ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

VelichkoЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Величко Світлана 

                   Сучасна освіта вимагає сучасного уроку, а відповідно нових методів, форм подання інформації. Вчителі-філологи, потіснивши традиційні методи викладання предмету, розпочали широко використовувати у своїй роботі електронні ресурси: текстографічні, візуальні та звукові фрагменти, on-line комунікації, ресурси для створення навчальних матеріалів Learningapps.org , мультимедіа та інші. Дана стаття дасть можливість учителям української мови і літератури осягнути ефективність їх впровадження у навчальний процес.

         О.І. Руденко-Моргун у своїй статті «Комп`ютерні технології як нова форма навчання» пише, «ми живемо в століття інформаційної, комп`ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа впровадження в наше життя глобальної інформаційної мережі Інтернет. Всі ці нововведення легко й непомітно ввійшли в наше життя: вони широко використовуються майже в усіх професійних сферах й у побуті [3, с. 12].

            Стрімко увійшов комп’ютер у життя та навчальний процес і вчителя-філолога, потіснивши традиційні методики викладання предмету. Електронні ресурси стали ефективним навчальним матеріалом на уроках мови та літератури. Найпоширеніші, звичайно, текстографічні. По-перше, це велика база текстів, яких недостатньо в бібліотеках, підручників, що часто надходять із затримками. Для цього я у своїй роботі використовую електронні бібліотеки:  http://www.ae-lib.org.ua/ – електронна бібліотека світової літератури ; http://lib.com.ua/ – електронна бібліотека;  http://www.chtyvo.org.ua/ – он-лайн-бібліотека україномовної літератури. У процесі вивчення української літератури при підготовці мультимедійних уроків варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти (рекомендовані МОН):

 • pysar.tripod.com — класична українська література;
 • www.poetryclub.com.ua —  сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;
 • poetry.uazone.net — українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;
 • www.lib.proza.com.ua — твори  сучасних українських і зарубіжних авторів;
 • litopys.narod.net —  бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;
 • www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html — зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та інші.

 По-друге, використання ілюстрацій. На екрані комп’ютера досить легко їх представити, а при необхідності роздрукувати. Крім того велике значення мають посилання (гіпертексти) на інші джерела, які також можна відразу використати.

            Широкого застосування набули візуальні та звукові фрагменти уроку (кіно, мультфільми, буктрейлери, відеоролики та інше). На файлообміннику YouTube можна знайти безліч цікавих відеосюжетів, які стосуються як окремих персоналій української літератури, так і художніх творів.  Відеофрагменти  можна підготувати (завантажити) завчасно або переглянути прямо на уроці в режимі он-лайн.  Взагалі їх може зробити кожен учитель, якщо він уміє працювати в програмі   Mave Maker чи Pinnacle Studiо, необхідно лише знайти потрібний текстовий матеріал: книги, путівники, картинки, фотографії, відео, іншу інформацію в Інтернеті. На звуковий файл накладаються картинки і відеоматеріали – відеосюжет готовий.  Наприклад, на уроці літератури в 9 класі перед вивченням п'єси І.Котляревського «Наталка-Полтавка» були відібрані відеофрагменти з фінальних сцен двох постановок (фолк-містерії «Наталка-Полтавка» Миколаївського театру драми та музичної комедії та класична постановка Національного театру імені Івана Франка). Прослуховування програмових творів української літератури за допомогою мультимедіа у виконанні майстрів художнього слова стало доступним завдяки аудіофайлам –  прикладам еталонного прочитання твору. У колекції зібрані аудіотвори Т.Шевченка, Л.Українки, Л.Костенко та інших.

         Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості, інтеграції інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація), візуального зображення (відео, фотокартки, картинки), звуку (мова, музика). Імітаційне моделювання з аудіовізуальним зображенням допомагає замість абстрактного опису дати адекватне уявлення про реальні чи, навіть, уявні речі. Застосування мультимедійних проектів «Літературний портрет», до якого входять документи, фото, таблиці, ілюстрації, аудіо та відео фрагменти, скомпоновані відповідно до циклу уроків за розділами чи творчістю окремих письменників є «яскравим, динамічним, результативним, цікавим для учнів, а тому ефективним для засвоєння знань[2, с. 23].

         Застосування відео розповідей, віртуальних екскурсій на уроках літератури дає можливість «проникнути» до певних історичних місць, музеїв: Полтавського державного літературно-меморіального музею П.Мирного, І.Котляревського, Національного музею Т.Шевченка, Чернігівського літературно-меморіального музею заповідника М.Коцюбинського та інших.

         Мною та учнями створено за допомогою програм Power Point, Prezi добірки творчих презентацій за темами: «Давня українська література», «Життя та творчість Т.Шевченка», «Література бароко», блок-теми «Частини мови», «Синтаксис та пунктуація» та інші.

         Але, я вважаю, що навчання буде результативним, коли є практика, тренування. Електронні освітні ресурси дозволяють проводити більш повноцінні практичні заняття – від віртуального знайомства з письменником до роботи експериментальної, проведення перевірки власних знань, умінь, навичок. LearningApps.org – он-лайн сервіс, який дозволяє створити інтерактивні вправи. Мною створено ряд вправ, які можна знайти за даними посиланнями:  http://LearningApps.org/watch?v=pm6t9znhc01,  http://LearningApps.org/watch?v=p4n65o34501.

Для створення дистанційного та перевернутого навчання доречним буде використання сервісу для створення електронної стіни Padlet. Одним із таких уроків, створених на електронній стіні мною є урок за твором Івана Малковича «Із янголом на плечі» http://ru.padlet.com/veli4ko_switlan/sozhkpoud3zc.

         Якщо розділити урок на поетапне застосування електронних ресурсів, то:

 • під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою відео сюжету чи буктрейлера;
 • пояснення нового матеріалу супроводжується презентацією, фотоматеріалами, таблицями, схемами, відео фрагментами тощо;
 • закріплення можна провести із використанням вправ LearningApps.org , on-line тестів, запитань;
 • домашнє завдання подати у вигляді проекту тощо.

Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Для цього легко застосувати різнорівневі завдання.

Стародавнє китайське прислів’я говорить: «Розкажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам’ятаю, дай мені спробувати, і я научуся». Це прислів’я найкраще пояснює нові можливості навчальної діяльності з використанням електронних освітніх ресурсів.

 

 

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Антипова О. Рум`янцева Д. Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку / О. Антипова Д. Рум`яйцева В. Паламарчук // Рад. Школа, 1991. – № 1. – С. 65-69.
 2. Дементієвська Н.П. Морзе Н.В. Комп`ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н.П. Дементієвська Н.В. Морзе // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95.
 3. Руденко-Моргун О. І. "Комп’ютерні технології як нова форма навчання" О. І. Руденко-Моргун // "Іноземні мови в школі". – 2001р. – №2. – С.12.

 

 

Comments

Залишити відповідь