка навчання іноземних мов полягає ще й в тому, що в цьому процесі передбачається, насамперед, формування мовленнєвих навичок і розвиток мовленнєвих вмінь, а не засвоєння знань у чистому вигляді. Для того, хто навчається, мовна знакова система значуща не лише тим, що вона представляє об’єкти дійсності, але й власне сама. [3, с. 80].

Широке застосування оригінальних аудіо- та відеозаписів із супровідними титрованими рядками, які зорово відбивають на екрані або іншомовні висловлення, або ж їх переклад, дає можливість ефективно реалізувати в практиці навчання такого основоположного дидактичного правила як принцип наочності.

Он-лайнові та оф-лайнові матеріали, які Сервіси Google представляють для користувача, дозволяють самостійно перевіряти правильність виконаних вправ, не покидаючи простору, застосовувати найрізноманітніші банки даних, енциклопедичні та довідкові видання, діставатися до носіїв мови, незважаючи на відстань і час.

Також дуже важливим є те, що учень може опрацювати навчальний матеріал у відповідному на його розсуд темпі та режимі (одноразовий або багаторазовий перегляд, призупинення, повтори, перегляд і прослуховування разом з титрами або без них, тощо).

Мультимедійні засоби навчання об’єднують позитивні властивості візуальних та вербальних засобів завдяки властивій їм універсальності та реалізують їх з безумовно більшим ефектом. Усі Google сервіси виглядають простими, але при цьому можна створити невелику презентацію за допомогою Google Презентації, спільно редагувати текст на уроці за допомогою Google Документи, опублікувати домашнє завдання у Blogger, провести опитування у Google Форми, поставити термін виконання завдання у Календарі Google і настроїти повідомлення, щоб усім учням на пошту приходили нагадування про необхідність виконати домашні завдання. Безкоштовні сервіси Google – це простий варіант для тих вчителів, хто бажає використовувати ІКТ у навчальному процесі, бо для автономної роботи із цими сервісами достатньо персональних акаунтів учителя і учнів.

Наступним кроком використання ІКТ у навчанні має бути впровадження Google Apps for Education у школі в цілому. Сервіси Google Apps for Education – це набір сервісів Google (поштовий сервіс Gmail, хмарне сховище Google Диск, сервіси по створенню таблиць, документів, презентацій, сайтів), але доступні вони у домені .edu. При створенні шкільного акаунта в Google Apps for Education користувачі отримують солідні гарантії безперебійної роботи і додаткові бонуси: доступ до системи управління навчанням Google Classroom та додатковий дисковий простір у Gmail та Google Диск.

Отже, цілеспрямоване й кваліфіковане застосування сервісів Google у навчанні іноземних мов значно підвищує ефективність навчального процесу і забезпечує формування лінгвістичної та комунікативної компетенції учнів за рахунок доступності і комунікативно-лінгвістичної спрямованості процесу навчання та сприяє формуванню пізнавальної самостійності школярів.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Шляхи формування пізнавальної самостійності учнів / Н.М. Щербакова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки.-2013.-№ 1.-С. 156-159.

 2. Яцишин А.В. Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти / А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – № 19. – С. 119-126.

 3. Петрова О.Б., Попова Н.О., Акавець І.В. Застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов як реалізація основних дидактичних принципів / Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії / Збірник статей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Харків, ВД “ІНЖЕК”, 2012. – С.78-87.

 

 

 

 

 

 

Comments

 1. Шановна Світлано Юріївно, дякую за цікавий матеріал. Згодна з Вами, що Google Apps for Education є дуже корисним застосунком. Я спробувала використовувати Google Disk при організації роботи методичного об'єднання і це виявилося дуже вдалою ідеєю.

 2. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за дуже змістовний матеріал.На мою думку цілеспрямоване використання навчальних комп’ютерних програм зможе забезпечити повне занурення учнів у середовище англійської мови, що сприятиме розширенню і поглибленню комунікативної та соціокультурної компетенції учнів.

 3. Дякую за актуальну та корисну інформацію. Сервіси Google  на сучасному етапі навчання учнів вже є невід'ємними  помічниками, що оптимізують процес навчання та роблять його більш цікавим та пізнавальним.

 4. Шановна Світлана Юріївна, щиро вдячна за цікавий та змістовний матеріал. Використання сервісів Google на уроках англійської мови дадуть можливість учителю підвищити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови та півищити продуктивність самого уроку, а тако ж  стануть у нагоді  під час проведення проектної діяльності.

 5. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за актуальну і користну інформацію. Згодна, що використання сервісів Google у навчально-виховному процесі сприяє адаптації вчителя в інформаційному суспільстві та є невід'ємною умовою формування інформаційної культури учня.

 6. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за актуальну і корисну інформацію. Згодна, що використання сервісів Google у навчально-виховному процесі сприяє адаптації вчителя в інформаційному суспільстві та є невід'ємною умовою формування інформаційної культури учня.

 7. Шановна Світлана Юріївна! Дуже корисна та своєчасна стаття. Дійсно, використання інтернетресурсів є вимогою сьогодення, а розвиток пізнавальної самостійності  та  свідомої вмотивованості навчання учня є і залишається одним з найважливіших завдань вчителя.Наша школа долучилася до впровадження Google Apps for Education  в школі в цілому , тож сподіваємося на підвищення ефектиіності  формування та розвитку мовленнєвих умінь та навичок.

 8. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за корисну та актуальну інформацію. Дійсно, сервіси Google дозволяють вчителям та учням більш ефективно взаємодіяти, навчати та навчатися. 

 9. Спасибi Вам за цiкаву iнформацiю!У наш час все доречнiшими,а подекуди просто необхiдними стають використання мультимедiйних засобiв.

 10. Шановна Світлано Юріївно! Дякую за актуальну та корисну публікацію! Застосування базових сервісів Google дійсно сприяє розвитку пізнавальної самостійності учнів, підвищує ефективність навчального процесу і забезпечує формування лінгвістичної та комунікативної компетенції учнів.
   

 11. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за пізнавальну та корисну статтю. Справді, дуже зручно використовувати хмарні сервіси Google для підвищення мотивації та активизації пізнавальної діяльності учнів. Я, наприклад користуюся Google Docs для проведення веб квестів та ведення блогу. Наш колегіум долучається до системи Google Apps for Education, сподіваємось на гарні результати. 
   

 12. Шановна Світлана Юріївна! Дякую за цікаву статтю, Ця стаття з одного боку – пізнавальний матеріал , з іншого – нагадування про те, що ми живемо у новому вимірі в сфері освіти , і ми разом з учнями маємо повертатися до сучасних засобів навчання і , можливо,  не відставати від своїх учнів, а випереджати їх, мотивувати до навчання та зростання.

 13. Дякую за корисну iнформацiю!Цiлком згодна з вами,що кваліфіковане застосування сервісів Google у навчанні іноземних мов значно підвищує ефективність навчального процесу.

 14. Шановна Світлана Юріївна! Ви вчитель,який іде вперед і відкриває ,не тільки  для себе, все нові й нові далечіні ! Зацікавлювати – такий педагогічний принцип Вашої роботи! Чудова  пізнавальня стаття! Дякую! 

Залишити відповідь