Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках хімії та біології

У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології та  ефективність застосування комп’ютерних мереж і он-лайнових засобів.

Мета знання – не запам’ятовування величезного фактичного матеріалу в найдрібніших подробицях, а здатність легко і швидко орієнтуватися в цій бласті.                                              А. Н. Теренін

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на формування предметних компетенцій, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:

-         зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

-         ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

-         індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

-         самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв’язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;

-         здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

       Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу: на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів.

Види інформаційних технологій, які використовуються на уроках природничо-математичного циклу [1,c.34]:

-         комп’ютерні підручники;

-         комп’ютерні довідники та енциклопедії;

-         програми штучного інтелекту;

-         тестові програми;

-         тренувальні програми;

-         навчальні ігри;

-         технології мультимедіа;

-         електронна пошта та Інтернет.

Створення єдиного інформаційного середовища дозволяє нам:

-         використовувати ресурси всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у навчальному процесі;

-         використовувати інформаційні та комунікаційні технології на різних етапах уроку;

-         учням та вчителям використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією.

-         Комп’ютерний підручник   забезпечує:

-         можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його великий розділ:

-         оптимальну послідовність і  обсяг різноманітних форм роботи;

-         відпрацювання навичок  розв’язання типових задач,

-         проведення самостійних досліджень та формування мотивів  подальшої пізнавальної діяльності;

-         самоконтролю якості придбаних знань і навичок

-         економить час учня, необхідний для вивчення курсу.

Готуючись до уроків, учителі мають змогу в комп’ютерних енциклопедіях  знайти класифікований, змістовний, цікавий ілюстрований матеріал для уроку. Учні профільних   класів   із вчителями інформатики в режимі реального часу працюють в комп’ютерній енциклопедії «Вікіпедія»,  результати своїх наукових досліджень використовують на уроках історії, біології, хімії, фізики, географії.

Створення єдиної бази мультимедійних засобів: презентацій, набору електронних слайдів, навчальних програм полегшує роботу вчителя.

Працюючи в системі «Відкритий світ», стало можливим використання віртуальних лабораторій на уроках хімії та біології, що дозволяє:

-         оптимізувати процес викладання;

-         за короткий проміжок часу донести до учнів більш об’ємний матеріал;

-         викликає  інтерес  учнів  до теми яскраві малюнки,  відеокліпи та голосовий супровід;

-         сприяє більш вираженому   індивідуальному підходу до кожного учня;

-         відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки;

-         підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток отримують стосунки учень-учень, та учень – учитель;

-         полегшується робота вчителя при підготовці до уроку.

 Контроль знань  здійснюється  не у вигляді традиційних письмових робіт, а з використанням планшетів та інтерактивної дошки, виконуються  он-лайн-тести  у програмі «Банк Тестов. Ru» [2,c.45]. Таке навчання має ряд переваг:

-         враховується різна швидкість роботи учнів;

-         завдання диференціюються за ступенем складності;

-         підвищується об’єктивність оцінки;

-         учень бачить детальну картину власних недоробок;

-         оцінка може видаватися   не тільки після завершення роботи, а і після кожного завдання.

Комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.

Учитель, застосовуючи комп’ютер та проектор, отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непроста, оскільки вимагає певних витрат на підготовку, але  дозволяє створювати різноманітні завдання, зацікавити кожного учня, розвивати його навчальні, комунікативні, інформаційні, здоров’язберігаючі та інші компетентності.

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Макаренко Ірина Анатоліївна

вчитель хімії та біології

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Використання інформаційно-комунікаційних  технологій на уроках хімії та біології

 

                                                       Бібліографія

1.Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. // Все для вчителя. — 1999.- С.34-48.

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, // Директор школи. — 2000. –С.45-57.

3.Євтушенко Я. Інтернет- ресурси з хімії//Біологія і хімія в школі №2 2009.-

С. 15-18.

Відомості про автора

2805 Комментарии

Add a Comment
 1. Безумовно використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії та біології є великим кроком у розвитку сучасної освіти. Процес навчання школярів стає більш цікавим, наочним, стимулює творчу активність, а також дозволяє учителю здійснювати особистісно-зорієнтований підхід до навчання.

 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії та біології в школі додає наглядності та зрозумілості матеріалу, спияє інтересу учнів до уроків. Тому дана стаття є цікавою для сучасного вчителя.

 3. Services de Nettoyage Résidentiel :Toujours plus performant et soucieux de satisfaire au mieux les besoins de sa clientèle, G.E.M vous propose une
  solution unique avec ses forfaits mensuels !
  une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans la propreté de vos
  locaux professionnels (immeubles, bureaux, locaux industriels).L’équipe est composée d’agents de
  nettoyage qualifiés prêts à intervenir sur
  tous lles types de chantiers,, après l’élaboration d’un devis de nettoyage complet et précis, qu’il s’agisse d’une intervention de
  nettoyage particulier ou d’un nettoyage de locaux professionnels.

  propose des prestations avec une équipe hautement qualifiée ainsi que du matériel de
  nettoyage répondant à tous les besoins de nettoyage das les bureaux.

  Si beaucoup pensent quue le nettoyage de bureaux se résume à passer l’aspirateur, nettoyer les vitrines et vider les poubelles,
  Toujours des produits écologiques, car G.E.M est respectueux de
  l’environnement et de votre santé !femme de ménage à Montréal,
  Femme de ménage à Boucherville, Femme de ménage à Candiac, Femme de
  ménage à la Prairie,Femme de ménage à Pointe aux trembles

  Toujours ddes tarifs parfaitejent adaptés
  et étudiés spécialement pour vous par G.E.M selon le type de votre résidence.

  Notre service résidentiel d’entretien eet de nettoyage
  personnalisé vous garantit toute l’attention nécessaire à assurer la salubrité de
  votr maison. Nos produuits écologiques et notre technologie
  haut de gamme nous permettent de débarrasser votre résidence de bactéries et de graisse sans utilisation de produits chimiques néfastes
  à voltre environnement.Nous assurons un nettoyage complet des
  chambres à coucher, salles de bains, cuisines et swlles dee séjour, ainsi que tout endroit
  difficile à traiter. Quelle que soit la difficulté du projet, le professionnel qu’est
  G.E.M. garantit un travail soigné et efficace. Nous utilisons nos propres matériels et
  nos produits biodégradables Un personnel de confiance et un service de qualitédans le respect de votre propriété Une
  équipe de 2 experts femme, homme au service de votre maison (toujours
  les mêmes) 5.000.000 d’assurance de responsabilité.
  Service d’entretien et de nettoyage résidentiel. femme
  dde ménage.Services de Nettoyage Résidentiel

  Femme de Ménage: Lorsque vous remettez l’entretien ménager de votre résidence dans les
  mains des professionnels dee G.E.M, vous aurez la tranquillité d’esprit rien n’est laissé au hasard.

  Chaque pièce est importante pour ous !!

  Pour vos besoins de nettoyage résidentiel ou commercial , il est nécessaire
  dee fair appel à un professionnel compétent.
  G.E.M met à votre disposition une femme de ménage formée de manière efficace pour le nettoyage de votre domicile oou de vos locaux de commerce.

  Offrez-vous ce luxe bien mérité, avec votre horaire bien rempli, les heures de liberté devraient être exemptes de
  toute tâche ménagère !

  Services de Nettoyage Résidentiel , Grand Ménage, Lavage de Vitres, Nettoyage de Tapis-Sofa Montreal Rive Noord et Rive Sud————————Réservez votre
  ménage dès maintenant !Garantie ddu Meilleur Prix————————————–1 866
  809 0550————————-514 616 4927

 4. En faisant appel à une entreprise telle que G.E.M Québec, vous avez la
  garantie d’un nettoyage régulier et de qualité professionnelle.
  Les prestations sont effectuées par des agents
  d’entretien qualifiés qui sont formés aux techniques de nettoyage propres à
  vos types de locaux. Il est important de noter quee les intervenants sont
  employés directement par G.E.M Québec, et non par vos soins.

