Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інноваційних технологій на уроках географії

Талант народжує натхнення, але натхненням керує майстерність

Еліза Ожешко

5. Т-схема У десятому класі, вивчаючи тему «Всесвітні економічні відносини», учні виокремлюють позитивні і негативні значення поняття «глобалізація» [2] Переваги глобалізації	Загрози глобалізації 1. Підвищення рівня життя 2. Доступність сучасних технологій 3. Здійснення соціальних проектів 4. Економічне зростання країн	1. Втрата відмінних рис економік країн 2. Виникнення соціальних конфліктів 3. Поширення «культурного імпералізму» 4. Діяльність ТНК Використовую у своїй практиці презентаційні комп’ютерні технології. Презентація часто присвячена якомусь етапу уроку, наприклад на уроці економіки в 11 класі під час вивчення теми «Ринкове саморегулювання» за допомогою презентації, учні розкрили механізм ринкового саморегулювання переглядаючі та коментуючі слайди презентації «Механізм ринкового саморегулювання» (додається окремим файлом). Урок був і залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає: це він бачив, це він чув, про це він читав…

Учень отримує величезний потік інформації поза школою. Цю інформацію він не завжди може осмислити, перевести у послідовну систему знань. У наслідок цього інтерес до навчання  в учнів знизився. Стає все складніше  керувати їхньою навчальною діяльністю, процесом формування знань та вмінь.

Перед вчителем стоїть завдання: зробити так, щоб навчання було не примусовим, щоб воно диктувалося внутрішніми потребами та бажаннями учитися, оволодівати новими знаннями.

Найкоротший шлях до знань лежить через пізнавальну і самостійну активність учнів у навчальному процесі, через їхню продуктивну діяльність. «безпосередній інтерес – великий рушій, єдиний, який бачить правильно й далеко», – так писав Жан-Жак Руссо.

Останнім часом упевненим кроком прийшли у наші уроки інноваційні технології. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами. Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми, аналіз ситуацій. Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

     Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є: зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду. [1. ст. 19]

Тому, використання інноваційних технологій – ось та перспектива, яка дасть змогу виявити здібності кожного учня, зацікавити предметом, реалізувати ідею співпраці вчителя і учня.

На шляху вирішення вищезазначених задач у своїй професійній діяльності використовую презентаційні, інтерактивні, нетрадиційні технології.

 Використання інтерактивних технологій

Під час вивчення у восьмому класі теми «Лісостеп», клас об’єднавшись у групи, використовуючи типовий план, досліджують свою проблему. Результати своїх досліджень оформлюють у вигляді опорних схем, презентуючи своїм однокласникам. [4] Наприклад,
Використання інноваційних технологій на уроках географіїВикористання інноваційних технологій на уроках географіїВикористання інноваційних технологій на уроках географіїПрийом «Вірю-не вірю»

Під час вивчення теми «Євразія», учням сьомого класу пропонується відповісти на запитання,що починаються словами «Чи вірите ви, що…» [3]

«Вірю – не вірю»

1. Чи вірите ви, що клімат Північної Європи суворий?

2. Чи вірите ви, що ріки регіону є джерелом дешевої електроенергії?

3. Чи вірите ви, що Північна Європа – край лісів?

4. Чи вірите ви, що Фінляндія стала батьківщиною Нансена, Амундсена, Хеєрдала?

5. Чи вірите ви, що основне населення Норвегії – саами?

6. Чи вірите ви, що основна галузь с/г Норвегії – тваринництво

Діаграма Вена

Вивчаючи тему «Поверхневі води України», учні восьмого класу обговорюють тексти,між якими існують загальні і відмінні риси. [2]

Завдання. Знайдіть спільні і відмінні риси  між річками України

Прийом «Вірю-не вірю» Під час вивчення теми «Євразія», учням сьомого класу пропонується відповісти на запитання,що починаються словами «Чи вірите ви, що…» [3]  «Вірю - не вірю» 1. Чи вірите ви, що клімат Північної Європи суворий? 2. Чи вірите ви, що ріки регіону є джерелом дешевої електроенергії? 3. Чи вірите ви, що Північна Європа - край лісів? 4. Чи вірите ви, що Фінляндія стала батьківщиною Нансена, Амундсена, Хеєрдала? 5. Чи вірите ви, що основне населення Норвегії – саами? 6. Чи вірите ви, що основна галузь с/г Норвегії – тваринництво Діаграма Вена Вивчаючи тему «Поверхневі води України», учні восьмого класу обговорюють тексти,між якими існують загальні і відмінні риси. [2]         		Завдання. Знайдіть спільні і відмінні риси між річками України5. Т-схема

У десятому класі, вивчаючи тему «Всесвітні економічні відносини», учні виокремлюють позитивні і негативні значення поняття «глобалізація» [2]

Переваги глобалізації

Загрози глобалізації

1. Підвищення рівня життя2. Доступність сучасних технологій3. Здійснення соціальних проектів4. Економічне зростання країн 1. Втрата відмінних рис економік країн2. Виникнення соціальних конфліктів3. Поширення  «культурного імпералізму»4. Діяльність ТНК

Використовую у своїй практиці презентаційні комп’ютерні технології. Презентація часто присвячена якомусь етапу уроку, наприклад на уроці економіки в 11 класі під час вивчення теми «Ринкове саморегулювання» за допомогою презентації, учні розкрили механізм ринкового саморегулювання переглядаючі та коментуючі слайди презентації «Механізм ринкового саморегулювання» (додається окремим файлом).

Завантажити презентацію

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Коваль Світлана Степанівна

вчитель географії

Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені  Т. Г. Шевченка Знам’янської міської ради Кіровоградської області

Використання інноваційних технологій на уроках географії

 


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання