Категорія: СЕКЦІЯ – 1

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання природничо-математичних дисциплін

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

NagorniyВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

Нагорний Вадим Олександрович

Анотація: У даній статті описано використання ІКТ технологій при підготовці вчителя математики до уроку, а саме – конструювання завдань з наперед визначеними властивостями, наведено один з прикладів використання Maple для розв’язання задачі.

(більше…)

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

ZinovyevВикористання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики

        Зіновʼєв Геннадій

                                                                                                 «Найбільше значення має не те,

що учень використовує  нові технології,

а те, як це використання сприяє підвищенню його освіти». 
С. Ерманн 

        Такий навчальний предмет, як фізика,  покликаний знайомити дітей з навколишнім світом, його законами, новими технологіями. Але вчитель фізики сьогодні має наступний результат:  застарілі прилади, наполовину розукомплектовані, розбиті і перспективу: викинути всі прилади і вивчати фізику з допомогою крейди і ганчірки.

(більше…)

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

PilguyКОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Пільгуй Наталія 

 Пропонується модель роботи з учнями на уроках інформатики в контексті оволодіння сучасними методами наукового пізнання, пов'язаними з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ  РЕСУРСІВ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  ФІЗИКИ

PriymakВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ  РЕСУРСІВ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  ФІЗИКИ

                                                                                        Тамара Приймак

У статті основна увага приділена методиці використання електронних освітніх ресурсів  для вивчення  фізики, показане позитивне практичне значення використання електронних освітніх ресурсів для формування предметних компетенцій учнів при вивченні фізики.

 

(більше…)

УСНИЙ РАХУНОК В ОСВІТНЬОМУ ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩІ МІКСІКЕ

KalashnikOlenaУСНИЙ РАХУНОК В ОСВІТНЬОМУ ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩІ МІКСІКЕ

Олена Калашник

У статті надається інформація про досвід участі школи у конкурсі з усного математичного рахунку Прангліміне, що проводиться на освітньому сайті Міксіке.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ  НА УРОКАХ ФІЗИКИ

KolisnikВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ  НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Василь Колісник

Застосування інтерактивної дошки підвищує ефективність освітнього процесу на уроках фізики. В описаній статті я на підставі власного досвіду рекомендую вчителям-предметникам використовувати інтерактивну дошку на різних етапах уроку, доповнювати матеріал уроку за рахунок інтерактивної колекції «Lesson Activity Toolkit 2.0» програми Smart Notebook .

 

(більше…)

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ, ЩО ДОПОВНЮЮТЬ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ»

SergienkoS

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ, ЩО ДОПОВНЮЮТЬ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА «ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ»

Сергій Сергієнко

У дослідженні йдеться про використання допоміжних засобів навчання фізичної культури та «Захисту Вітчизни», зокрема популярні електронні освітні сервіси, slide.ly, thinglink ,  можливості використання відеоредакторів (на основі ресурсу youtube), широкий спектр сервісів google  тощо.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ.

OshegaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ.

Ошега Зоя

У статті розкривається питання  щодо  використання комп’ютерних програм та електронних засобів навчального призначення у процесі викладання фізики та математики, що значно підвищують якість навчання учнів.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ NEARPOD ТА LEARNINGAPPS НА УРОКАХ ФІЗИКИ

SvetsВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ NEARPOD ТА LEARNINGAPPS НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Швець Анна

У тезах наведено можливості використання он-лайн ресурсів на уроках фізики та використання електронних освітніх ресурсів як аналог інтерактивних форм навчання.

 

(більше…)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Bogenko ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Боженко Юлія

Інтенсивний розвиток інформаційно- комунікаційних технологій веде за собою значні зміни в інформаційному суспільстві, що знаходить своє відображення і в сфері освіти. Кожен висококваліфікований вчитель повинен вміти не тільки використовувати ІКТ на уроках, а й правильно вибирати і застосовувати саме ті технології, які відповідають змісту та меті вивчення конкретної дисципліни та індивідуальним особливостям учнів. На сьогоднішній день досить великої популярності набуває використання методу проектів.

 

(більше…)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ З АСТРОНОМІЇ  

SkorohodiPomichnaМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ З АСТРОНОМІЇ  

Скороход Світлана 

Скороход Тетяна 

У статті описано методичні аспекти використання віртуальних мультимедійних планетаріїв RedShift-6,   Stellarium  і  Celestia на уроках та для поглиблення знань обдарованих учнів з астрономії в позакласній роботі

Уроки астрономії відрізняються складністю, яка полягає в тому, що учні мають вивчати важко спостережувані об’єкти,  з якими неможливо провести  експеримент. Використання мультимедійних астрономічних програм  усуває багато проблем та труднощів вивчення  практичної астрономії.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

KirichokВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

Людмила Киричок

Стаття присвячена огляду деяких електронних освітніх ресурсів, які можна використовувати при підготовці до уроків фізики та математики, а також у позакласній роботі з даних навчальних предметів.

