ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

ZlochevskaNatVДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

Злочевська Надія

У тезах розглядаються особливості організації дидактичних ігор з використанням мультимедійних технологій на уроках мови та літератури; принципи та умови організації такої діяльності учнів, яка сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей. Запропоновано опис прикладів навчальних ігор, що значно підвищують ефективність навчання.

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій [1]. Тому формування нової компетентної особистості, готової до активної діяльності, здатної адекватно сприймати та перетворювати отриману інформацію, безпосередньо застосовувати її на практиці неможливе без застосування новітніх освітніх технологій, зокрема, мультимедійних.

 

Сучасному вчителю-філологу вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу. Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

 Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти [4].

 

Поєднуючи у своїй діяльності традиційні форми організації навчання (дидактичні ігри) та сучасні (мультимедійні технології), я на своїх уроках значно підвищила рівень успішності учнів з української мови та зарубіжної літератури. Адже доведено, що дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, урізноманітнюють їх навчальну діяльність, вносять в неї елементи цікавості і як наслідок підвищують рівень успішності учнів. А сучасні електронні освітні ресурси роблять картинку яскравою, динамічною, ближчою до дитини.

 

6 клас. Зарубіжна література. Повість-казка Крістіне Нестлінґер «Конрад, або Дитина з бляшанки».

 

На етапі поглибленої роботи з текстом проводжу літературну вікторину «Впізнай героя». Після правильної відповіді на питання на екрані з’являється ім’я та портрет персонажа.

 

–         Він мав 55 років і двічі на тиждень приятелював з пані Берті. (пан Егон)

–         Вона завжди казала «дитино моя», коли розмовляла сама з собою. (пані Берті)

–         В його медичній довідці засвідчено, що йому були зроблені щеплення проти скарлатини, коклюшу, кору, сухот, тифу, дизентерії, правцю та вісти. (Конрад)

–         Вони були виховані люди і, як належить вихованим людям, утримались від запитань. (пани Рузіки)

–         За сім років, прожиті на світі, вона ще не встигла опанувати всіх тонкощів виховання. (Кіті)

–         Досить стара і досить огрядна жінка. Вона дуже зраділа, що матиме такого доброго учня і з такої далекої школи. (пані директорка)

–         Вона щонайменше тричі за урок казала всім: «Беріть приклад з Конрада». (вчителька пані Штайнц)

–         Тієї ночі вона спала дуже неспокійно, їй снилися страшні сни. (пані Берті)

–         Коли після закінчення робочого дня він піднявся до вітальні й побачив розмальовані стіни, він мало не вмер на місці. (пан Егон)

–         На головах у них були блакитні каски, а на руках сріблясті рукавички. Підперезані вони були сріблястими патронташами, з яких стриміли руків’я сріблястих пістолетів. (фабрична бригада)

–         У неї був маленький носик, а у нього – величезна лисина. (подружжя)

1234

7 клас. Українська мова. Доконаний та недоконаний види дієслів.

 

На етапі закріплення матеріалу пропоную учням інтерактивне завдання, суть якого полягає в тому, щоб розподілити дієслова у дві колонки. За умови правильного виконання з других букв кожного слова складеться закінчення вислову.

321

Гра не повинна домінувати над змістом. Вона повинна сприяти засвоєнню змісту вивченого матеріалу. У процесі гри народжується здатність нестандартно мислити і розширювати світогляд, формувати уміння і навички, необхідні в практичній діяльності. Розвивальні інтелектуальні ігри вчать дітей користуватись вже набутими знаннями.

 

Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.

Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови та літератури поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим.

 

Бібліографія:

 

1.     Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України  № 1392 від 23.11.2011 року.

2.     Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.

3.     Крістіне Нестлінґер. Конрад, або дитина з бляшанки. – К., 1988. – С. 158.

4.     Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг.ред. О.М. Пєхота. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

5.   Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І Пометун. – К., 2003. – 192 с.

 

Comments

  1. Дякую за статтю. Згодна, що у час освітніх технологій учитель має використовувати глибокі предметні знання творчо. 

  2. Дякую! Погоджуюсь цілком з вами, адже сучасний вчитель повинен творчо підходити до підготовки уроку!  Бажаю успіхів у вашій праці!

Залишити відповідь