Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу

В статті йде мова про використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу.

Використання інтерактивних методів навчанняПерехід освітньої системи України на новій тип, її конкурентоспроможність в європейському і світовому освітніх просторах передбачає формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, матиме необхідні знання, навички й компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях. Особливо важлива роль у цьому належить учителю, який навчає й виховує підростаюче покоління, готуючи його до активної участі в житті.

В.О.Сухомлинський писав: «Справжня школа – це не лише місце чи заклад, де діти відповідно до навчальної програми оволодівають знаннями, вміннями.

Справа у тому, що значна частина учнів не усвідомлює особистої причетності до виникнення та розв’язання екологічних проблем, вони не пов’язують ці проблеми зі своєю життєдіяльністю. Така ситуація спричинена наявністю суперечностей у взаємодії учнів із природою

Такий стан екологічної культури учнів та батьків спонукав мене до вибору проблеми «Роль екологічного виховання в формуванні особистості школяра»,над якою я працюю протягом останніх 4-х років.

Проблема дає можливість реалізувати себе як активну, самодостатню особистість та виховати учня – майбутнього раціонального користувача природних ресурсів, бо, як зазначав В.О.Сухомлинський, «у дитини, яка вихована в умовах дефіциту спілкування з природою, розвивається емоційна глухота, агресивність у ставленні як до людей, так і до об’єктів природи».

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини культури взаємодії з природою.

     Комплексне розкриття проблем охорони природи включає в себе:

–         ознайомлення учнів із природоохоронною законодавчою базою України ,

–         оволодіння знаннями про екологічну обстановку в Україні (бесіди, екскурсії, відео-, телефільми);

 Взаємозв’язок теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій сфері:

–         дослідження учнями досвіду природоохоронної роботи (анкети, інтерв’ю, бесіди, випуск екологічних газет);

–         використання кабінету біології для набуття учнями практичних знань по догляду за рослинами.  Кабінет – галерея кімнатних рослин, де зібрано і систематизовано  понад 250 видів кімнатних рослин;

–         озеленення кабінетів і коридорів

–         догляд за пришкільними ділянками.

Включення екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних     узагальнюючих тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи;

–         Уроки

–         Використання мультимедійних програм, електронних підручників та посібників, мультимедійних презентацій Power Point.

Поєднання аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням з природою:

–         екскурсії

–         конкретна трудова діяльність під час екодесантів — розчищення і прибирання парків;

–         екологічна розвідка околиць,

–         оформлення Червоної книги району,

–         прокладання та оформлення екологічних стежок,

–         польові ігри на природі „Як посадити сад”, «Як розбити квітник»;

Використання проблемних методів навчання:

–         проблемні завдання,

–         евристична бесіда,

–         ситуативні завдання.

  Використання інтерактивних методів навчання і виховання:

Шукаючи більш активних способів навчання, я особливу увагу звертаю на прийоми інтерактивного навчання і дійшла висновку,що запровадження їх у навчальний процес робить його ефективним, так як ставить учнів перед необхідністю мислити,самостійно шукати шляхи вирішення  навчальних завдань. У своїй практичній роботі використовую такі технології :

–         Робота в парах.

–         Робота в малих групах

–         Дружнє коло

–         Мозковий штурм

–         Прес

–         Мікрофон

–         Рольові ігри.

–          «Коло думок»

–         Диспути, дискусії, конференції ,

Ці технології сприяють утвердженню власної позиції учня у класі, школі, за допомогою конкретних справ, пов’язаних з екологією, формують переконання в тому, що до природи треба ставитися відповідально, берегти все живе; розв’язувати екологічні проблеми можна тільки спільними зусиллями, на основі знань законів природи.

    Ігрові форми діяльності:

–         конкурси і турніри на зразок КВК,

–         конкурси-аукціони (на знання якої-небудь теми, пов’язаної з природою);

–         науково-фантастичні проекти з охорони навколишнього середовища;

–         турнір знавців природи;

–         конкурс розповідей про рослини, тварини;

–         вікторини, ігри-екскурсії, пізнавальні екскурсії з іграми.

     Поєднання класної, позакласної і позашкільної природоохоронної роботи (проекти, виховна робота, гуртки, екологічні агітбригади, предметні тижні, висадка дерев тощо).

–                     проектна діяльність. Переконана, що одним із способів вирішення проблеми є проектне навчання, яке використовую в індивідуальних і групових самостійних творчих завданнях. Задум проекту виникає всередині навчальної діяльності як логічне продовження змісту навчального предмету. Девізом проектної діяльності наших школярів є «Знайди проблему і розв’яжи її». Учні залучаються до самостійного прийняття рішень і виконання роботи над проектом. Це дає їм впевненості у собі, це засіб розвитку їх творчих здібностей. Проектна технологія важлива у роботі з обдарованими дітьми. Проекти, над якими працюють діти, різноманітні:

а) загальношкільні та колективні: «Наш парк», «Місто просить допомоги»,

б) групові: «Ми за здоровий спосіб життя»

в) індивідуальні, дослідницькі: «Людина і природа: трагедія чи гармонія?»

–         гуртки;

–         екологічні агітбригади;

–         предметні тижні;

–         ознайомлення з традиціями культури, природокористування нашого народу;

–         екологічні вечори;

–         пропагандистська діяльність: розповіді про природу рідного краю, проведення бесід з молодшими школярами про те, що конкретно і як треба охороняти в природі; складання пам’яток, екологічних анкет, газет, інформаційних листівок.

       Систематична і спланована робота дає позитивний результат. Зріс інтерес учнів до вивчення предмету біологія, учні охоче беруть участь в оформленні кабінету, поповнюючи його рослинами, вирощеними власноруч, із задоволенням працюють на пришкільній ділянці, адже бачать результат своєї праці.

Протягом останніх років мої учні брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі „Колосок”. (18 учнів є переможцями)

 Мої вихованці –  активні учасники шкільних, районних олімпіад, є переможці, а також є учасники обласних олімпіад з біології. 5 випускників обрали професію вчителя біології, більше 20 – стали студентами медичних закладів.

2 роки я керую районним методичним об’єднанням вчителів біології, очолюю школу «Молодого вчителя біології» . У роботі також є чим поділитися. Проводжу відкриті уроки для колег, проблемні семінари, ділюсь своїм досвідом, власними доробками.

     Висновки

             Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Сакалош Людмила Василівна

вчитель біології

Навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу

 

 

Список використаних джерел

  1. В.Сухомлинський.Павлиська середня школа./Радянська школа.- 1977- с.369-377
  2. В.Сухомлинський .Народження громадянина./Радянська школа.- 1977- с.539-544.
  3. В.Сухомлинський .Школа радості../Радянська школа.- 1977.
  4. Асламова Я, Векслярський Р., Комарський К., Пшеничний С. Проблеми та концептуальні ідеї екологічної освіти і виховання в Україні // Ойкумена. — 1994. — №1–2. — С.87–91.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання