АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Kurlova

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Оксана Курлова

 

У статті описано особливості використання електронних освітніх ресурсів під час вивчення математики для активізації пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроках та в позаурочний час.

Серед основних вимог які висуваються  до сучасного вчителя, першочерговим згідно Державного стандарту освіти є завдання навчити учнів застосовувати набуті знання та вміння у повсякденному житті. Тому нові підходи до організації освітнього процессу є актуальними та необхідними для реалізації поставленої  мети [1].

У процесі модернізації змісту освіти, вчителю  слід планувати навчально-виховний процес для активізації пізнавальної діяльності учнів. В.О. Сухомлинський писав: «Не обрушуйте на дитину лавину знань, не прагніть розповісти все, що ви знаєте – умійте відкрити перед дитиною щось одне, але відкрити так, щоб шматочок життя грав усіма кольорами веселки» [4 с.163]. Тобто необхідно навчити дитину вчитися, спілкуватися,  працювати у парах, групах, займатися пошуковою дослідницькою, самостійною діяльністю, яка дасть змогу розглянути навчальний матеріал по різному. Використовуючи своєрідні форми і методи навчання,  необхідно мотивувати діяльність учнів та стимулювати їх навчально-пізнавальну активність, застосовуючи індивідуальний підхід.

Основною формою навчання у школі залишається урок. Готуючись до заняття, вчитель добирає  матеріал, який би зацікавлював учнів до вивчення теми, розділу, предмету. Важливим є етап мотивації. Різноманітні відеоролики, презентації, публікації, виготовлені вчителем або учнями захоплюють весь клас і допомагають створити проблемну ситуацію, розв’язання якої дозволяє опанувати навчальний матеріал. Наприклад, якщо перед учнями на дошці записати завдання типу: назвіть три числа, які задовольняють умову 6,3 ‹ х ‹ 6,7, діти з легкістю назвуть 6,4; 6,5, 6,6. А розв’зання такої нерівністі 7,3 ‹ х ‹ 7,4 – викликає у п’ятикласників затруднення. Презентація з елементами анімації, коли до чисел зправа «прилітають» нулі,  допомагає учням знайти необхідні числа і стає цікавим моментом при вирішенні проблеми та поясненні нового матеріалу.

Не секрет, що учні тривалий час проводять у соціальних мережах. Тому вчитель використовує їх для реалізації освітньої мети. Зокрема, спілкування з учнями  в позаурочний час, створення інтерактивних вправ, тестових завдань, форм для діагностики чи перевірки знань, викликають інтерес в учнів. Крім того,  посилання на різні джерела інформації допомагають у вирішенні проблемної ситуації. Такий підхід є актуальним при вивченні нового навчального матеріалу на уроці. Під час дискусії учні обговорюють опрацьований в мережі матеріал.  Окреслити необхідні вимоги, завдання до вивчення теми допомагають розміщення на блозі вчителя інформаційні паспорти навчальних тем. Розроблені учителем враховуючи особливості класу,  їх можна використати при впровадженні елементів  перевернутого навчання або екстрактивного учіння. Дослідниця Т.Чернецька переконує, «що для організації та управління навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогу необхідно впроваджувати попередньо дібраний дидактичний інструментарій, аби з’ясувати, що вихованці знають або думають, що знають з певного питання теми уроку, та вмотивувати їх до свідомого й активного сприймання інформації в процесі «самопідключення» до локального освітньо-інформаційного простору уроку та «скачування» з нього інформації»[5 с.172].

 Інформаційні паспорти згадані вище,  містять наступні пункти:

 • Джерела навчальної інформації;

 • Рекомендації для вивчення теми:

  • Загальна характеристика теми;

  • Поради щодо вивчення теми;

  • Словник нових понять;

  • інформація для запам’ятовування.

 • Додаткові навчальні матеріали (матеріали автора)

 • Самоперевірка знань

 • Творчі роботи

 • Джерела методичної інформації

 • Додаткові методичні матеріали[3 с.5-15].  

На етапі формування і вдосконалення знань умінь і навичок учнів цікавими та корисними є інтерактивні вправи, створені у програмному забезпечені Learning Apps. Використання таких вправ забезпечує інтерактивну взаємодію на уроці і допомагає учням самостійно повторити матеріал вдома. Всі вправи створені учителем розміщені на особистому блозі автора статті, що робить їх доступними для учасників навчально-виховного процесу.

Під час узагальнення і систематизації навчального матеріалу зручним у користуванні для вчителів і учнів є ресурс створення тестових завдань    Майстер-тест, який вбудовується у блоги та сайти. Ресурс дозволяє створювати різнорівневі тести. Після їх виконання результат завантажується у балах  і  відсотках. Один тест може містити завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, слова або встановлення відповідності між кількома елементами, що є актуальним у підготовці до Державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Цікавим є можливість додавати у тести зображення, музикальні файли та відео. Реєстрація на сервісі досить проста: передбачено реєстрацію учнів, що дає можливість побачити повний результат тестування, вказати дату до якої необхідно виконати тест, а також зазначити часові обмеження для виконання тесту. Кожен учень, зареєстрований у системі, може бачити власні результати за всіма пройденим тестами та отримувати завдання від декількох учителів. Учитель, активуючи тест, може відправити його всьому класу або конкретним учням. Список учнів при необхідності  поновлюється.

Під час реалізації проектних технологій знахідкою для учнів і вчителя на етапі представлення результатів стало створення блогу. Блог є одним з найпоширеніших соціальних сервісів і являє собою веб-простір, орієнтований  на організацію персонального інформаційного простору користувача у вигляді журналу[2 с.99]. Так для організації позаурочної навчальної діяльності під час реалізації проекту  створено колективні учнівськи блоги. На блозі вчителя учні знаходять навчальні завдання, довідкову інформацію, коментують матеріали, заповнюють форми. На учнівських блогах дослідники висвітлюють події, працюють над спільними документами, презентують результати власної діяльності.

Електронні освітні ресурси потребують від учасників навчально-виховного процесу додаткових знань умінь і навичок, займають тривалий проміжок часу, але допомагають зробити навчання цікавим, продуктивним, результативним. Оновлення підходів до навчання є закономірною вимогою часу, так як запити суспільства безперервно змінюються. Оволодіння новими освітніми продуктами допоомагає розвиватися і не зупинятися на досягнутому.

Всі зазначені в тексті приклади, можна знайти на блозі автора за посиланнями:

Інтерактивні вправи Learning Apps

Тести (Майстер-тест)

Інформаційний паспорт навчальної теми

Портфоліо навчального проекту

Учнівський блог

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/state_standards/

 2. Литвиненко О. Розвиток інтелектуально-творчих умінь підлітків засобами Web2.0 /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 квітня 2014 р./ О. Литвиненко. – К., 2014. – 218с.

 3. Мала О. Інформаційний паспорт навчальної теми / О. Мала/  Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Інформаційне забезпечення учасників навчально–виховного процесу. – 2011. – №8. – с. 5–15.

 4. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям /В. Сухомлинський. – К.: «Радянська школа», 1977. – 278 с.

 5. Чернецька Т. Сучасний урок: теорія і практика моделювання: [навчальний посібник] / Т.І Чернецька. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2011. –352 с.

Comments

 1. Оксано Михайлівно, дякую за чудову добірку електронних освітніх ресурсів. Думаю, вони стануть в нагоді не тільки матиматикові.

 2. Оксано Михайлівно, дякую за чудову добірку електронних освітніх ресурсів. Думаю, вони стануть в нагоді не тільки математикові.

 3. Оксано Михайлівно, у Вас завжди є чому повчитися, працюйте далі в такому ж дусі. Дійсно, робота на блозі повинна бути не тільки для вчителя, а в першу чергу для учнів. Ваші учні є активними дослідниками та блогерами. Дякую за ідеї.

 4. Стаття є дуже цікавою, запропоновані різні способи використання електронних ресурсів для активізації пізнавальної діяльності на різних етапах уроку та в позаурочний час. 

 5. Дякую Оксано Михайлівно за дуже цікавий матеріал. Дуже гарно розписано про використання Майстер-тест. Я намагалася використовувати, але виникали певні труднощі. Чи можна до вас звертатися за консультацією?

 6. Самовдосконаленню немає меж! Дуже горді тим, що Ви, Оксано Михайлівно, працюєте в Кіровоградському районі, постійно ділитеся власним досвідом. Дякую за корисні посилання, адже навчання із застосуванням інноваційних технологій цікаве і учням і вчителям, а також сприяє підвищенню результативності навчально-виховного процесу.

Залишити відповідь