ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ, ЩО ДОПОВНЮЮТЬ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ»

SergienkoS

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ, ЩО ДОПОВНЮЮТЬ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ»

Сергій Сергієнко

У дослідженні йдеться про використання допоміжних засобів навчання фізичної культури та «Захисту Вітчизни», зокрема популярні електронні освітні сервіси, slide.ly, thinglink ,  можливості використання відеоредакторів (на основі ресурсу youtube), широкий спектр сервісів google  тощо.

 

Одна з тенденцій розвитку сучасного суспільства – інформатизація освіти, яка є обов'язковою умовою підготовки конкурентоздатних, фізично та психологічно здорових членів суспільства.

Тільки володіючи достатнім рівнем технологічної підготовленості та інформаційної культури, вчитель фізичної культури здатний адекватно діяти в освітньому просторі, орієнтуватися в проблемних ситуаціях, знаходити раціональні способи їх вирішення.

Учені відзначають, що застосування інформаційних технологій, зокрема електронних сервісів,  в освіті сприяють:

1) удосконаленню стратегії відбору форм та методів навчання в умовах інформаційного суспільства;

2) розширенню видів навчальної діяльності за умови реалізації сучасних технологій (комп’ютеризоване навчання, зокрема під час вивчення «Захисту Вітчизни» використовуємо електронний ресурс https://sites.google.com/site/zahist56/video);

 3) оволодінню учнями  вмінням самостійно здобувати нові знання, використовуючи  імітаційні моделі об'єктів, процесів і явищ (електронні ресурси з вогневої підготовки, тренажер «Збирання автомата»: http://vogneva.ho.ua/?p=5 ; тести «АК-74», «Устави»: http://school56.klasna.com/uk/site/test.html ).

Досвід роботи в школі свідчить, що найбільш оптимальними електронними сервісами під час викладання фізичної культури та «Захисту Вітчизни» є такі освітні ресурси:

  • outube. Навчальні фільми відображають основні теоретичні положення предметів мого циклу. Доцільно використовувати навчальні фільми як компонент більш широких проектів – мультимедійних навчальних систем. Варто пам’ятати, що урок фізкультури – це передусім руховий урок, тому відеофрагменти на таких заняттях – лише нечисельні елементи. Так, використовую навчальні фільми циклу «Збройні сили України»: https://www.youtube.com/watch?v=zjdAhZipss8 ; під час позакласних заходів:«Фізкультура!»(https://www.youtube.com/watch?v=UNy6Dk9R-90).  
  • oogle. Використання google-презентації – це один із найбільш функціональних та ефективних засобів навчання, які використовуються під час проведення вступних уроків, позакласної роботи з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». Презентації значно розширили можливість наочного супроводу теоретичного матеріалу, що в свою чергу підвищило його інформативну ємність. Так, використовую презентацію «Первинний інструктаж на уроках фізичної культури»: https://drive.google.com/file/d/0B7ClGHXFd0gad21XZ052Wmg2R0k/view.
  • lide.ly. Використання цього ресурсу дає можливість створювати ефектні слайд-шоу під час роботи над навчальними проектами, наприклад патріотичного спрямування (предмет «Захист Вітчизни»):       «Військова звитяга та героїчна загибель сержанта ЗСУ Бузуляка Віталія Анатолійовича» (http://slide.ly/view/d246bbb13f8d285b9e3679070f4f615e або https://www.youtube.com/watch?v=l4xObOWETa4).
  •  hinglink. Цей ресурс дозволить створити мультимедійні плакати,  При   наведенні на позначені маркери  може з'являтися будь-який мультимедійний  контент. За допомогою сервісу Thinglink можна створювати різні освітні матеріали,  наприклад: пропаганда здорового способу життя («У здоровому тілі – здоровий дух!»: https://www.thinglink.com/scene/710544619561025538).

Отже, застосування електронних сервісів навчання сприяє підвищенню інтересу до вивчення теоретичних відомостей з фізичної культури та «Захисту Вітчизни», надає заняттям специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також сформувати і деталізувати в учнів нечітко сформовані уявлення про той чи інший предмет вивчення, поглибити здобуті знання.

 

Література

1. Могильна Н. Створення презентацій засобами Microsoft Power Point / Н. Могильна // Інформатика. – 2007. – № 31–32. – С. 28–36.

 2. Основи нових інформаційних технологій навчання: посіб. для вчителів / За ред. Ю. І. Машбиця. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.

 

 

 

Comments

  1. Цікавий матеріал, я собі на історію знайшла змістовний ресурс про війни, щоправда російською мовою. Дякую за статтю.

  2. Цілком згодна, з Сергієм Олександровичем. З використанням інтернет-ресурсів уроки сприймаються по-новому. Така можливість дозволяє зацікавити учнів, викласти значний обсяг матеріалу та отримати позитивний результат. 

Залишити відповідь