Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу

В статті йде мова про використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу.

Використання інтерактивних методів навчанняПерехід освітньої системи України на новій тип, її конкурентоспроможність в європейському і світовому освітніх просторах передбачає формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, матиме необхідні знання, навички й компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях. Особливо важлива роль у цьому належить учителю, який навчає й виховує підростаюче покоління, готуючи його до активної участі в житті.

В.О.Сухомлинський писав: «Справжня школа – це не лише місце чи заклад, де діти відповідно до навчальної програми оволодівають знаннями, вміннями.

Справа у тому, що значна частина учнів не усвідомлює особистої причетності до виникнення та розв’язання екологічних проблем, вони не пов’язують ці проблеми зі своєю життєдіяльністю. Така ситуація спричинена наявністю суперечностей у взаємодії учнів із природою

Такий стан екологічної культури учнів та батьків спонукав мене до вибору проблеми «Роль екологічного виховання в формуванні особистості школяра»,над якою я працюю протягом останніх 4-х років.

Проблема дає можливість реалізувати себе як активну, самодостатню особистість та виховати учня – майбутнього раціонального користувача природних ресурсів, бо, як зазначав В.О.Сухомлинський, «у дитини, яка вихована в умовах дефіциту спілкування з природою, розвивається емоційна глухота, агресивність у ставленні як до людей, так і до об’єктів природи».

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини культури взаємодії з природою.

     Комплексне розкриття проблем охорони природи включає в себе:

-         ознайомлення учнів із природоохоронною законодавчою базою України ,

-         оволодіння знаннями про екологічну обстановку в Україні (бесіди, екскурсії, відео-, телефільми);

 Взаємозв’язок теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій сфері:

-         дослідження учнями досвіду природоохоронної роботи (анкети, інтерв’ю, бесіди, випуск екологічних газет);

-         використання кабінету біології для набуття учнями практичних знань по догляду за рослинами.  Кабінет – галерея кімнатних рослин, де зібрано і систематизовано  понад 250 видів кімнатних рослин;

-         озеленення кабінетів і коридорів

-         догляд за пришкільними ділянками.

Включення екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних     узагальнюючих тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи;

-         Уроки

-         Використання мультимедійних програм, електронних підручників та посібників, мультимедійних презентацій Power Point.

Поєднання аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням з природою:

-         екскурсії

-         конкретна трудова діяльність під час екодесантів — розчищення і прибирання парків;

-         екологічна розвідка околиць,

-         оформлення Червоної книги району,

-         прокладання та оформлення екологічних стежок,

-         польові ігри на природі „Як посадити сад”, «Як розбити квітник»;

Використання проблемних методів навчання:

-         проблемні завдання,

-         евристична бесіда,

-         ситуативні завдання.

  Використання інтерактивних методів навчання і виховання:

Шукаючи більш активних способів навчання, я особливу увагу звертаю на прийоми інтерактивного навчання і дійшла висновку,що запровадження їх у навчальний процес робить його ефективним, так як ставить учнів перед необхідністю мислити,самостійно шукати шляхи вирішення  навчальних завдань. У своїй практичній роботі використовую такі технології :

-         Робота в парах.

-         Робота в малих групах

-         Дружнє коло

-         Мозковий штурм

-         Прес

-         Мікрофон

-         Рольові ігри.

-          «Коло думок»

-         Диспути, дискусії, конференції ,

Ці технології сприяють утвердженню власної позиції учня у класі, школі, за допомогою конкретних справ, пов’язаних з екологією, формують переконання в тому, що до природи треба ставитися відповідально, берегти все живе; розв’язувати екологічні проблеми можна тільки спільними зусиллями, на основі знань законів природи.

    Ігрові форми діяльності:

-         конкурси і турніри на зразок КВК,

-         конкурси-аукціони (на знання якої-небудь теми, пов’язаної з природою);

-         науково-фантастичні проекти з охорони навколишнього середовища;

-         турнір знавців природи;

-         конкурс розповідей про рослини, тварини;

-         вікторини, ігри-екскурсії, пізнавальні екскурсії з іграми.

