БІОГРАФІЇ ВІДОМИХ МАТЕМАТИКІВ

LichkoБІОГРАФІЇ ВІДОМИХ МАТЕМАТИКІВ

Олена Личко

         У виступі розглянуто питання вивчення біографічних відомостей математиків через пошукову систему Google, що дає змогу зацікавити учнів до вивчення математики, показано можливості сучасних засобів, мереж та техніки у організації навчально-виховного процесу.

 

         01.10.2012 року було затверджено Положення про електронні освітні ресурси. У пункті 1.3 сказано «Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами» [2].     Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим.

Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителів та учнів на уроках, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання [1]. Сьогодення вимагає від суспільства нових знань, умінь, навичок. Ми стаємо свідками того, що учні все більше заглиблюються у комп’ютер. Тому завдання школи, за підтримки батьків, направити співпрацю з технікою на розвиток умінь, навичок роботи із персональним комп’ютером та отримання певної інформації, яку не завжди можна встигнути повідомити на уроці вчителю, чи прослухати реферат учня. Вивчати математику без осіб, які вносили свій вклад у її розвиток, дослідження, відкриття неможливо. Варто звертати увагу на велич робіт відомих математиків, деякі цікаві факти із біографії, наприклад про Піфагора – олімпійця, про фізика Тамма, який математично розвинув кількісну теорію ядерних сил – історія полону у отамана, який виявився розумним математиком, задавши задачу про оцінку зближення ряду Маклорена перших п членів, про Понтрягіна, який у 14 років втратив зір, але однокласники щодня водили його до школи, допомагали у навчанні, як результат – золота медаль та навчання в університеті, дослідження варіаційного числення та інше. Таких прикладів дуже багато, цим захоплюються учні 5-6 класів.

Одним із видів домашньої роботи у моїй практиці стало ознайомлення учнів із біографічними даними відомих математиків. А щоб зацікавити учнів цією справою, використовую пошукову систему Google (зображення).

На сайті виставляю зображення пам’ятника, бюста, тощо відомої постаті у математиці та задаю завдання:

 1. Встановити прізвище ім’я по батькові особи (по можливості – залежно від епохи життя), зображеної на фото та записати у робочий зошит.
 2. Записати роки життя.
 3. Встановити розділи математики дослідження вченим, основні праці.
 4. Вклад у розвиток  науки.

Вперше виконуємо усі разом на прикладі жінки-математика Софії Ковалевської.   Працюємо за алгоритмом:

 • Відкриваємо доступний браузер на комп’ютері
 • Завантажуємо пошукову систему Google
 • У правій верхній частині знаходимо напис Зображення та натискаємо на нього, отримуємо наступний вигляд Google
 • Натискаємо на зображення фотоапарата  
 • Переходимо на вкладку Завантажте зображення – Вибрати файл та завантажуємо файл із зображенням
 • Через кілька секунд з’являється результат пошуку
 • Переходимо на сайт, отриманий у результаті пошуку, я наголошую на сайт  Вікіпедія, та знаходимо інформацію, яка нам потрібна.

При роботі із пошуком потрібної інформації важливо повторювати школярам про необхідність перевіряти інформацію, використовуючи кілька сайтів із отриманих у ході пошуку, про безпеку в Інтернеті, про правила знаходження та отримання інформації.

Під час вивчення математики слід пробуджувати інтерес до науки. Недаремно, кілька десятків років використовується вислів: тим, хто навчає математиці, тим, хто вивчає математику, тим, хто любить математику і тим, хто ще не знає, що він її любить… Для досягнення мети усі засоби гарні, аби приносили результат – бажання вчити математику та знати про її творців.

 

 1. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В. М. Мадзігон та Ю. О. Дорошенко. – К. : Наукова думка, 2003
 2. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12  Положення про електронні освітні ресурси
 3. Журнал Математика в школах України (Календар від «Серенади математиці»)

Залишити відповідь