ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  МАТЕМАТИЧНИХ НАУК. ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

FudarВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  МАТЕМАТИЧНИХ НАУК. ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Фудар Наталія 

Окреслено вимоги до складання тестових завдань, висвітлені недоліки та переваги використання електронних тестових технологій у процесі навчання предметів математичного циклу. Наведено приклад використання тестових завдань, роздрукованих на аркушах, та комп’ютерних тестових програм на уроках математики. Подається посилання на сайти та програми, які можна використати для створення власних тестових завдань.

 

Найактуальніша проблема сьогодення – підготувати учнів до життя в сучасному суспільстві, професійно підготовити їх до умов високорозвиненого інформаційного середовища,  до можливості отримання освіти з використанням найсучасніших інформаційних технологій.  Для цього учням необхідно добре адаптуватися  до мінливих життєвих ситуацій.  Здобуваючи необхідні знання, вміло застосовувати  їх на практиці, творчо і критично мислити, добре усвідомлювати, яким чином придбані знання можуть бути застосовані  до навколишнього середовища; взаємовдосконалюватися інтелектуально, морально  та культурною; розвиватись   фізично; вміти грамотно працювати з отриманою інформацією (уміти збирати її,  аналізувати  та узагальнювати, зіставляти і встановлювати закономірності,   формулювати висновок); а також працювати в різних групах та завжди бути комунікабельними.

Діяльність учнів при цьому оцінити дуже важко, особливо, використовуючи класичну систему оцінювання знань.

У таких випадках  я намагаюся застосовувати більш  гнучку систему оцінювання, використовуючи різні способи.  Застосовую і фронтальне опитування, і колективне рішення задач, і програмований контроль, і самостійні роботи, і взаємоконтроль, і математичний диктант,  і написання конспекту та ін. Але однією із сучасних технологій оцінювання навчальних досягнень учнів є тестові технології – електронні тестові завдання.

Тести – один із засобів перевірки й оцінки результатів навчання школярів. Як вимірювальний інструмент вони використовуються в багатьох країнах світу. Сама практика тестування існує більше як 100 років. Цього було достатньо, щоб накопичити величезний досвід використання їх у різних сферах людської діяльності. Та все ж тести останнім часом одержують усе більше застосування в практиці навчання. Не знаючи  цих технологій, виникнуть труднощі при написанні  зовнішнього незалежного оцінювання  та державної підсумкової атестації.

Слово «тест» походить від англійського «test» – потреба, випробовування, досвід.

Електронні тести – це стандартизовані завдання, за результатами виконання яких судять про знання, уміння і навики учня. Створюючи такі завдання, треба знати основні теоретичні відомості про їх складання та  дотримуватись таких основних вимог:

 • кожне завдання повинно мати тільки одну думку, не вибирати складних тверджень, щоб не ділити формулювання на декілька пунктів;
 • користуюсь чіткою, зрозумілою мовою, не використовую багатозначних понять, слів, які рідко вживаються, сленгу, діалектизму;
 • завдання вибираю реально наближені до предмета, з якого складається рівень знань, вони мають конкретний зміст;
 • невірні  відповіді до тестових завдань підбираю таким чином, щоб вони були правдоподібними, мали реальне відношення до предмета, що вивчається, для того, щоб допустити якомога менше вгадувань.

Важливо, щоб при перевірці навчального матеріалу була повнота охоплення, тобто репрезентативність перевірочних завдань.

Якщо в процесі викладання систематично застосовувати електронні тестування, як кількісний метод виміру, то можна досягти таких реальних результатів навчання як:

 • оперативно і швидко отримати інформацію про засвоєння навчального матеріалу з  теми учнем;
 • підвищити мотивацію учнів;
 • підвищити ефективність навчання;
 • здійснити особистісно-орієнтовний підхід до навчання учнів;
 • ефективно керувати навчально-виховним процесом.

Тести доцільно використовувати при підсумкових перевірочних роботах, охоплюючи весь вивчений курс. Використання тестів на уроках математики, фізики та інформатики як контролю знань дає такі педагогічні результати:

 1. Більш раціонально використовується робочий час на уроці;
 2. Можна охопити більший обсяг начального матеріалу;
 3. Досить швидко встановлюється зворотний зв'язок з учнями і визначається рівень засвоєння вивченого матеріалу;
 4. Тестові завдання  дисциплінують  школярів;
 5. Підвищується  інтерес до предмету.

В своїй роботі  організовую самостійну роботу з елементами тестових завдань, які розроблено за вивченою темою самостійно, а інколи користуюсь тестовими завданнями з  навчальних підручників інших авторів. Оскільки в наш час є доступ до електронного варіанту підручників з предметів, подібне оцінювання на уроці можна проводити в будь-який момент вивчення матеріалу: чи при перевірці домашнього завдання, чи закріпленні вивченого матеріалу, чи узагальненні та систематизації набутих знань тощо. Такі роботи я роздруковую на окремих аркушах, але залишаючи їх в електронному вигляді,  можна швидко і легко видозмінити.

Володіючи навиками інформаційно-комунікаційних технологій, використовую програми для складання електронних тестів, які  можна знайти на сторінці Скрипки Г. В, кафедри «ТІМСО» сайту КОІППО  імені Василя Сухомлинського. В своїй роботі я користуюсь  OpenTest – http://www.opentest.ru/, Майстер-тест –http://master-test.net/uk; Online Тest Рad – http://onlinetestpad.com/; Tests Online – http://tests-online.ru/. Також   тестуючою програмою «Test-W2»,  яка не потребує інсталювання на комп’ютер, тому її достатньо перекинути на комп’ютер разом з папкою, в якій вони знаходяться.

Комп’ютерне тестування має ряд переваг:

 • учні виконують тести індивідуально;
 • певний психічний комфорт для учнів під час тестування;
 • оперативність перевірки знань;
 • швидке одержання результатів і звільнення від трудомісткої роботи з обробки результатів;
 • позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня;
 • контроль великого обсягу навчання;
 • зменшення затрати часу на уроці більше ніж на 40%.

Але, не дивлячись на такий ефективний спосіб перевірки знань, є декілька недоліків комп’ютерного тестування, до яких можна віднести:

 – можливість вгадування правильних відповідей (помилка оцінювання знань);

– немає діалогу між вчителем і учнем (учень не може пояснити, чому зробив так а не інакше, а вчитель пояснити в чому помилка);

– неможливо проконтролювати випадкові помилки, неуважність учня та нерозуміння завдань.

Наше сучасне суспільство   вимагає від педагога новітніх підходів, нових методів та форм роботи з учнями, а  головне завдання вчителя – підвищити інтерес до навчання, зацікавити дитину навчальною і  пізнавальною  діяльністю, спонукати її на самостійне вивчення матеріалу на основі використання електронних освітніх ресурсів.

 

 

Бібліографія

 1. Бойко М.В. Тестування // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 8. – С. 25–29.
 2. Кафедра ТІМСО  Доступ НТТР: http: //timso.koippo.kr.ua/hmura9/vykorystannya-testovyh-tehnolohij-na-urokah-informatyky/.
 3. Колесникова Л.В.  Тестування – метод об’єктивного оцінювання // Математика в школах України. – 2008. – № 33. – С. 7-9.
 4. Кухар Л.О., Сергієчко В.П. Конструювання тестів. Курс лекцій//Л.О. Кухар, В.П. Сергієчко.- Л., 2010.-182 с.
 5. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі // Освіта. – 2002. – №1. – С. 19–21.
 6. Шпак О.Б. Тестування – інструмент узагальнення та систематизації знань учнів  // Математика. –  2007. – № 8. – С. 1-3.

Comments

 1. Наталія Іванівна, погоджуюсь, що використання  електронних ресурсів для створення тестових завдань, допомагає учителю, навчити учнів виконувати тести. Новий Державний стандарт та форма проведення ДПА вимагають від вчителя не лише давати знання, а й навчити учнів їх використовувати. Із перерахованих Вами ресурсів використовую Майстер-тест. У своїй статті наводжу посилання на створені тести. http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/aktyvizatsiya-piznavalnoji-diyalnosti-uchniv-pid-chas-vyvchennya-matematyky-za-dopomohoyu-elektronnyh-osvitnih-resursiv/. Дякую.

 2. Дякую за статтю. Цікаві матеріали та рекомендації. Теж користуюся перерахованими Вами ресурсами. З упевненістю можу сказати, що комп’ютерне тестування має свої переваги та недоліки, але переваг набагато більше. Тож натхнення Вам і подальших успіхів.

Залишити відповідь