Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Уроки любові до рідного краю

Автор цієї праці розглядає переваги застосування в роботі вчителів суспільно-гуманітарного циклу інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема акцентує увагу на використанні можливостей всесвітньої мережі Інтернет в активізації пізнавальної самостійності учнів. У роботі презентовано механізм створення та реалізації Інтернет-конкурсу «Нова Прага на мапі України», метою якого є стимулювання інтересу до історії та життя непересічних людей рідного селища, сприяння вихованню гідних нащадків земляків.

Уроки любові до рідного краюСучасне суспільство, що характеризується стрімким динамічним розвитком усіх сфер життєдіяльності, глобалізацією та інформатизацією, потребує формування нової компетентної особистості, готової до активної діяльності, здатної адекватно сприймати та перетворювати отриману інформацію, безпосередньо застосовувати її на практиці. Саме тому останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій у загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання гуманітарних дисциплін – допомогти пізнати світ, людей і себе, навчити логічно мислити, сприяти формуванню механізмів самоорганізації, саморозвитку, творчого пошуку, умінь відходити від стереотипу й самостійно вирішувати проблеми. Не можна заперечувати значення  традиційних шляхів  оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування сучасного стану науки та технологій, які дозволяють  оптимізувати навчальний процес.

На мою думку, саме використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє модернізувати урок, посилити діяльнісну активність учня в атмосфері пошуку та дослідження, а якісне викладання гуманітарних дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони забезпечують рівний доступ до знань та інформації, дають змогу долати бар’єри часу і відстані, спілкуватися з колегами й друзями незалежно від місця, де ми знаходимося, збагачують наш досвід та збільшують можливості  [1].

Глобальна мережа Інтернет давно стала надбанням освіти. Сьогодні вже всі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами. Але потрібно не забувати, що які б властивості не мав той чи інший засіб навчання, первинними є дидактичні завдання, особливості пізнавальної діяльності учнів, зумовлені певними цілями освіти. Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами є засобом реалізації цих цілей і завдань [2].

Учителі Новопразького НВК суспільно-гуманітарного циклу першочергову роль навчально-виховного процесу вбачають у необхідності розвитку національно свідомої, духовно багатої особистості, яка знає і поважає традиції та історію своєї малої батьківщини, бо, як зазначав літературознавець В. Шевчук,  «…історія культури нашого народу визначається передусім тим, що ми нізвідкіля не прийшли, на своїй землі ми були завжди». Вони переконані, що  засвоєні на місцевому матеріалі знання сприяють пробудженню в середовищі учнівської молоді високих почуттів патріотизму, гордості за свою землю, викликають поглиблений інтерес до її минулого, розширюють розумові обрії й розвивають естетичні смаки. Вважають, що основною функцією краєзнавства є педагогічна, за допомогою якої можна домогтися підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Враховуючи вище зазначені психолого-педагогічні аспекти навчання та належно оцінюючи можливості Інтернет-ресурсів, члени методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Новопразького НВК розробили положення та в 2011-2012 н.р. році започаткували Інтернет-конкурс творчих та пошукових робіт для молоді «Нова Прага на мапі України». Основною метою конкурсу стало  поглиблення знань молодого покоління, привернення уваги школярів до розгляду питань історії та культури регіону, дослідження міжкультурних зв’язків Нової Праги.

Зважаючи на вікові особливості, індивідуальні уподобання, завдання у конкурсі організатори пропонують  у чотирьох номінаціях: «Нова Прага літературна»   (українська література); «Історія малої батьківщини» (історичне краєзнавство); «Літературна «розвідка» (світова література); «Путівник для іноземців» (англійська мова). Учасники самостійно обирають номінацію, виходячи з власних інтересів, можливостей та нахилів, що є важливою складовою формування пізнавальної самостійності учнів.

З умовами та тематикою конкурсу всі зацікавлені  можуть ознайомитися на сайті за адресою https://sites.google.com/site/novapragakonkurss/. Тут також розміщені роботи учасників та вказані переможці попередніх років.

Кожного року організатори обговорюють тематику та формат завдань. Так, у 2011-2012 н. р. в кожній номінації були запропоновані різнопланові завдання: скласти вірш про рідне селище (українська література);  дослідити, як з історією Нової Праги пов’язані імена видатних російських письменників О. Пушкіна, А. Фета, М. Горького (світова література); скласти розповідь про об’єкти селища для екскурсовода туристичної групи іноземців (англійська мова);  дати відповіді на запитання історичної вікторини (історія):  З чим пов’язана назва нашого селища ?  Які легенди з історії Нової Праги Ви знаєте? Як Ви вважаєте, кого з талановитих людей Нової Праги можна занести в «золоту» книгу Кіровоградщини? Коли наше селище було районним центром? Що відображає символіка  нашого населеного пункту? (відтворіть її зображення).

У 2012-2013 н. р. конкурс  був  присвячений  темі Великої Вітчизняної війни, тим, чиї дороги обірвалися в окопах, хто навіки спочив на рідній землі чи в далеких краях. Так, у номінації «Історія малої батьківщини» учасники давали відповіді на питання вікторини; охочі написати творчу роботу «Роздуми біля могили Невідомого солдата» мали можливість зробити це у формі твору-роздуму, монологу, інтерв’ю чи нарису в номінації «Літературна «розвідка»; усі, хто прагне, щоб не увірвалася ниточка пам’яті про бойовий та трудовий  подвиг наших земляків у Великій Вітчизняній війні, були запрошені  написати  вірш, записати переказ (легенду, бувальщину, твір-спогад) про ті вікопомні роки у номінації «Нова Прага літературна»; знавці англійської мови писали розповідь про місця селища, пов’язані з подіями  Великої Вітчизняної війни, у номінації «Путівник для іноземців».

У 2013-2014 н.р. формат конкурсу було змінено: завдання не розподілялися за номінаціями, а були присвячені ювілейній даті – 50-річчю школи.  Тож охочі долучитися до конкурсу досліджували  життя і діяльність видатних людей Нової Праги,  тих, про кого говорять: «Людина неспокійної вдачі». Своїми життєписами про В. Гончар, Ф. Плотніра, С. Сафронову, Ф. Оксанича, П. Войстрикова, С. Піскову, М. Петрова, В. Холявка, О. Попельницького учасники  поповнили перелік непересічних особистостей, які творили історію  рідного селища. Вони стали одними з тих, до кого звертався славний земляк-краєзнавець Ф. Плотнір: «Горджуся вами, мої дорогі земляки, ви не байдужі люди, щиро захоплюєтеся нашою минувшиною і нашим сьогоденням».

На щорічній церемонії «Повір у себе», яка проходить у кінці навчального року в стінах Новопразького НВК, переможці у кожній номінації, визначені у трьох призових місцях (І, ІІ, ІІІ), нагороджувалися дипломами та призами, їх вітали друзі, вчителі, батьки. Поетичні твори учасників увійшли до збірочки «Уроки любові до рідного краю», укладену координатором конкурсу Л. Валькевич і передану у фонд шкільної бібліотеки та  дитячого відділення Новопразької бібліотеки-філії.

Не менш важливим етапом у цій роботі було поширення інформації про конкурс, його учасників та переможців на шпальтах районної газети «Сільський вісник».

На мій погляд, цей конкурс став достойною альтернативою доцільного використання можливостей всесвітньої мережі Інтернет та розвитком пошукових, дослідницьких, творчих здібностей сучасних школярів, адже, живучи в епоху інформаційних технологій,  кожен учитель прагне навчити правильно використовувати ці технології, не забуваючи про живе емоційне  спілкування. А почуття любові до своєї Батьківщини завжди починається зі знань та гордості за свій рідний край, що є невід’ємною складовою єдиної України.

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Валькевич Лариса Анатоліївна учитель української мови та літератури Новопразького навчально-виховного комплексу  Олександрійської районної ради Кіровоградської області

Уроки любові до рідного краю

 

Використані джерела

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2006.- с. 7

Полат Є.С. Інтернет на уроках іноземної мови/ Є.С. Полат// Іноземні мови. – 2006. – №2. – С. 14–19.