     Поєднання класної, позакласної і позашкільної природоохоронної роботи (проекти, виховна робота, гуртки, екологічні агітбригади, предметні тижні, висадка дерев тощо).

-                     проектна діяльність. Переконана, що одним із способів вирішення проблеми є проектне навчання, яке використовую в індивідуальних і групових самостійних творчих завданнях. Задум проекту виникає всередині навчальної діяльності як логічне продовження змісту навчального предмету. Девізом проектної діяльності наших школярів є «Знайди проблему і розв’яжи її». Учні залучаються до самостійного прийняття рішень і виконання роботи над проектом. Це дає їм впевненості у собі, це засіб розвитку їх творчих здібностей. Проектна технологія важлива у роботі з обдарованими дітьми. Проекти, над якими працюють діти, різноманітні:

а) загальношкільні та колективні: «Наш парк», «Місто просить допомоги»,

б) групові: «Ми за здоровий спосіб життя»

в) індивідуальні, дослідницькі: «Людина і природа: трагедія чи гармонія?»

-         гуртки;

-         екологічні агітбригади;

-         предметні тижні;

-         ознайомлення з традиціями культури, природокористування нашого народу;

-         екологічні вечори;

-         пропагандистська діяльність: розповіді про природу рідного краю, проведення бесід з молодшими школярами про те, що конкретно і як треба охороняти в природі; складання пам’яток, екологічних анкет, газет, інформаційних листівок.

       Систематична і спланована робота дає позитивний результат. Зріс інтерес учнів до вивчення предмету біологія, учні охоче беруть участь в оформленні кабінету, поповнюючи його рослинами, вирощеними власноруч, із задоволенням працюють на пришкільній ділянці, адже бачать результат своєї праці.

Протягом останніх років мої учні брали участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі „Колосок”. (18 учнів є переможцями)

 Мої вихованці –  активні учасники шкільних, районних олімпіад, є переможці, а також є учасники обласних олімпіад з біології. 5 випускників обрали професію вчителя біології, більше 20 – стали студентами медичних закладів.

2 роки я керую районним методичним об’єднанням вчителів біології, очолюю школу «Молодого вчителя біології» . У роботі також є чим поділитися. Проводжу відкриті уроки для колег, проблемні семінари, ділюсь своїм досвідом, власними доробками.

     Висновки

             Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Сакалош Людмила Василівна

вчитель біології

Навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу

 

 

Список використаних джерел

 1. В.Сухомлинський.Павлиська середня школа./Радянська школа.- 1977- с.369-377
 2. В.Сухомлинський .Народження громадянина./Радянська школа.- 1977- с.539-544.
 3. В.Сухомлинський .Школа радості../Радянська школа.- 1977.
 4. Асламова Я, Векслярський Р., Комарський К., Пшеничний С. Проблеми та концептуальні ідеї екологічної освіти і виховання в Україні // Ойкумена. — 1994. — №1–2. — С.87–91.

1542 Комментарии

Add a Comment
 1. Дійсно, якщо вчитель гарно спланує свою роботу в тому напрямку в якому потрібно , лише тоді будуть позитивні результати.

 2. Цікавий матеріал, Людмило Василівно, проте хотіла б уточнити про різновиди технологій. Чи розмежовуєте Ви поняття “технологія”, “прийом”, “вид”? Якщо так, то чи можете Ви зазначити види навчальної діяльності, які відносяться до “дружнього кола”, “мозкового штурму”, “пресу” (зовсім незрозуміло що це), “мікрофону”, рольових ігор, “кола думок”, диспутів, дискусій і конференцій. Дякую.

 3. Пінгбек: writeessay
 4. [url=http://azithromycin.in.net/]azithromycin[/url] [url=http://propranolol.in.net/]propranolol[/url] [url=http://cafergot.in.net/]cafergot[/url] [url=http://metformingenericbuy.com/]how much is metformin[/url] [url=http://vermoxbest.us.com/]Vermox[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]erythromycin stearate[/url] [url=http://zithromaxgenericbuy.com/]zithromax[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]Albuterol Brand Name[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]generic levitra[/url] [url=http://buypaxil.us.com/]paxil delayed ejaculation[/url]

 5. [url=http://buymetformin.us.com/]buy metformin[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol online[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen lioresal[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]kamagra[/url] [url=http://vermoxbest.us.com/]cheap vermox[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]vardenafil[/url] [url=http://clonidinebest.us.com/]clonidine pill[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.in.net/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]Buy Levitra[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]avodart .5 mg[/url]

 6. [url=http://viagracompareprice.com/]Buy Viagra In Usa[/url] [url=http://lexapro.us.org/]lexapro pills[/url] [url=http://amoxicillinnorxprice.com/]amoxicillin[/url] [url=http://baclofencheapestoffers.com/]baclofen buy online[/url] [url=http://xenicalcheapestoffers.com/]xenical[/url] [url=http://nolvadexpricescompare.com/]Nolvadex[/url]

 7. [url=http://doxycyclinenorxprice.com/]doxycycline capsules[/url] [url=http://propranolol02.us.org/]propranolol 80mg[/url] [url=http://zetia.us.com/]cheap zetia[/url] [url=http://propecianorxprice.com/]propecia[/url] [url=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.us.com/]lisinopril hydrochlorothiazide[/url] [url=http://zoloftpricescompare.com/]zoloft[/url] [url=http://antabusenorxprice.com/]antabuse[/url] [url=http://prednisonecheapestoffers.com/]prednisone oral[/url] [url=http://propecia.us.com/]buy finasteride online[/url] [url=http://xenicalbestchoice.com/]xenical[/url] [url=http://tetracyclinecheapestoffers.com/]tetracycline cost[/url] [url=http://kamagracompareprice.com/]kamagra no rx[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]synthroid[/url] [url=http://viagracheapestprice.com/]Viagra Cheapest Price[/url] [url=http://viagracompareprice.com/]viagra[/url] [url=http://cialisgeneric.us.com/]Canadian Pharmacy Cialis[/url]

 8. [url=http://ventolincompareprice.com/]no prescription ventolin hfa[/url] [url=http://cialiscompareprice.com/]cialis tablets[/url] [url=http://tetracyclinebestchoice.com/]order tetracycline online without prescription[/url] [url=http://amoxicillincheapestoffers.com/]amoxicillin cost[/url] [url=http://methotrexate365.us.com/]methotrexate price[/url] [url=http://vardenafilcheapestoffers.com/]vardenafil 20mg[/url] [url=http://prednisonenorxprice.com/]Prednisone[/url] [url=http://prednisolone007.com/]prednisolone uk[/url] [url=http://sildenafilcheapestoffers.com/]sildenafil[/url] [url=http://tadalafil006.com/]Tadalafil[/url]

 9. [url=http://kamagra02.us.com/]kamagra[/url] [url=http://prednisolone007.com/]buy prednisolone 5mg without prescription uk[/url] [url=http://doxycyclinecheapestoffers.com/]doxyhexal[/url] [url=http://viagracompareprices.com/]buy viagra usa[/url] [url=http://avodart2017.us.com/]avodart[/url] [url=http://prednisonepricescompare.com/]prednisone 20 mg without prescription[/url]

 10. [url=http://cephalexin365.us.com/]keflex[/url] [url=http://tadalafilcheapestprices.com/]online tadalafil[/url] [url=http://effexor365.us.com/]effexor xr 300 mg[/url] [url=http://tadalafilovercounter.com/]tadalafil[/url] [url=http://proscar365.us.com/]learn more here[/url] [url=http://xenicalnorxprice.com/]xenical buy cheap[/url] [url=http://prozacbestchoice.com/]20mg prozac[/url] [url=http://levitrapricescompare.com/]LEVITRA[/url] [url=http://ventolinpillsprice.com/]site here[/url] [url=http://celexa.top/]celexa[/url] [url=http://viagracheapestprices.com/]cost of generic viagra[/url] [url=http://sildenafilpillsprice.com/]sildenafil citrate tablets 100mg[/url] [url=http://methotrexate365.us.com/]buy methotrexate[/url] [url=http://tetracyclinenorxprice.com/]tetracycline[/url] [url=http://tadalafilcheapestoffers.com/]tadalafil[/url] [url=http://lisinoprilcheapestoffers.com/]clicking here[/url] [url=http://sildenafilcompareprice.com/]over the counter sildenafil[/url] [url=http://cafergot2016.us.com/]Cafergot Pills[/url] [url=http://sildenafilnorxovercounter.com/]Sildenafil[/url] [url=http://prednisolone007.com/]prednisolone 10 mg[/url]