  Vous vkus épargnez ainsi de toutss les formalités d’employeur telles
  que notamment les déclarations d’embauches,
  gestion des congés et contrats de travail. La
  mise en place est réalisée avec un responsable d’agence G.E.M Québec qui restera par la suite votre
  iinterlocuteur privilégié. C’est lui qui effectuera le suivi de vos prestations par
  le bijais d’un système de télépointage associé à un outil très précis de gestion interne ainsi que des
  visites qualités inopinées. Le responsable d’agenceest très attfentif quant au
  niveau de satisfaction de sess clients et mmet tout een place polur le
  maintenir constamment aau plus haut. De l’entretien courant
  dees sols, vitres et meubles – au nettotage très spécifique de matériel preofessionnel ; G.E.M
  Québec prend en charge l’intégralité de votre entretien ménager.
  Que ce soit pour vos bureaux, hôtels et surfaces de ventes qui
  demandent un entretien méticuleux car représentants de
  votre enseigne ou espaces communs d’immeubles qui connaissent un fort taux dee passage, G.E.M
  Québec répond à tous vos besoins. service de nettoyage résidentiel,service
  de nettoyage résidentiel Montréal,service de nettoyagge résidentiel
  rive nord

  Faire appel à G.E.M, c’est l’assuranced’un service de qualité, réalisé par un Personnel recruté sur la base de
  critères rigoureux. Ceux-ci ssont formés toutt au long de leur carrière et des
  enquêtes contrôle de qualité sont régulièrement pratiquées.
  Que ce soit au travail ou à la maison, la propreté générale dde l’environnement peut affecter
  votre santé, ainsi que celle de votre entourage.
  C’est pourquoi uun entretien soigné et régulier est nécessaire pour assurer efficacement
  la salubrité optimale du domicile ou de l’espace de travail.
  Basée à Montréal, G.E.M Ménage est une compagnie
  phare intervenant dans le secteur du nettoyage ett de l’entretien commercial et
  résidentiel. Hautement qualifiés, les professionnels de G.E.M.
  garantissent un environnement propre et sain au domicile comme au bureau ave
  des serdvices performants tels que par exemple, l’époussetage,
  l’utilisation d’aspirateur, le nettoyage et désinfection de salles de bain ouu cuisines et autres tâches générales d’entretien. Chez G.E.M, nous accordons unee grande importance au respect des
  horaires et durées d’intervention.
  Rien n’est plus motivant pour nos intervenantes quee de savoir un client satisfait du travail accompli.
  Pourquoi faire appel à uune multitude d’intervenants alors que vous pouviez confier à G.E.M la réalisation dee toutes ces tâches
  ménagères ? Renseignez-vous sur notre forfait
  de 45 dollars poyr le premier service régulier !
  Regroupez lla réalisation de ces travaux cchez un seul prestataire !
  Pour voktre plus grande satisfaction, faites dde G.E.M
  votre unique intervenant qui pourra assurer tout au long de l’année
  la continuité d’un service de haute qualité et à la carte !
  Entretienn ménager résidentiel, Etretien ménager commercial, Grand ménage résidentiel et commercial, Lavage de Vitres, Lavage de tapis, Décapage et Cirage de planchers et
  Plus.

  Les moyens humains mis en œuvre, le nombre de personnes engagées pour la mission, le niveau de compétences
  spécifiques, les amplitudes horaires qui peuvent être demandées sopnt des critères de notre personnel.

  Afin d’assurer avfec professionnalisme l’entretien écologique de
  vos locaux,l’ensemble de notre personnel a subi une formation visant à nettoyer
  efficacement tout en respectant l’environnement : Connaissance de la manipulation et de l’utilisation des produits verts,
  Connaître et mettre en œuvre les bons gestes réduisant
  les consommations d’énergie (eau, électricité…). Sélection d’outils de nettoyage efficacces et faibles consolmmateurs de détergents.

  Une substance est dite biodégradable si, sous l’action d’organismes vivants extérieurs à sa substance,
  elle peut see décomposer en éléments divers dépourvus d’effets dommageables sur
  le
  milieu naturel. Lorsque ce terme qualifiie un produit de nettoyage, cella signifie qu’il sera progressivement “digéré”, divisé puis transformé en composés plus simples et sans impact négatif sur l’environnement.

  La biodégradation est un mécanisme essentiel s’assimilant à un recyclage permanent et participant à l’auto préservation de la nature.
  Les principaux agents intervenant dans ce processus complexe sont les bactéries
  et – à unn degré moindre – les enzymes. Cess micro-organismes nnon dangereux
  sont omniprésents dans la nature. Se rencontrant en grand nombre
  danbs les usines de traitement des eaux usées et dans les fosses septiques, ilss joueront un rôle capital dans la transformation des déchets, et ce, pour
  le plus grand bénéfice dee l’homme et de son environnement.

 5. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 6. service de femme dee ménage
  Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial, service de femme
  de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, servvice d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commerciaal et de lla maintenance.
  En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une
  aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vkus assurant dde travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer
  votre quotidien ? Faites Appel a G.E.M Ménage! service de
  femme de ménage ,entretien ménager commercial,
  entretien ménager commercial, ménage résidentiel,
  service d’entretien ménager montréal, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel,
  service d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial
  disponible Partot A Montréal ,Rivve Nord ett Rive Sud.

  Financement Sans Intérêt ppar G.E.M .
  Un dépôt est obligatoire

  Un Investissement de 24 000$ Vouus Rapporte (4800$
  et plus de Revenus par Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidonss les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères
  à devenir des professionnels du nesttoyage commercial et de la maintenance.
  En rejoignant notree réseau d’entreprises,
  vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires
  éprouvé vous assurant dee travailler abec un leader du domaine disposant
  dde l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de
  travailler pendant la journée de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec des horaires souples et uun revennu garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants ou les sans-emplois G.E.M peyt favoriser votre accès au marché du travail !

  G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans le secteur résidentiel idéal pour unn couple, ouu un omme seul dans le secteur commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des techniques et méthodes de travail éprouvées.

  Une aide à lla constitution ou à l’enregistrement de leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entrepriwe clés en main.
  Un garantie qui protège votre investissement

  Exigences dee l’entrée de notre réseau :
  Les demandes sont examinées attentivement et unne enquête relative à la candidature est menée.

  Les candidats doivent passerr unee entrevue de sélection.
  Avant tout début d’activité, les candidats doivent assister
  à des sessions de formation.

  Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés
  puissent offrir à leurs clients uun service professionnel d’une qualité supérieure à celle
  de la concurrence.
  Francise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talon Ouest Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 7. G.E.M Ménage s’adapte.

  Choisissez le jour à votre convenance.

  Le choix le plus populaire est une fois par semaine.
  Toutefois, vous êtes libre de déterminer votre fréquence moindre, toutes les deux semaines, une fois par mois….

  G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et à votre budget.

  Nous individualisons le service de nettoyage. Noyre expérience nous a enseigné que chaque immeuble ou maison est unique, comme les gens qui
  y vivent.

  Le prix pour nettoyer un immeubhle ou une maison est basée sur plusieurs facteurs.
  La taille du lieu et la fréquence de nettoyage sont ris en compte.
  Cependant, nous intégrons également dans notre analyse, les surfaces à
  nettoyer et à désinfecter, la présence ou non d’animaux de compagnie, l’encombrement du lieu.

  Poour voys proposer un devis qui conviendra à votre budget, G.E.M MÉNAGE vous rencontre chez vous
  afin de prendre connaissance du lieu et mieux comprendre vos besoins
  et exigences de nettoyage.Si beaucoup pensent qque le nettoyage dee bureaux se résume à passer l’aspirateur, nettoyer
  les vitrines et vider les poubelles,
  En faisant appel à une entreprise telke que G.E.M Québec, vous avz
  la garantgie d’un nettoyage régulier et de qualité professionnelle.

  Les prestations sont effectuées ppar des agents d’entretien qualifiés qui sont formés aux techniques de nettoyage propres à vos types dee
  locaux.

  Pour satisfaire tous vos besoins en matière d’entretien ménager, G.E.M vous offre un service d’entretien et
  de nettoyage résidentielde haute qualité à un prix parfaitement
  compétitif. Touut le ménage de votre domicile est pensé et réalisé dans ses moindres détails.

  Lorsque vous remettez l’entretien de votre maison aux
  mawins méticuleuses de G.E.M, rien n’est laissé au hasard.

  Chaque pièce est importante, et ce dans ses moindres recoins.

  Non seulement nous allions notre savoir-faire à une
  efficacité qui dépassera voss attentes, mais chaque entretien ménager est effectué avec la plus
  grande discrétion.Service d’entretien ett de nettoyage résidentiel
  A Partir de 199$ Mensuel
  A Partir de 199$
  Lavage de vitres
  Lavage de tapis
  Lavage de Tapis divans
  Lavage de Vitres
  Promotion
  Grand ménage a 199$
  Meilleur Prix
  Résidenteil Commercial
  Entretien Ménager Résidentiel et Commercial

  Jouez sans hésitation la carte santé pouir vous-même mais aussi au bénéfice de
  votre entourage :
  Choiosir G.E.M. et partager son engagement pour la protection dde l’environnement,
  c’est vous épargner dés à présent les dommagrs des produits chimiques à la rémanence prononcée et opter résolument pour une qualité
  de vie accrue dans un milieu sain, car exempt dee tout reliquat dee composé toxique et
  sournois !
  Nous assurons un service dde prestations sur mesure, individualisé, de haute fiabilité.


  Déchargez-vous des charges de planification, économisez et retrouvez tranquillité
  d’esprit et sécurité een souscrivant avec G.E.M un avantageux contrat
  d’entretien périodique. Nous répondrons à toute demande et établirons
  un devis parfaitement adapté à vos besoins.
  G.E.Mofffre une large gamme de tragaux d’entretien ménager.
  Nous offrons à toute heure un service d’urgence.
  Nouus saurons satisfaire tous vos besoins, qu’ils spient résidentiels ou professionnels, ponctuels ou réguliers.
  Les équipes de professionnels chevronnés de G.E.M sauront répondre à vos exigences.
  L’excellente réputation de G.E.M estt encore confortée par l’utilisation exclkusive de produits certifiés écologiques, respectueux
  de votre environnement, tout comme de vos équipements
  et surfaces (bois, inox, marbre, carrelage, verre, porcelaine,
  écrans) !
  Chez G.E.M, nous accordons une grande importance au respect des horaires
  eet durées d’intervention.
  G.E.Mest profondément honoré de la confiance que vous avez placée en lui.

  Pourquoi faire appel à unne multitudee d’intervenants alors que vous pouviez confier à
  G.E.M la réalisation de toutes cess tâches ménagères ?

  Simplifiez-vous la vie et gagnez en tranquillité d’esprit !

  Regroupez la réalisation de ces travaux chez un seul prestataire !
  Pourr votre plus gfande satisfaction, faites de G.E.M votre unique intervenant quii
  pourra assurer tout au long dde l’année la continuité d’un service dee haute
  qualité et à la carte !

  Entretien ménager résidentiel ,Entretien ménager commercial ,Grand ménage résidentiel et commercial ,Lavage de Vitres ,
  Lavage dee tapis ,Décapage et Cirage de planchers ett Plus

  ….N’hésitez pas à nous Contacter 1 866 809 0550/
  514 616 4927/ 450 915 9063
  Plus d’informations

  Une expertise unique pour des locaux mieux
  entretenus !—–514 616 4927

  Partager
  Promotion grand ménage
  55$
  199$
  199$

  Nom
  Nom
  E-mail
  E-mail
  Numéro de téléphone
  Numéro de téléphone
  Adresse
  Adresse
  Objet
  Objet
  Message
  Message
  Envoyer

  N’hésitez Pas a Nous Contacter
  1866 809 0550 / 514 616 4927
  Satisfaction Garantie
  Que ce soit au bureau, au sein de l’entreprise ou
  au foyer, nous aspirons tous à évoluer, travailler dans un milieu à
  la fois agréable ett sain. La vie moderne, nos obligations professionnelles accaparent l’essentiel de notre temps et c’est tout naturellement que nous souhaitons réduire
  celui consacré aux tâches ménagères.
  C’est là que G.E.M intervient !
  Profexsionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vous l’ensemble des travaux
  ménagers. G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !

  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira un travail à la fojs soigné,
  apide et économique. De plus, nous utilisons exclusivement
  des produits écologiques et hautement performants, iwsus des toutes dernières technologies.

  G.E.M Ménage met ses compétences à votre service pour l’entretien courant et
  occasionnel de vos résidences et locaux professionnels.

  Nos équipes de professionnels vous proposent des prestations de qualité
  adaptées à vos besoins.
  Grille de tarifs abordables : Nos prix sont optimisés pour avoir le
  meilleu rapport qualité/prix suivant vos besoins et les spécifications de votre résidence .

  Un personnel expérimenté et qualifié : Nos franchisés et
  équipes de nettoyage son des professionnels formés pour répondre à vos besoins lles plus spécifiques.

  Assurance responsabilité civile : Nos franchisés sont
  couverts par une assurance responsabilité civile garantissant les accidents ou dommages éventuels.

  Équipements et produits : Nos équipes utilisent leurs
  propres produits et équipements.
  Produits de nettoyagee biodégradables et équipements
  : Protéger l’environnement est pour nous un objectif essentiel.

  Nous n’utilisons que des produits biodégradables, équipements et procédés respectueux
  de l’environnement .
  Programmes de services dynamiques : Nous sommes à l’écoute permanente des
  exigences de nos clients eet réalisons des enquêtes dynamiques de satisfaction de manière à améliorercontinuellement
  la qualité de nos services.
  Garantie : G.E.M s’engage à ce qque ses clients soient entièrement
  satisfaits de la réalisation de ses travaux d’entretien ménager, même si cela nécessite de faire le travail deux fois
  Sans engagemsnt de votre part : Nos services résidentiel n’appellent la signature d’aucun contrat.

  Vouus pouvez programmer un nettoyage ou annuler notre
  visite moyennant un simple appel téléphonique.
  Nous avons développé une structure de travail unique poour répondre aux exigences spécifiques de nos clients.

  En faisant appel à une entreprise telle quee G.E.M Québec, vouss
  avez la garantie d’un nettoyage régulier et de qualité
  professionnelle. Les prestations sont effectuées par des
  agents d’entretien qualifiés qui sont formés aux techniques de nettoyage propres à vos types de locaux.
  Il est important de noter que les intervenants sont employés directement par G.E.M Québec, et non par vos soins.
  Vous vous épargnez aiknsi de toutes les formalités d’employeur
  telles que notamment les déclarations d’embauches, gestion des congés et contrats de travail.
  La mise en place est réalisée avec un responsable
  d’agence G.E.M Québec qui restera par lla suite votre intferlocuteur privilégié.
  C’est lui qui effectuera lee suivi de vos prestations par le biais d’un système de télépointage associé à un outil
  très précis de gestion interne ainsi que des visites qualités inopinées.

  Le responsable d’agence est très attentif quant aau niveau dde satisfaction de sses clients et met tout en place pouhr le maintenir
  constamment au plus haut. De l’entretien courant des sols, vitres et meuble – au nettoyage très spécifique de
  matériel professionnel ; G.E.M Québec prend en charge l’intégralité de votre entretien ménager.
  Que ce soit pour vos bureaux, hôtels et surfaces de ventes qui
  demandent un entretien méticuleux car représentants de votre enseigne ou espaces communs d’immeubles qui connaissent un fort taux de passage, G.E.M Québec répond à tous vos besoins.

  Faire appel à G.E.M, c’est l’assurance d’un service de
  qualité, réalisé par un Personnel recruté sur la base de critères
  rigoureux. Ceux-ci sont formés tout au long de leur carrière et des enquêtes contrôle de qualité sont régulièrement pratiquées.
  Que ce soit au travail oou à la maison, la propreté générale de l’environnement peut affecter votre santé, ainsi que celle de votre entourage.

  C’est pourquoi un entretien soigné et régulier est nécessaire pour assurer efficacement la salubrité optimaale du domicile ou de l’espace dde travail.
  Basée à Montréal, G.E.M Ménage est une compagnie phare intervenant dans le secteur du nettoyage et de l’entretien commercial et
  résidentiel. Hautement qualifiés, les professionnels de G.E.M.

  garantissent un environnement propre et sain au domicile comme au bureau avec des
  servvices performants tels que par exemple, l’époussetage,l’utilisation d’aspirateur, le nettoyage et désinfection de salles de bain ou cuisines et autrres tâches générales d’entretien. Chez G.E.M, nous acccordons
  une grande implortance au respect des horaires et durées d’intervention.

 8. G.E.M Ménage s’adapte.

  Choisissez le jour à votre convenance.

  Le choix le plus populaire est une fois paar semaine.
  Toutefois, vlus êtes libre de déterminer votre fréquence moindre, toues les deux semaines, une fkis par
  mois…. G.E.M MÉNAGE s’adapte àvotre besoin et àvotre budget.

  Nous individualisons le service de nettoyage. Notre expérience
  nous a enseigné que chaque immeuble ou maison est unique, comme lees
  gens qui y vivent.

  Le prix pour nettoyer un immeuble ou une maison est basée sur plusieurs facteurs.
  La taille ddu lieu et la fréquence de nettoyage
  sont pris enn compte. Cependant, nous intégrons également dans notre analyse, les surfaces à nettoyer
  et à désinfecter, la présence ou non d’animaux de compagnie,
  l’encombrement du lieu.

  Pour vous proposer un devis qui coviendra à votre budget, G.E.M MÉNAGE vous rencontre chez vous
  afin de prendre connaissance du lieu et
  mieux comprendre vos besoins ett exigences de nettoyage.

  G.E.M MÉNAGE exerce soon activité dans le domaine du nettoyage des locaux
  industriels et commerciaux et des parties communes d’immeubles collectifs résidentiels.
  Son équipe de collaborateurs possède donc toutes less compétences
  nécessaires pour donner un éclat nouveau aux bureaux d’une société,
  à un magasin, au hall d’entrée d’unimmeuble ou à ses
  cages d’escalier ainsi qu’à ses paliers d’étage. D’autre part, elle peut très bieen assurer lee nettoyage d’un garage
  automobile, d’un atelier de fabrication ou d’un entrepôt
  dee stockage, d’un parking intérieur ou extérieur.

  Toujours plpus performant et soucieux de satisfaire au mieux les besoins
  de sa clientèle, G.E.M vous propose une solution unique avec sses forfaits mensuels !

  Toujours des produits écologiques, car G.E.M est respectueux de l’environnement et de
  votre santé !

  Toujours des tarifs parfaitement adaptés et étudiés spécialement pour vous ppar
  G.E.M selon le type de votrre résidence.service de nettoyage résidentiel, Entretien ménager

  Notre service résidentiel d’entretien et de nettoyage
  personnalisé vous garantit toute l’attention nécessaire
  à assurer la salubrité de votre maison. Nos produits écologiques
  eet notre technologie haut de gamme nous ppermettent de débarrasser votre
  résidence dee bactéries et de graisse sans utilisation de produits chimiques néfastes à votre environnement.
  Nous assurons un nettoyage complet des chambres à coucher, salles
  de bains, cuisines et salles de séjour, ainsi que tout endroit difficile à traiter.

  Quelle que soit la difficulté du projet

 9. G.E.M Ménage s’adapte.

  Choisissez le jour à otre convenance.

  Le choix le plus populaire est une fois par semaine.
  Toutefois, vous êtes libre de déterminer votre fréquence
  moindre, toutes less deux semaines, une fois par mois….
  G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et àvotre
  budget.

  Nous individualisons le service dee nettoyage.
  Notre expérience nous a enseigné que chaque immeuble ou maison est unique, comme les gens qui
  y vivent.

  Le prix pour nettoyer un immeuble ou une maison est basée
  sur plusieurs facteurs. La taille du lieu et la fréquence de nettoyage
  sont pris en compte. Cependant, noous intégrons également danms notre analyse, les surfaces
  à nettoyer et à désinfecter, la présence ou non d’animaux de compagnie, l’encombrement du lieu.

  Pour vous proposer un devis qui conviendra à votre budget, G.E.M
  MÉNAGE vous rencontre chez vous afin de prendre connaissance du
  liwu et mieux comprendre vos besoins et exigences de nettoyage.

  G.E.M MÉNAGE exerce son activité dsns le dmaine du nettoyage
  des locaux industriels et commerciaux et des parties
  communes d’immeubles collectifs résidentiels. Son équipe de collaborateurs possède
  donc toutes les compétences nécessaires pour dopnner un éclat
  nouveau auxx bureaux d’une société, à un magasin, au hall d’entrée d’un immeuble ou à ses cages d’escalier ainsi qu’à ses
  paliers d’étage. D’autre part, elle peut très bien assurer le nettoyage d’un garage automobile, d’un atelier de fabrication ou d’un entrepôt de stockage, d’un parking intérieur ou extérieur.

  Grand ménage a 199$
  Meilleur Prix
  RésidenteilCommercial
  Entretien MénagerRésidentiel et Commercial

  Jouez sans hésitation la carte santé pour vous-mêmemais aussi au bénéfice dde votre entourage :
  Choisir G.E.M. et partager son engagement pour la protection de
  l’environnement, c’est vous épargner dés à présent les dommages dees
  produits chimiques à la rémanence prononcée et opter résolument pour une qualité de
  vie accrue dans un milieu sain, car exempt de
  tout reliquat de composé toxique eet sournois !

  Nous assurons un service de prestationss sur mesure, individualisé, de haute fiabilité.


  Déchargez-vous des carges de planification, économisez et retrouvez tranquillité d’esprit et sécurité
  en souscrivant avec G.E.M uun avantageux contrat d’entretien périodique.
  Nous répondrons à toute demande et établirons uun devis
  parfaitement adapté à vos besoins.
  G.E.M offre une large gamme de travaux d’entretien ménager.
  Nous offrons à toute heure un service d’urgence.

  Nous saurons satisfaire tous vos besoins, qu’ils soient résidentiels ou professionnels, ponctuels ou réguliers.
  Les équipes de professionnels chevronnés de G.E.M sauront répondre à vos exigences.
  L’excellente réputation de G.E.M est encore confortée par l’utilisation exclusuve de
  produits certifiés écologiques, respectueux de votre environnement, tout comme dde vos équipements et surfaces (bois, inox, marbre, carrelage, verre, porcelaine,
  écrans) !
  Chez G.E.M, nous accordons une grande importance au rsspect des
  horaires et durées d’intervention.
  G.E.M est profondément honoré de la confiance que vous
  avez placée en lui.
  Poourquoi faire appel à une multitude d’intervenants alors que
  vous pohviez confier à G.E.M la réalisation de toutes ces
  tâches ménagères ?
  femme de ménage ,femme de ménage Montréal, femmes de ménage à domicile, femme de ménage Longueuil, femme de ménage
  Laval, femme de ménage Longueuil, femme de ménage Boucherville,
  femme de ménage Brossard, femme de ménage Repentigny ,
  Simplifiez-vous laa vie et gagnez en tranquillité d’esprit !

  Regroupez la réalisation de ces travaux chez un seul prestataire !

  Pour votre plus grande satisfaction, faites de G.E.M votre unique
  intervenant qui pourra assurer tout au long dee l’année la continuité d’un service de hautge qualité et à la carte !

  N’hésitez Pas a Noous Contacter
  1866 809 0550 / 514 616 4927
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vou l’ensemble des
  travaux ménagers. G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !

  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira un travaul à
  lla fois soigné, rapide et économique. De plus, nous utilisons exclusivement
  des produits écologiques et haautement performants, issuus des toutes
  dernières technologies.
  G.E.M Ménage met ses compétences à vvotre service pour l’entretien courant et occasionnel de vos résidences et locaux professionnels.

  Noos équipes de professionnels vous proposent des prestations de qualité adaptées à vos besoins.

  Grille dee tarifs abordables : Nos prix sont optimisés pour voir le
  meilleur rapport qualité/prix suivant vos besoins
  et les spécifications dee votre résidence .
  Un personnel expérimenté et qualifié : Nos franchisés et équipes de nettoyage sont
  des professionnels formés pour répondre à vos
  besoins les plus spécifiques.
  Assurance responsabilité civle : Nos franchisés sont couverts par uune assurance responsabilité civile garantissant less accidents ou dommages
  éventuels.
  Équipementsetproduits : Nos équipes utilisent leurs propres produits et équipements.

  Produits de nettoyage biodégradables et équipements : Protégerl’environnement est pour nous
  un objectif essentiel.
  Nous n’utilisons que des produits biodégradables, équipements eet procédés respectueux de
  l’environnement .
  Programmes de swrvices dynamiques : Noous sommes à l’écoute perjanente ddes exigences dee nos clients ett réalisons des enquêtes dynamiques
  de satisfaction de manière à améliorer continuellement la qualité
  de nos services.
  Garantie : G.E.M s’engage à ce que ses clients
  soient entièrement satisfaits de la réalisation de sses travaux d’entretien ménager, même ssi cela nécessite de faire le
  travail deux fois
  Sans engagement de vtre part : Nos services résidentiel n’appellent la signature d’aucun contrat.

  Vous pouvez programmer unn nettoyage ou annuler notre visite moyennant un simple
  appel téléphonique.
  Nous avons développé une structure de travail unique
  pour répondre auux exigences spécifiques
  de nos clients.entretienmenager residentiel, ménage résidentiel, ménage de bureaux
  ,ménage résidentiel Montréal ,ménage résidentiel Laval, ménage commercial ,ménage commercial Montréal ,
  ménage commercial Laval,

 10. G.E.M Ménage s’adapte.

  Choisissez lee jour à votre convenance.

  Le choix lle plus populaire eest une fois par semaine.
  Toutefois, vous êtes libre de déterminer votre fréquence moindre,
  toutes les deux semaines, une fois ppar mois….
  G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et à votre
  budget.

  Nous individualisons le service de nettoyage.
  Notre expérience nous a enseigné que chaque immeuble
  ou maison est unique, comkme les gens qui y vivent.

  Le prix por nettoyer un immeuble ou une maison est basée sur plusieurs facteurs.
  La taille ddu lieu et la fréquence de nettoyage sont pris een compte.
  Cependant, nous intégrons également dans notre analyse, les surfaces à nettoyer eet à désinfecter, la présence ou non d’animaux
  de compagnie, l’encombrement du lieu.

  Pour vous proposer un devis qui conviendra à votre budget, G.E.M MÉNAGE vous rencontre
  chez vous afin de prendre connaissance du lieu et mieuxx comprendre
  vvos besoins et exigences de nettoyage.

  G.E.M MÉNAGE exerce son activité dans le domaine du nettoyage dess locaux
  industriels et commerciaux ett des parties communes d’immeubles collectifs résidentiels.
  Son équipe de collaborateurs possède donc toutes les compétences
  nécessaires pour donner un éclat nkuveau aux bureaux d’une société, à un magasin, auu hall d’entrée d’un immeuble ou
  à ses cages d’escalier aisi qu’à ses paiers d’étage.
  D’autre part, elle peutt très bien assureer le nettoyagee d’un garage automobile,
  d’un atelier de fabrication ou d’un entrepôt de stockage, d’un parking intérieur ou
  extérieur.

  Grand ménage a 199$
  Meilleur Prix
  Résidenteil Commercial
  Entretien Ménager Résidentiel et Commercial

  Jouez sans hésitation la ccarte santé pour vous-même
  mais aussi au bénéfice de votre entourage :
  Choisir G.E.M. et partager son engagement pour la protection de l’environnement, c’est vous épargner dés à présent les dommages des produits chimiques à la rémanence prononcée et
  opter résolument pour une qualité de vie accrue dans un milieu sain, car exempt de tout reliquat de composé toxique et sournois !

  Nous assurons un service de prestations sur mesure, individualisé, de haute fiabilité.


  Déchargez-vous des charges dee planification, économisez et retrouvez tranquillité d’esprit et sécurité en souscrivant avesc G.E.M un aavantageux contrat d’entretien périodique.
  Nous répondrons à tout demande et établirons un devis parfaitement adapté à
  vos besoins.
  G.E.M offre une large gamme de travaux d’entretien ménager.

  Nous offrons à toute heure un servcice d’urgence.

  Noous saurons satisfaire tous vos besoins, qu’ils soient résidentiels ou professionnels, ponctuels ou réguliers.
  Lees équipes de professionnels chevronnés de G.E.M sauront répondre à vos
  exigences. L’excellente réputation de G.E.M est encore confortée par l’utilisation exclusive de produits certifiés
  écologiques, respectueux de votre environnement, tout comme de vos équipements et surfaces (bois, inox, marbre, carrelage, verre, porcelaine, écrans) !

  Cheez G.E.M, nous accordons une grande importance au respect des horaires et
  durées d’intervention.
  G.E.M est profondément honoré de la confiance que vous avez placée
  en lui.
  Pourquoi faire appel à une mulitude d’intervenants alors que vous pouviez confier
  à G.E.M la réalisation de toutes cess tâches ménagères ?

  femme de ménage ,femme de ménage Montréal, femmes de ménage à domicile,
  femme de ménage Longueuil, femm de ménage Laval, femme de
  ménage Longueuil, femme de ménage Boucherville, femme de ménage Brossard, femme dee ménage Repentigny ,
  Simplifiez-vous la vie eet gagnez en tranquillité d’esprit !

  Regroupez la réalisation de ces travaux chez un seul prestataire !
  Pour votre plus grande satisfaction, faites de G.E.M votre unique inttervenant
  qui pourra assurer tout au lopng de l’année la continuité d’un service de
  haute qualité et à la carte !

  N’hésitez Pas a Nous Contacter
  1866 809 0550 / 514 616 4927
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vous l’ensemble des travaux ménagers.
  G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !
  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomlira
  un travail à laa fois soigné, rapide et économique. De plus, nous utilisons exclusivement
  des produits écologiques et hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  G.E.M Ménage met ses compétences à votre service pour l’entretien courant et occasionnel de vos résidences et locaux professionnels.

  Nos équipes de professionnels vous proposent des prestations de qualité adaptées à vos besoins.

  Grille de tarifs abordables : Nos prix sont optimisés popur avoir le
  meilleur rapport qualité/prix suivant voss besoins et les spécifications de votre résidence .

  Un personnel expérimenté et qualifié : Nos franchisés ett
  équipes de netoyage sont des professionnels formés pour répondre à vos besoins
  les plus spécifiques.
  Assurancfe responsabilité civile : Nos franchisés sont couverts par une assurance responsabilité civile garantissant les accidents ou
  dommagfes éventuels.
  Équipements ett produits : Nos équipes uilisent leurs propres produits et équipements.

  Produits de nettoyage biodégradables et équipements : Protéger l’environnement est pour nous un objectif
  essentiel.
  Nous n’utilisons que des produits biodégradables, équipements
  et procédés respectueuxx de l’environnement .
  Programmes dde services dynamiques : Nous sommes à l’écoute permanente des exigences
  de nos clients et réalisons des enquêtes dynamiques de satisfachtion de manière à améliorer
  continuellement la qualité de nos services.
  Garantie : G.E.M s’engage à ce que sess clients soient entièrement satisfaits
  de la réalisation dde ses travaux d’entretien ménager, même ssi
  cela nécessite de faire le travail deux fois
  Saans engaement de votre part : Nos services résidentiel n’appellent la signature d’aucun contrat.
  Vous pojvez programmer un nettoyage ou annuler notre visite moyennant un simple
  appel téléphonique.
  Nous avons développé une structure de ravail unique pour répondre aux
  exigences spécifiques de noss clients.entretien menager residentiel, ménage résidentiel,
  ménage de bureaux ,ménage résidentiel Montréal ,ménage résidentiel Laval, ménage commercial ,ménage commercil
  Montréal ,ménage commercial Laval,

 11. G.E.M Ménage s’adapte.

  Choisisez le jour à votre convenance.

  Le choix le plus populaire eest une fois par semaine.
  Toutefois, vous êtes libre de déterminer vvotre fréquence moindre, toutes
  les deux semaines, une fois par mois…. G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et à votre budget.

  Nous individualisons le servvice de nettoyage. Notre expérience nous
  a enseigné que chaque immeuble ou maison est
  unique, come les gens qui y vivent.

  Le prix pour nettoyer un immeuble ou une maison eest basée surr plusieurs facteurs.
  La taille duu lieu et la fréquence de nettoyage sont pris
  en compte. Cependant, nous intégrons également dans notre
  analyse, lees surfaces à nettoyer et à désinfecter, lla présence ou non d’animaux de compagnie, l’encombrement du lieu.

  Pour vohs proposer uun devis qui conviendra à votre budget, G.E.M MÉNAGE vous rencontre chez vous afin de prendre
  connaissance du lieu et mieux comprendre vos besoins
  ett exigences de nettoyage.

  G.E.M MÉNAGE exerce son activité dans le domaine du nettoyage
  des locaux industriels et commercisux et des partties communes d’immeubles collectifs résidentiels.
  Son équipe de collaborateurs possède donc toutes les compétences nécessaires pour donner
  un éclat nouveau aux bureaux d’une société,
  à un magasin, au hall d’entrée d’un immeuble ou à ses cages d’escalier ainsi qu’à ses paliers d’étage.
  D’autre part, elle peeut très bien assurer le nettoyage d’un garaghe automobile, d’un atelier de fabrication ou d’un entrepôt de stockage, d’un parking intérieur ou extérieur.

  Grand ménage a 199$
  Meilleur Prix
  Résidenteil Commercial
  Entretien Ménager Résidentiel et Commercial

  Jouez sans hésitation la carte santé ppour vous-même mais aussi au bénéfice de votre entourage :

  Choisir G.E.M. et partager son engagement
  pour la protection de l’environnement, c’est vous épargner dés à présent les
  dommages des produits chimiques à la rémanence prononcée et opter résolument pour une qualité
  de viee accrue dans un milieu sain, car exempt de touit reliquat de composé toxique
  et sournois !
  Nous assurons un service de prestations sur mesure,
  individualisé, de haute fiabilité.

  Déchargez-vous des charges de planification, économisez et retrouvez tranquillité d’esprit et sécurité en souscrivant avec G.E.M un avantageux contrat d’entretien périodique.
  Nous répondrons à toute demande et établirons unn devis parfaitement adapté
  à vos besoins.
  G.E.M offre une lare gamme de travaux d’entretien ménager.
  Nous offrons à toute hheure un service d’urgence.
  Nous saurons satisfaire tos vos besoins, qu’ils soient résidentiels ou professionnels, ponctuls ou réguliers.
  Les équipes de professionnels chevronnés de G.E.M sauront répondre à vos
  exigences. L’excellente réputation de G.E.M est encore confortée par
  l’utilisation exclusive de produits certifiés écologiques, respectueux
  de votre environnement, tout comme de vos équipements et
  urfaces (bois, inox, marbre, carrelage, verre, porcelaine, écrans) !

  Chez G.E.M, nous accordons une grande importance au respect des
  horaires et durées d’intervention.
  G.E.M est profondément honoré de la confiance que vous avezz
  placée en lui.
  Pourquoi faire appel à une multitude d’intervenants alors
  que vous pouviez confier à G.E.M la réalisation de toutes ces tâches ménagères ?

  femme dde ménage ,femme dde ménage Montréal, femmes de ménage à
  domicile, femme de ménage Longueuil, femme dde
  ménage Laval, femme de ménage Longueuil, femme de ménage Boucherville, femme de
  ménage Brossard, fdmme de ménage Repentigny ,
  Simplifiez-vous la vie et gagnez en tranquillité d’esprit !

  Regroupez la réalisation de ces travaux chez un seul prestataire !
  Pour votre plus grande satisfaction, faites dee G.E.M votre unique intervenant qui pourra assurer
  tout auu long de l’année la continuité d’un service de
  haute qualité et à la carte !

  N’hésitez Pas a Nous Contacter
  1866 809 0550 / 514 616 4927
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamkique entreprise saura
  réaliser pour vous l’ensemble des travaux ménagers.
  G.E.M. s’engage sur une prstation de qualité !
  Nore équipe de spécialistes chevronnés accomplira un travail à
  lla fois soigné, rapide et économique.
  De plus, nous utilpisons exclusivement des prroduits écologiques ett hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  G.E.M Ménage met ses compétences à votre
  service pour l’entretien courant et occasionnel de vos résidences et locaux
  professionnels.
  Nos équipes de professionnels vous proposent des prestations de qualité adaptées à vos besoins.

  Grille de tarifs abordables : Nos prkx sont optimisés pour avoir le meilkeur rapport qualité/prix suivant vos besoins et les spécifications dee votre
  résidence .
  Un personnel expérimenté et qualifié : Nos franchisés et équipes
  de nettoyage sont des professionnels formés pour répondre à
  vos besoins les plus spécifiques.
  Assurance responsabilité civile : Nos franchisés sont couverts par une assurance responsabilité civile garantissant les
  accidents ou dommages éventuels.
  Équipements et produits : Nos équipes utilisent leurs propres produits
  et équipements.
  Produits de nettoyage biodégradables et équipements : Protéger l’environnement estt pour nous un objectif essentiel.

  Nous n’utilisons que des produits biodégradables, équipements et procédés respectusux de l’environnement
  .
  Programmes de services dynamiques : Nous sommes à l’écoutepermanente des exigences de nos
  clients et réalisons des enquêtes dynamiiques de satisfactionn de
  manière à améliorer continuellement la qualité dde nos services.

  Garantie : G.E.M s’engage à ce que ses clients soientt entièrement satisfaits de la réalisation dde ses travaux d’entretien ménager, même si
  cela nécessite de aire le travail deujx fois
  Sans engagement de votre part : Nos services résidentiel n’appellent la signature d’aucun contrat.
  Vous pouvez programmer un nettoyage ou annuler notre visdite moyennant un simple appel téléphonique.

  Nous avons développé une structure de travail unique pour répondre
  aux exigences spécifiques de nos clients.entretien menager residentiel,
  ménage résidentiel, ménage de bureaux ,ménage résidentiel Montréal
  ,ménage résidentiel Laval, ménage commercial ,ménage commercial Montréal ,ménage commercial Laval,

 12. grand ménage, service de femme dee ménage
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise squra réaliserpour vous l’ensemble des travaux ménagers.

  G.E.M. s’engage sur une prestation dee qualité ! grand ménage
  Notre équipe de spécialistes chevronnés accpmplira un travail à la fpis
  soigné, rapidde et économique.
  De plus, nous utilisons exclusivementt des produits écologiques et
  hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  La vie moderne véhicule aussi dee lourdes menaces.
  D’apparence inoffensive, meubles, appareils ménagers, matériaux de construction, jousts ou objets familiers peuvent dégager des phtalates ou autres redoutables composés chimiques.

  entretien ménager résidentiel, grand ménage
  Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial,
  service de fesmme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service
  d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires
  d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial et de la maintenance.

  En rejoignant note réseau d’entreprises, vous bénéficierez
  d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec
  un leader du domaine disposant de l’expérience et laa stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer votre quotidien ?

  Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme dee ménage ,entretien ménager commercial,
  entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel ett Commercial disoonible
  Partout A Montréal ,Rive Nord et Rive Sud.

  Financement Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt estt obligatoire

  Un Investissement de 24 000$ Vous Rappotte (4800$ et
  plus dee Revenus parr Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnelss du nettoyage commercial
  ett de la maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurannt de travailler
  avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de travailler pendant la journée de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des cintrats d’entretien ménager avec des horaires souples
  et un revenu garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants ou les
  sans-emplois G.E.M peut favoriser votre accès au marché du travail !

  G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans le secteur résidentiel idéal pour un couple, ou un homme seul
  dans lee secteur commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des techniques et méthodes dde travail éprouvées.

  Une aide à la constitution ou à l’enregistrement de leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entreprise clés en main.
  Un gardantie qqui protège votre investissement

  Exigencces dde l’entrée de notre réseau :
  Les demandes sont examinées attentivement ett une enquête rellative à la candidature est menée.

  Les candidats doivent passer une entrevue de sélection.

  Avant tout débutd’activité, les candidats doivent assister à des sessions dde
  formation.

  Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés puissent offrir
  à leurs clients un service professionnel d’une qualité supérieure à celle de lla concurrence.

  Franchise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez paas à nous contacter
  469 Jean-Talon Ouest Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 13. service de femme de ménage
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser
  pour vous l’ensemble des travaux ménagers.
  G.E.M. s’engage sur une prestation dde qualité !

  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira
  un travail à lla fois soigné, rapide et économique.