Сьогоднішнє світове цивілізоване співтовариство багато в чому базується на інформаційних та телекомунікаційних технологіях. Під впливом процесу інформатизації складається нова структура – інформаційне суспільство. Активне впровадження технологій інформатизації сучасного суспільства не могло не торкнутися й системи освіти.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  МАТЕМАТИЧНИХ НАУК. ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

FudarВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  МАТЕМАТИЧНИХ НАУК. ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Фудар Наталія 

Окреслено вимоги до складання тестових завдань, висвітлені недоліки та переваги використання електронних тестових технологій у процесі навчання предметів математичного циклу. Наведено приклад використання тестових завдань, роздрукованих на аркушах, та комп’ютерних тестових програм на уроках математики. Подається посилання на сайти та програми, які можна використати для створення власних тестових завдань.

 

(більше…)

ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

SuhovirskayaОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Людмила Суховірська

В статті розкриваються освітні інформаційно-комунікаційні технології, презентується авторський програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка», який є одним з можливих варіантів реалізації ресурсного підходу за допомогою структурування навчального матеріалу з фізики та розробки спеціальних дидактичних матеріалів для контролю та узагальнення знань учнів.

 

(більше…)

ОНЛАЙНОВИЙ ГРАФІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР DESMOS НА УРОКАХ АЛГЕБРИ

ZakernichayaОНЛАЙНОВИЙ ГРАФІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР DESMOS НА УРОКАХ АЛГЕБРИ

Закернична Олександра 

У даній статті розглядається використання графічного калькулятора Desmos на уроках алгебри.

Функції і графіки є однією з основних тем у шкільному курсі алгебри. Вміння будувати графіки функцій є обов’язковим для кожного учня.

 

(більше…)

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

PetcunДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Пецун Альона 

В статті розглядаються означення електронних ресурсів, електронних освітніх ресурсів та завдання, які можна вирішити з їх допомогою. Наведено найбільш ефективні інструментальні середовища, які допоможуть в диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу. (більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

FrosinyakВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Раїса Фросіняк

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для навчальних закладів важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому учень знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці

Завдяки використанню електронних освітніх ресурсів  у навчальних  закладах повинно створюватися нове навчальне середовище, де учні можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює учня до самоосвіти та навчання протягом усього життя.

(більше…)

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.

DusmuradovaЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.

Дусмурадова Людмила

В роботі піднімається питання застосування електронних освітніх ресурсів у навчанні математики.

Інтернет все більше входить в наше життя. В епоху суспільства інформаційних технологій держава зацікавлена в тому, щоб його громадяни були здатні грамотно працювати з інформацією, самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

KrivolapovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Криволапова Валентина

 

Поява і широке поширення електронних освітніх ресурсів дозволяють використати їх в якості засобу навчання і виховання. Комп'ютерні технології навчання надають великі можливості в розвитку творчих здібностей учнів. Перед учителем постає питання вибору засобів і методів навчання з метою забезпечення максимальної ефективності навчання математики.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

MalikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ.

Тетяна Малик

 

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства ХХІ століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація та наукові знання.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних грамотно працювати з інформацією. Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.

(більше…)

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

LuchanovАНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Віталій Лучанов

Одним з можливих шляхів удосконалення навчально-виховного процесу є застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій . Перспективним напрямом застосування ІКТ у процесі підготовки учнів є використання мультимедійних навчальних програмних засобів. На ринку мультимедіа-продуктів пропонуються деякі навчальні програмні засоби з економічних дисциплін, але і досі в економічній освіті повною мірою не вирішена проблема забезпечення електронними засобами навчання процес вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

(більше…)

БІОГРАФІЇ ВІДОМИХ МАТЕМАТИКІВ

LichkoБІОГРАФІЇ ВІДОМИХ МАТЕМАТИКІВ

Олена Личко

         У виступі розглянуто питання вивчення біографічних відомостей математиків через пошукову систему Google, що дає змогу зацікавити учнів до вивчення математики, показано можливості сучасних засобів, мереж та техніки у організації навчально-виховного процесу.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБЛЕНОГО ВЕБ-САЙТУ «МЕХАНІКА В ШКФ»

LazarenkoВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБЛЕНОГО ВЕБ-САЙТУ «МЕХАНІКА В ШКФ»

Дмитро Лазаренко

Розкриті можливості використання інформаційних технологій на прикладі розробленого веб-сайту «Механіка в ШКФ», як невід’ємної частини навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

 

(більше…)

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Kurlova

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Оксана Курлова

 

У статті описано особливості використання електронних освітніх ресурсів під час вивчення математики для активізації пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроках та в позаурочний час.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

KuznetcovaВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Кузнєцова Наталія

 У даній статті йдеться про використання ІКТ на уроках біології, проте, що використання інформаційних технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення біології, розвивати логічне мислення школярів, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити якість їх знань з предмету.

(більше…)

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ТА ПРОГРАМА ELITE PANABOARD НА УРОКАХ ФІЗИКИ

GushinaІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ТА ПРОГРАМА ELITE PANABOARD НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Гущина Ірина 

   У століття технологічного прогресу гостро стоїть питання про максимальне використання інформаційних технологій на уроках. Нинішнє покоління вже живе і думає «на інших швидкостях. Завдяки інформаційним технологіям (ігор, віртуального спілкування через Інтернет та ін) вони не бояться нового, охоче експериментують, тому вчителі змушені гнатися за науково – технічним прогресом. І тут доводиться стикатися з проблемами, в яких є плюси і мінуси. Зрозуміло, вести урок легше, коли на екрані мультимедійного проектора один слайд змінює інший; коли не треба проводити досліди, а за вчителя це віртуально зробить мульти – герої. Але чи ефективно це?

(більше…)

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

AristenkoІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ.

Любов Аристенко,

В статті мова йде про удосконалення системи викладання предметів природничого циклу в сільській школі. Підвищення ефективності уроку та результативності навчально-виховного процесу за допомогою ІКТ.

 « Потрібно, щоб усі учні

вже із самого початку

ясно бачили мету з усіма

 проміжними ланками

й прагнули досягти її »    

Ян Коменський. (більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

YanishinaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Валентина Янишина

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики в школі.

Я завжди задаю собі питання: «Як  зробити урок цікавим і захоплюючим, як перетворити його на годину естетичної насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів до знань?»

 

(більше…)

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

PetrenkoЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Петренко Надія 

Сучасний урок важко уявити без застосування інформаційних технологій. Інформаційні технології  – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому  їх треба активно використовувати  у навчальному процесі. Даний матеріал містить елементи досвіду використання ППЗ та програми Power Point на уроках математики, а також розробки уроків та практичних робіт.

 

(більше…)

ЗАСТОСУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

RetmanЗАСТОСУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

          Ретьман Інна

  Не можна уявити собі по-справжньому освіченої, культурної людини, яка не знає основ географії. Географія розширює загальний світогляд людини, виховує його в дусі гуманізму і патріотизму. Вивчення географії прищеплює любов до Батьківщини, до рідних місць, до природи, доброзичливе ставлення до людей, іншим країнам і народам.            

        Одне із завдань шкільної географії на сучасному етапі полягає не тільки в тому, щоб дати учням основні базові поняття, але і навчити грамотно працювати з різноманітними носіями інформації. [3, с. 2].

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

TroshinskayaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

Трощинська Ольга 

 

Урок – це дзеркало

загальної і педагогічної

культури вчителя,

мірило його інтелектуального

багатства, показник

його світогляду і ерудиції.

В. Сухомлинський

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

GreskoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

А.О.Гресько

Дана стаття містить теоретичні засади щодо використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у процесі викладання математики. У тезах розглядаються особливості використання ЕОР на уроках математики, принципи та умови організації діяльності учнів за сучасними новітніми технологіями, розробка та впровадження яких сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

GromkoВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Людмила Громко

Автором узагальнено досвід використання можливостей інструментів програми динамічної математики у загальноосвітній школі,  проаналізовано функціональні можливості програмного засобу GeoGebra з точки зору інноваційності та перспектив її використання в освітньому процесі. Розглянуто можливість організації «математичного експерименту» для дослідження властивостей геометричних та алгебраїчних об’єктів та виділено клас задач при розв’язуванні яких доцільно використовувати програмні засоби автоматизації побудов та обчислень. Наведено окремі методичні зауваження щодо застосування програм динамічного математичного моделювання та методичні особливості використання інтерактивних математичних середовищ.

Ключові слова: математика, інновації, методика, інформаційно- комунікаційні технології, система динамічної математики, GeoGebra, інтерактивні комп’ютерні моделі.

(більше…)

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ SCRATCH НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

GichkoДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ SCRATCH НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Артем Гичко

У статті показані можливості використання програми Scratch 2.0 при розробці дидактичних матеріалів для уроків природничо-математичного циклу.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

MakarenkoВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Ірина Макаренко

У статті йдеться про особливості застосування віртуальних лабораторій та проаналізовано найбільш вдалі веб-ресурси, які слід застосовувати в навчально-виховному процесі при вивченні природничих дисциплін.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

ZlochevskiyAnMikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Злочевський Андрій

У тезах розглядаються особливості використання електронних демонстраційних матеріалів на уроках географії, принципи та умови організації такої діяльності, запропоновано опис прикладів роботи з використанням мультимедійної підтримки на уроці, що значно підвищує ефективність навчання.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

GoncharukВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Гончарук Віталій 

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.
Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ShulgaВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Шульга Руслан.

Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) є важливим і актуальним питанням для сучасної освіти, яка відкриває можливості не тільки для оптимізації навчання, використання нових форм і методів проведення уроків, а й підвищення мотивації учнів до навчання. Інформаційні й комунікаційні технології дозволяють покращити якісний рівень класних та самостійних занять. Нині в освіті використовуються найчастіше педагогічні програмні засоби (ППЗ) навчального призначення.

Метою виступу є розкриття технологічних підходів організації  оптимізованого процесу навчання хімії з використанням педагогічного програмного засобу «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11 кл.» для загальноосвітніх навчальних закладів з подальшим наданням рекомендацій щодо їх застосування.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ, ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

BondarcukВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ, ЯК ШЛЯХ ДО  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Оксана Бондарчук

У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології та  ефективність застосування комп’ютерних мереж.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ (з досвіду роботи)

ShishkovaВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ (з досвіду роботи)

Людмила Шишкова

Розглядаються основні проблеми та перспективи інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в сучасній економічній освіті. Охарактеризовано основні напрямки застосування ІКТ на уроках економіки. Приділено увагу інноваційній складовій ІКТ. Визначено роль комп’ютера як невідмінної складової сучасної економічної освіти.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

PraviyВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Правий Віктор 

У статті розглянуто застосування освітніх електронних ресурсів для надання фахової допомоги вчителям, директорам, поширення авторської методики викладання, ведення прямих діалогів з авторами підручників, забезпечення зв'язку  між провідними фахівцями по кожному з предметів, методистами, вчителями.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ

KonovalovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ

Коновалова Оксана

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства. Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

TarovikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Таровик Ольга

В статті описано власний досвід використання електронних освітніх ресурсів під час викладання геометрії та алгебри у 8 класі.

Педагогу у всі часи належала важлива роль у суспільстві – не лише давати необхідні знання підростаючому поколінню, а й формувати у дітей позитивні якості особистості. Тому суспільство ніколи не залишалося осторонь, завжди проявляючи інтерес до процесу навчання. Підвищити якість навчання і виховання, зміцнити зв'язок теоретичних знань з практичною діяльністю – це соціальне замовлення нашого суспільства педагогу.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Gryaznova

ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Наталія Грязнова

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій  у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Звідси випливає актуальність даної роботи, яку присвячено використанню електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

                                                                                                                                     Osadchiy ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Осадчий Юрій 

Загально відомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня.

Стаття описує особистий досвід роботи.  (більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ

RizanovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ

Різанова Олена 

У даній роботі йдеться мова про використання електронних освітніх ресурсів, описаний досвід роботи з комп’ютерними тестовими програмами та програмно-методичними комплексами на уроках математики у 5-6 класах.

 

Відмінною рисою сучасного етапу розвитку педагогічної науки є зміна структури та змісту освіти, пов’язана з інформатизацією суспільства в цілому. Нові методи навчання, засновані на активних, самостійних формах оволодіння знаннями та формування компетенцій, витісняють методи, що використовуються традиційною методикою навчання.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ  В  ОСВІТІ

BondarevaВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ  В  ОСВІТІ

Бондарєва Неля

В статті досліджуються аспекти використання комп’ютерних технологій  та можливостей інтернет мережі. Доводиться необхідність застосування нових освітніх технологій у навчальному процесі у зв ’язку з розвитком ІКТ.

Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, мережа Інтернет

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

bondarenkoIrinaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Бондаренко Ірина 

У статті розглянуто можливості використання електронних освітніх ресурсів у процесі формування інформаційної компетентності учнів на уроках фізики.

Загальновизнано, що серед навчальних предметів середньої і старшої школи фізика займає одне з провідних місць. Вона  відкриває фундаментальні закони природи і є  основою сучасної техніки, багатьох сучасних виробництв та технологій.

(більше…)

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

KondratyukФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Юлія Кондратюк

Стрімкі темпи інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему формування інформаційно-комунікаційної компетентності підростаючого покоління, яка сьогодні виступає одним з потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ.

ArkanВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Аркан Катерина 

Великий інтерес учнів до інформатики, комп’ютерів (планшетів, ноутбуків) та їх бажання оволодіти навичками роботи на них спонукає вчителя по новому організовувати процес навчання. В статті розглянуто особливості використання електронних освітніх ресурсів на уроках фізики.

(більше…)