 11. Пінгбек: women sun hats for women
 12. Пінгбек: Balenciaga
 13. Пінгбек: Nike Air Vapormax Flyknit
 14. Пінгбек: cheap custom nfl jerseys
 15. Пінгбек: Nike Vapormax Plus
 16. Пінгбек: Vapor Max
 17. Пінгбек: mickey mouse backpack
 18. Пінгбек: Yeezys
 19. Пінгбек: Cheap NFL Jerseys
 20. Пінгбек: Nike Outlet store
 21. Пінгбек: Balenciaga UK
 22. Пінгбек: Salomon UK
 23. Пінгбек: Nike Outlet Store
 24. Пінгбек: Balenciaga UK
 25. Пінгбек: Nike Air VaporMax
 26. Пінгбек: Nike Outlet store
 27. Пінгбек: gummy bear sweatshirt
 28. Пінгбек: Yeezy Shoes
 29. Пінгбек: Yeezy
 30. Пінгбек: italy soccer logo t shirt
 31. Пінгбек: Air Max 2019
 32. Пінгбек: Yeezys
 33. Пінгбек: bolin webb r1 s razor
 34. [url=http://cymbalta.run/]cymbalta[/url] [url=http://strattera.institute/]strattera[/url] [url=http://requip.network/]requip xl[/url] [url=http://buyalbuterolonlinenorx.us.com/]albuterol over the counter[/url] [url=http://phenergan.network/]generic phenergan[/url] [url=http://antabuse.capetown/]antabuse[/url] [url=http://viagranoed.com/]can i buy viagra without a prescription[/url]

 35. Пінгбек: flashtrek sneakers
 36. Пінгбек: Nike Air Max 270
 37. Пінгбек: Nike Shox Outlet
 38. Пінгбек: hybrid trimmer shaver razor
 39. Пінгбек: NFL Jerseys
 40. Пінгбек: tenemos tocados con flores
 41. Пінгбек: baby cotton beanie
 42. Пінгбек: where can i buy thrasher
 43. Пінгбек: larry mahan hats 100x
 44. Пінгбек: longline hoodie dress
 45. Пінгбек: goody braided hair ties
 46. Пінгбек: rose nike air max bling
 47. Пінгбек: Yeezy
 48. Пінгбек: va拧e hodnotenie
 49. Пінгбек: Pandora Rings
 50. Пінгбек: daily drawstring bag black
 51. Пінгбек: chelsea chandal
 52. Пінгбек: Travis Scott Jordan 1
 53. Пінгбек: nike. free tr 6
 54. Пінгбек: Nike Shoes
 55. Пінгбек: moda hip hop 2016
 56. Пінгбек: bionatura 22b1029 c
 57. Пінгбек: desigual kabelka d谩msk谩
 58. Пінгбек: modern bar chairs
 59. Пінгбек: Yeezy
 60. [url=https://moneyfast.us.org/]need money now[/url] [url=https://lender.us.org/]100 online payday loans[/url] [url=https://lending.us.org/]direct lender payday[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://badcredit.us.org/]where to get a loan with bad credit[/url]

 61. Пінгбек: Nike Element 87
 62. Пінгбек: snapback cp 93 sailing cap
 63. Пінгбек: floral playsuit arum lilea
 64. Пінгбек: black vans sweatshirt
 65. Пінгбек: uk adidas mens adidas
 66. [url=https://moneyfast.us.org/]loans guaranteed approval[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=https://lender.us.org/]loans direct lenders[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://lending.us.org/]no direct deposit payday loans[/url]

 67. Пінгбек: converse haute rose pale
 68. Пінгбек: cheap jerseys from china
 69. Пінгбек: Nike React Element 87
 70. Пінгбек: pe莽as tipo lego