  De plus, nous utilisons exclusivement des produits écologiques et hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  La vie moderne véhicule aussi de lourdes menaces. D’apparence inoffensive, meubles, appareils ménagers, matériaux de construction, jouets ou
  objets familiers peuvent dégager des phtalates ou autres redkutables composés chimiques.

  Franchise de Nettoyage Résidentiel eet Commercial, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager
  montréal
  Nouus aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenur des professionnels du nettoyage commercial
  et de lla maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires
  éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer votre quotidien ?
  Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme
  de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager
  commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal, service
  dde femme dee ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service
  d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial disponible Partout A Montréal ,Rivve Nord et Rive
  Sud.

  Financement Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt est obligatoire

  Un Inestissement de 24 000$ Vous Rapporte (4800$ et plus de
  Revenus par Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidns les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage
  commercial et de la maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez
  d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine
  disposant de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de travailler pendant la journée
  de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec dees horaires soujples et un reveu
  garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants ouu les sans-emplois G.E.M peutt
  favoriser votre accès au marché du travail !

  G.E.M vpus propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans lle secteur résidentiel idéal pour uun couple, ou uun homme seul dans le secteur commercial

  Vouus débuter des maintenant

  Des techniquues et méthodes de travail éprouvées.

  Une aide à la cconstitution ou à l’enregistrement dde leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entrepride clés en main.
  Un garantie qui protège votre investissement

  Exigences de l’entrée de notre réseau:
  Les demandes solnt examinées attentivement et une enquête relative à la candidature est menée.

  Les candidaats doivent passer une entrevue dde sélection.
  Avant tout début d’activité, lees candidats doivent assister à des sessions de formation.

  Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés puissent offrir
  à leurs clients un service professionnel d’une qualité supérieure
  à celle dee la concurrence.
  Fanchise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talon Oust Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 14. femme de ménage Brossard, service de femme de ménage
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour
  vous l’ensemble des travaux ménagers.
  G.E.M Ménage s’adapte.
  Entretien ménager, Grand ménage ,Ménage
  Une substance est dite biodégradable si, sous l’action d’organismes vivants extérieurs à sa substance, elle peut se décomposer en éléments
  divers dépourvus d’effets dommageables sur le milieu naturel.
  Lorsque ce terme qualifie un produit de
  nettoyage, cela signifie qu’il sera progressivement “digéré”,
  divisé puis transformé en composés plus simples et sans impact négatif sur l’environnement.entretien ménager, Grand ménage
  ,

  La biodégradation est un mécanisme essentiel s’assimilant à un recyclage permanent
  et participant à l’auto préservation de la nature.
  Les principaux agents intervenant dans ce processus complexe sont les bactéries
  et – à un degré moindre – les enzymes.

  Ces micro-organismes non dangereux sont omniprésents dans la nature.
  Se rencontrant en grand nombre dans les usines de traitement des eaux usées et dans les fosses septiques,
  ils joueront un rôle capital dans la transformation des déchets,
  et ce, pour le plus grand bénéfice de l’homme et de son environnement.

  Entretien ménager, Grand ménage ,
  Choisissez le jour à votre convenance.

  Le choix le plus populaire est une fois par semaine.
  Toutefois, vous êtes libre de déterminer votre fréquence moindre, toutes les deux semaines, une fois par mois….
  G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et à votre budget.

  Nous individualisons le service de nettoyage. Notre expérience nous a enseigné que chaque immeuble ou
  maison est unique, comme les gens qui y vivent.

  Le prix pour nettoyer un immeuble ou une maison est basée sur plusieurs facteurs.
  La taille du lieu et la fréquence de nettoyage
  sont pris en compte. Cependant, nous intégrons également dans notre analyse, les surfaces à nettoyer et
  à désinfecter, la présence ou non d’animaux de compagnie, l’encombrement du lieu.

  Pour vous proposer un devis qui conviendra à votre budget, G.E.M
  MÉNAGE vous rencontre chez vous afin de prendre connaissance
  du lieu et mieux comprendre vos besoins et exigences de nettoyage.Si
  beaucoup pensent que le nettoyage de bureaux se résume à passer
  l’aspirateur, nettoyer les vitrines et vider les poubelles,
  En faisant appel à une entreprise telle que G.E.M Québec, vous avez
  la garantie d’un nettoyage régulier et de qualité professionnelle.

  Les prestations sont effectuées par des agents d’entretien qualifiés qui sont formés
  aux techniques de nettoyage propres à vos types de locaux.

  Pour satisfaire tous vos besoins en matière d’entretien ménager, G.E.M vous offre un service d’entretien et de nettoyage résidentiel de haute qualité à un prix parfaitement compétitif.
  Tout le ménage de votre domicile est pensé et réalisé dans ses moindres détails.

  Lorsque vous remettez l’entretien de votre maison aux mains méticuleuses
  de G.E.M, rien n’est laissé au hasard.

  Chaque pièce est importante, et ce dans ses moindres recoins.
  Non seulement nous allions notre savoir-faire à une efficacité qui
  dépassera vos attentes, mais chaque entretien ménager est effectué avec la plus
  grande discrétion.Service d’entretien et de nettoyage résidentielune entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans la
  propreté de vos locaux professionnels (immeubles, bureaux, locaux industriels).L’équipe
  est composée d’agents de nettoyage qualifiés prêts à intervenir sur tous les
  types de chantiers,, après l’élaboration d’un devis de nettoyage complet et précis, qu’il s’agisse d’une intervention de nettoyage particulier ou d’un nettoyage de
  locaux professionnels.De l’entretien courant des sols, vitres et meubles – au nettoyage très spécifique de matériel professionnel ; G,E.M prend en charge l’intégralité de votre
  entretien ménager. Que ce soit pour vos bureaux, hôtels et surfaces de ventes qui demandent un entretien méticuleux
  car représentants de votre enseigne ou espaces communs d’immeubles qui connaissent un fort taux de passage, G.E.M MÉNAGE répond à vos besoins.

  propose des prestations avec une équipe hautement qualifiée ainsi que du
  matériel de nettoyage répondant à tous les besoins de nettoyage dans les bureaux.Les prestations sont effectuées par des
  agents d’entretien qualifiés qui sont formés aux techniques de nettoyage propres
  à vos types de locaux. Il est important de noter que les intervenants sont employés directement par g.e.m
  et non par vos soins
  Si beaucoup pensent que le nettoyage de bureaux se
  résume à passer l’aspirateur, nettoyer les vitrines et vider les poubelles,
  G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !

  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira un travail à la fois soigné,
  rapide et économique.
  De plus, nous utilisons exclusivement des produits écologiques et hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  La vie moderne véhicule aussi de lourdes menaces. D’apparence
  inoffensive, meubles, appareils ménagers, matériaux de construction,
  jouets ou objets familiers peuvent dégager des phtalates ou autres redoutables composés chimiques.

  entretien ménager résidentiel, femme de ménage Brossard
  Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial,
  service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial,
  ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises
  prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial et de la maintenance.

  En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que
  d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler
  avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer votre quotidien ?

  Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,
  entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal,
  service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial disponible Partout A Montréal ,Rive Nord
  et Rive Sud.

  Financement Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt est obligatoire

  Un Investissement de 24 000$ Vous Rapporte (4800$ et
  plus de Revenus par Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial et de la
  maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous
  bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires
  éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de travailler pendant la
  journée de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec des horaires souples et un revenu garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants
  ou les sans-emplois G.E.M peut favoriser votre accès au marché du travail !

  G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans le secteur résidentiel idéal pour un couple, ou un homme seul dans le secteur commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des techniques et méthodes de travail éprouvées.
  Une aide à la constitution ou à l’enregistrement de leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entreprise clés en main.
  Un garantie qui protège votre investissement

  Exigences de l’entrée de notre réseau :
  Les demandes sont examinées attentivement et une enquête relative
  à la candidature est menée.
  Les candidats doivent passer une entrevue de sélection.
  Avant tout début d’activité, les candidats doivent assister
  à des sessions de formation.
  femme de ménage Brossard
  Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés puissent offrir à
  leurs clients un service professionnel d’une qualité supérieure
  à celle de la concurrence.
  Franchise disponible au résidentiel et commercial
  femme de ménage Brossard
  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talon Ouest Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 15. Пінгбек: writeaessay
 16. wh0cd199700 [url=http://buytadalissx.doctor/]tadalis sx[/url] [url=http://genericcephalexin.doctor/]generic cephalexin[/url] [url=http://buyavana.doctor/]avana[/url] [url=http://lexaproonline.doctor/]lexapro 60 mg[/url] [url=http://methotrexate.doctor/]methotrexate generic[/url] [url=http://buytricor.doctor/]tricor price[/url] [url=http://revia.doctor/]revia[/url]

 17. Office Setup (post-acquisition installation)
  By purchasing one of these packages, you acquire a product key that can be used by one or more computers, depending on the item.

  • When downloading, discover the product key in your Amazon account to do office setup.

  • When purchased as a box, there is a PVC card with the product key inside the box
  .

 18. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed
  to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you,
  I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 19. [url=http://propecia.team/]cheap finasteride[/url] [url=http://elimite.icu/]buy elimite online[/url] [url=http://clomid.company/]clomid[/url] [url=http://amoxicillin.network/]amoxicillin[/url] [url=http://atenolol.guru/]atenolol[/url] [url=http://valtrex.network/]valtrex[/url]

 20. [url=http://xenicalcheapestoffers.com/]Xenical[/url] [url=http://buyventolin.us.org/]buy ventolin[/url] [url=http://xenicalpillsprice.com/]xenical price[/url] [url=http://clomidonline.us.org/]clomid[/url] [url=http://trazodone.us.com/]buy trazodone not generic without a prescription[/url] [url=http://lasix007.com/]lasix 40[/url] [url=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.us.com/]Lisinopril Hydrochlorothiazide[/url] [url=http://xenicalbestchoice.com/]cheap xenical[/url] [url=http://kamagraovercounter.com/]Kamagra[/url] [url=http://cialisgeneric.us.com/]cheap cialis[/url]

 21. [url=http://baclofencheapestoffers.com/]baclofen 20mg[/url] [url=http://propeciacompareprice.com/]propecia[/url] [url=http://cialisbestchoice.com/]cialis wholesale[/url] [url=http://doxycyclinenorxprice.com/]price doxycycline[/url] [url=http://buylasix.us.com/]lasix water pill[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]generic synthroid[/url] [url=http://buypropecia247.us.org/]propecia 5 mg[/url] [url=http://atenololnorxprice.com/]atenolol 50 mg tab[/url] [url=http://xenicalbestchoice.com/]generic xenical[/url]

 22. [url=http://synthroid.company/]synthroid[/url] [url=http://prednisolone.company/]buy prednisolone online[/url] [url=http://atenolol.icu/]atenolol[/url] [url=http://nolvadex.team/]nolvadex[/url] [url=http://xenical.network/]cheapest xenical online[/url] [url=http://doxycycline.company/]our site[/url] [url=http://albenza.icu/]albenza[/url] [url=http://cafergot.icu/]cafergot[/url] [url=http://albendazole.icu/]albendazole[/url] [url=http://ventolin.team/]ventolin on line[/url]

 23. [url=http://valtrex.guru/]valtrex[/url] [url=http://cephalexin.guru/]cephalexin[/url] [url=http://lisinopril.team/]lisinopril[/url] [url=http://trazodone.company/]homepage here[/url] [url=http://lasix.guru/]lasix for sale online[/url] [url=http://celexa.icu/]buy celexa online without prescription[/url] [url=http://prozac.guru/]prozac[/url] [url=http://propecia.icu/]bonuses[/url] [url=http://prednisone.company/]prednisone[/url]

 24. [url=http://cipronorxcost.com/]cipro safe[/url] [url=http://diflucan02.us.org/]diflucan[/url] [url=http://lexapronorxprice.com/]lexapro cost[/url] [url=http://tetracyclinecheapestoffers.com/]tetracycline topical[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]synthroid[/url] [url=http://metformincheapestoffers.com/]metformin[/url] [url=http://viagracompareprice.com/]viagra no prescription[/url] [url=http://sildenafilnorxprice.com/]sildenafil[/url]

 25. [url=http://viagracompareprice.com/]Viagra Canadian[/url] [url=http://lexapro.us.org/]lexapro[/url] [url=http://baclofencheapestoffers.com/]lioresal baclofen[/url] [url=http://antabusenorxprice.com/]antabuse[/url] [url=http://nolvadexpricescompare.com/]Nolvadex Online[/url] [url=http://buypropecia247.us.org/]Buy Propecia[/url] [url=http://clomidonline.us.org/]clomid online[/url] [url=http://prozaccheapestoffers.com/]cheap prozac[/url] [url=http://amoxicillinnorxprice.com/]penicillin amoxicillin[/url] [url=http://metforminnorxprice.com/]Where I Can Buy Metformin Without A Prescription Drugs[/url] [url=http://cialisbestchoice.com/]cialis[/url] [url=http://buyventolin.us.org/]Buy Ventolin[/url] [url=http://prednisonecheapestoffers.com/]generic prednisone[/url] [url=http://xenicalbestchoice.com/]CHEAP XENICAL[/url] [url=http://cialispillsprice.com/]cost of cialis per pill[/url] [url=http://viagracheapestprice.com/]Viagra Cheapest Price[/url] [url=http://buylasix.us.com/]lasix online[/url] [url=http://propranolol02.us.org/]buy propranolol[/url]

 26. [url=http://cialis-generic.top/]cheap cialis generic online[/url] [url=http://sildenafilnorxovercounter.com/]where to buy sildenafil[/url] [url=http://acyclovirnorxprice.com/]800 mg acyclovir[/url] [url=http://albuterolcompareprice.com/]Albuterol[/url]

 27. Пінгбек: cheap custom nfl jerseys
 28. Пінгбек: Yeezy 500 Utility Black
 29. Пінгбек: React Element 87
 30. Пінгбек: Nike Zoom
 31. Пінгбек: Balenciaga
 32. Пінгбек: Salomon
 33. Пінгбек: Jordan 12 Gym Red
 34. Пінгбек: Nike VaporMax
 35. Пінгбек: NBA Jerseys
 36. Пінгбек: Cheap Yeezy Boost
 37. [url=http://proscar.international/]proscar[/url] [url=http://atarax.network/]50 mg atarax[/url] [url=http://buycephalexin.network/]buy cephalexin[/url] [url=http://tamoxifen.network/]tamoxifen[/url] [url=http://trazodone.recipes/]trazodone[/url] [url=http://abilify.ltda/]generic abilify for sale[/url] [url=http://colchicine.srl/]buy colchicine online[/url] [url=http://viagra2020.com/]viagra[/url]

 38. Пінгбек: Nike Air VaporMax Flyknit 2
 39. Пінгбек: Nike Pegasus 35
 40. Пінгбек: Adidas Yeezy 500
 41. Пінгбек: Steelers Jerseys
 42. Пінгбек: Nike Plus
 43. Пінгбек: buy cialis
 44. Пінгбек: buy viagra
 45. Пінгбек: buy cialis online
 46. Пінгбек: buy viagra online
 47. Пінгбек: generic cialis
 48. Пінгбек: viagra generic
 49. Пінгбек: tadalafil
 50. Пінгбек: sildenafil 100mg
 51. Пінгбек: cialis
 52. Пінгбек: 5mg cialis
 53. Пінгбек: cialis canada
 54. Пінгбек: cialis online
 55. Пінгбек: sildenafil coupons
 56. Пінгбек: cialis 20 mg
 57. Пінгбек: buying cialis online
 58. Пінгбек: cialis cost
 59. Пінгбек: cialis online pharmacy
 60. Пінгбек: sildenafil tablets
 61. Пінгбек: Jordan 11 Concord
 62. Пінгбек: VaporMax Plus
 63. Пінгбек: Nike Outlet
 64. Пінгбек: Yeezy Shoes
 65. Chevy chase Facial Plastic Surgery (CCFPS) carries a wide variety of skincare products designed to address various skincare concerns. All the products that we carry are medical grade products that are only available in doctors’ offices.
  what does a chemical peel do
  A novel dominant glossy mutation causes suppression of wax biosynthesis pathway and deficiency of cuticular wax in Brassica napus BMC Plant Biology FuGateway