285 Комментарии

Add a Comment
 1. Ларисо Анатоліївно! Із великим захопленням та інтересом прочитала Вашу статтю. Дуже пораділа за Ваших учнів. Вони знають, що їхнє село – не маленька цяточка на мапі держави, а живий пульсуючий багатоликий неповторний і величезний світ, навіть всесвіт, що розкриється міріадами людських доль; було б тільки бажання до нього доторкнутися, його осягнути. Впевнена, що виростуть вони справжніми людьми, свідомими патріотами і малої батьківщини, і всієї України. А ще до того – творчими, компетентними професіоналами.

 2. Ларисо Анатоліївно, дякую Вам за організацію та проведення потрібного та цікавого конкурсу “Нова Прага на мапі України”. Хочу наголосити, що у конкурсі беруть участь учні трьох шкіл Нової Праги, а учителі предметів суспільно-гуманітарного циклу Новопразького НВК перевіряють роботи та неупереджено визначають місця, за що ми їм щиро вдячні.

 3. Ларисо Анатоліївно, Ваші уроки любові до рідного краю є родзинкою у вихованні справжніх громадян своєї країни, що сприяють долучитися до національних святинь.

 4. Метод дослідницької та пошукової діяльності в роботі над проектом “Нова Прага на мапі України” сприяв наближенню учнів до традицій, культури та історії своєї малої батьківщини. Дякую Вам, Ларисо Анатоліївно, за ваш великий вклад у виховання в школярів любові до рідної землі та гордості за свій рідний край.

 5. Ларисо Анатоліївно, Ви проводите “величезну” роботу, а Ваші учні є щасливими, бо мають змогу зануритись у минувшину, розкрити таємниці та є безпосередніми учасниками цих маленьких відкриттів.

 6. Ларисо Анатоліївно!Робота вашого методичного об’єднання є надзвичайно важливою, своєчасною та необхідною для виховання патріотів України.

 7. [url=http://lasixnorxprice.com/]lasix[/url] [url=http://valtrexpillsprice.com/]Valtrex Pills[/url] [url=http://prednisonecheapestprice.com/]10mg prednisone[/url] [url=http://valtrexcheapestoffers.com/]valtrex online[/url] [url=http://tadalafil006.com/]tadalafil india pharmacy[/url] [url=http://retinacream.cricket/]retin a cream[/url] [url=http://arimidexnorx.us.com/]arimidex no rx[/url] [url=http://retinanorxprice.com/]retin-a[/url] [url=http://propeciacheapestprice.com/]Propecia 5mg Sale[/url] [url=http://lisinopril365.us.com/]lisinopril[/url] [url=http://lasixcheapestoffers.com/]lasix no rx[/url] [url=http://sildenafilpillsprice.com/]over the counter sildenafil[/url]

 8. [url=http://tetracycline2017.us.com/]Tetracycline[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.party/]ventolin[/url] [url=http://amoxicillincheapestoffers.com/]amoxicillin[/url] [url=http://cialischeapestoffers.com/]cheap online cialis[/url] [url=http://sildenafil006.com/]Sildenafil-citrate[/url]

 9. [url=http://antabuse.durban/]antabuse[/url] [url=http://zyban.network/]zyban online[/url] [url=http://metformin.capetown/]metformin[/url] [url=http://buypropranolol.network/]buy propranolol online[/url] [url=http://stromectol.irish/]stromectol[/url] [url=http://viagrafastdelivery.com/]viagra[/url] [url=http://buyprednisoloneonlinenorx.us.com/]prednisolone price[/url] [url=http://ventolin1038.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=http://propecia1038.com/]finasteride buy online[/url] [url=http://nolvadex.irish/]nolvadex for women[/url] [url=http://orderpropeciaonline.us.com/]how much is propecia[/url] [url=http://azithromycin.run/]azithromycin[/url]

 10. Пінгбек: mudd shoes mudd loafer shoe
 11. [url=http://buycelebrex.network/]celebrex 400 mg[/url] [url=http://colchicine.joburg/]colchicine[/url] [url=http://sildenafilnoednoprescription.com/]sildenafil-citrate[/url] [url=http://seroquel.network/]seroquel[/url] [url=http://atenolol.recipes/]atenolol 100 mg[/url]

 12. Пінгбек: sukienka 6544 rozmiar 44
 13. Пінгбек: replacement toothbrush
 14. Пінгбек: sac hermes bolide occasion
 15. Пінгбек: hugo boss commander watch
 16. Пінгбек: chill pants anytime

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


6 + = дванадцять


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання